Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Asztalosok — Stolari 108 (Tischler — Menuisiers) Jarkovácz (Torontál vm.): Markovics György, Petzov Luza, Szimon János, Teschler Mihály. iásd, u. p. Teás (Veszprém vm.): Méhes Károly. Jász-Alsó-Szent-György (Jász - Nagy - Kun - Szolnok vm.): Baranyi András, Ferenczi Antal, Ferenezi József, Lepsi József, Serfőző András. Jász-A páti (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Birkás Miklós, Franko Antal, Fülöp Pál, Hubai László, Hunyadi János, Langó János, Muzsmel István, Muzsmel József, Muzsmel János, Szabó Bertalan, Szaniszló István, Tájt,hi Gábor, Tóth Sándor, Vágó Pál, Veintraut Ármin. Jász-Arokszállás (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Agocs Ábel, Antal Ignácz, Beránszki Mihály, Fehér József, Herczeg József, Kis Ferencz, Ko- czián István, Makra Mátyás utódai, Nádudvari József, Nádudvari Kálmán, Oszik Álajos, Sán­dor Alajos, Sipeki Balázs, Smoling Pál, Szabó György, Szabó K. János, Tóth István, Városi József, Zsíros Imre. Jász-Berény (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Ali János, Angyal János, Balog István, Bartha József, Bazsó Pál, Boros Imre, Farkas Menyhért, Halasi István, Kormos János, Kovács János, Kovács László, Keresztesi Sándor, Lampe János, Matók András, Mezei János, Piroska Mihály, Randik István, F. Sziba József, Szakhmári Ferencz, Vidacsek Ferencz, Zsignyánszky János. Jász-Dósa(Jász-N.-K.-Szolnokvm.): Bajusz Ján.,Kiss K. István, Krikava György, Nagy Istv., Nagy Sárid. Jász-Fényszaru (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Du­gonics Ferencz, Dugonics József, Dugonits Károly, Dugonits Lajos, Kertész József, Kis Ignácz, Kohári József. Jász-Jákóhalma (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Bona M. Sándor, Fábik László, Katkó István, Kovács Béla, Kovács Menyhért, Lukácsi József, Lukácsi Márton, Marácsi István, Molnár András, Molnár László, Muhari József, Protman Ferencz, Révfi István, Sass Mihály, Sipos Ágoston, Tóth A. Mih., Ungvári Istv., Urbán Márton, Varga Balázs. Jász-Karajenö (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Si­mon János, Szabados János, Töröcsik János. Jász-Kerekegyház (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Mihala János, Mihala József, Németh Pál, Tath Pál, Zlih János, Zlih Márton. Jász-Kis-Ér (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Csótó István, Fazekas László, Gábor Áron, id. Panda Pál, ifj. Panda Pál, Szabó Fer., G. Veres Gerzson. Jász-Ladány (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Bernát Mihály, Homokos Ignácz, Kerschbaum Mihály. Polgár József, Polliik János, Száva Elek, Szilber Szilárd, Tóth M. István. Jász-Mihálytelek (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Kis István, Szajkó László, Zsigri Ignácz. Jász-Szent-András (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Kovács József. Jaszenicza u. p. Namesztó (Árva vm.): Recskey Kár. Jaszenova, u. p. Alsó-Kubin (Árva vm.): Csap- lovics Pál. Jaszenova (Temes vm.): Hogl Péter, Peronlyev Jo- szim, Vollini Antal. Jászó (Abauj-Toma vm.): Putorsz Antal, Terencsi Antal, Terencsi János, Saidos János, Orosz Istv. Jeder, u. p. Nagy-Somkút (Szatmár vm.): Banácz Simon A. György. Jéke, u. p. Kis-Várda (Szabolcs vm.): Jámbrik And. Jenő, u.p.Nádas-Ladány (Fejér vm.): id.Takács Imre. Jenő, u. p. Páty (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Herb Antal, Reizer Mátyás, Vanyi János. Jerszeg (Krassó-Szörény vm.): Hollender József. Jesefnicza, u. p. Orsóvá (Krassó-Szörény vm.): Höher Péter. Jezernicz-Markovicz u. p. Ivánkafalu (Turócz vm.) : Marek Ferencz. Jobágy-Ujfalu u. p. Pinka-Miske (Vas vm.): Engel- schall Mihály, Oswald Pál. Jobbágyfalva, u. p. Nyárád-Szereda (Maros-Torda vm.) • Bállá Sándor, Jobbágyi, u. p. Apcz (Nógrád vm.): Luspai Pál. Jobbágyi (Vas vm.): Fleischer József, Spitz József. Jobbaház, u. p. Sopron-Tamási (Sopron vm.): Varga József. Jód, u.p. Dragomérfalu(Máramaros vm.): FloraAnt. Jó ka (Pozsony vm.): Ásványi Lajos, Kirchbergei János, Schweizer Vilmos. lókö, u. p. Dejte (Nyitoa vm.): Navcziczky Antal, Radidlo Ferencz. Jolsva (Gömör vm.): Gzirbesz Pál, Lukács Sámuel, Mazuch Samu, Micsinszky Lajos, Turcsányi András. Jósvafö (Abauj-Torna vm.): Dudás Mihály. Jószáshely,u.p. Gurahoncz(Arad vm.):Krajcsek Józs. Jozefova, u. p. Török-Kanizsa (Torontál vm.): Konya István, Lippai János. Józseffalva u. p. Nagy-Topolovecz (Temes vm.): Brucker Mihály, Geser Miklós, Groglott Jakab, Ruppert József, Schörnig József. Józsefháza, u. p. Aranyos-Megyes (Szatmár vm.): Hankóczky Mihály, Papp Péter. Juta, u. p. Hetes (Somogy vm.): Reiner József. Kaba (Hajdú vm.): Battiz Sándor, Gore Antal, Mákos István, Tani Mihály. Kabold (Sopron vm.): LeidI István. Kácsfalu (Baranya vm.): ifj. Elbel János, Tram- busch Károly. Kacza (Nagy-Küküllő vm.): Erős Mihály. Kaczkó (Szolnok-Doboka vm.): Albert István, Geichner Nándor. Kaczorlak, u. p. Zala-Szent-Balázs (Zala vm.) : Holtai János. Kaczvin, u. p. Nedecz (Szép. vm.): Homerszky Máty. Kadarkút (Somogy vm.): Kneier János, Mészáros István, Müller Károly, Sudár József. Kadicsfalva, u. p. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Sata^ István. Kajászó-Szent-Péter (Fej. vm.): Gál Ján., Sohár Dán. Kajdacs (Tolna vm.): Drinóci János. Kajla, u. p. Somkerék (Beszt.-Nasz. vru.): Tóth Józs. Kakova (Krassó-Szörény vm.): Bergl Ferencz, Rus- mir János, Stüsz Sándor. Kál (Heves vm.): Czékmány György, Farausek Fér., Jancsovics József, Hajdrák Sáudor.Majzer András. Kalaznó, u. p. Hőgyész (Tolna vm.): Dechert Hen­rik, Krausz János. Káld (Vas vm.): Illa Gyula, Müller György, Szabó Sándor. Kálló-Semjén (Szabolcs vm.): Gajdos András. Kálmáncsa (Somogy vm.): Berhidai Lajos, Ger- delics László. Kálmánd, u. p. Nagy-Károly (Szatmár vm.): Kin­ézel Ignácz, Kinczel István, Láng Vendel, id. Müller Márton, Müller Mátyás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom