Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Csizmadiák — Čizmari 358 (Csizmenmacher — Bottiers [bottes hongroises[) Cs. Fábián István, Fábián Lajos, Kilencz Józs., H. Kovács János, Lipót Imre, Matics János, Saáb János, Pásztor Lajos, Szabó Mihály, Cs. Tóth András, Cs. Tóth Mihály, Varga János, Varga Sándor, Zalányi János. Szabolcs (Baranya vm.): Kalocsai Lajos. Szacsúr (Zemplén vm.): Tomkovits András. Szada (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Sáza János. Szajla, u. p. Pétervására (Heves vm.) : Fejes Józs. Szák, u. p. Szend (Komárom vm.) : Pataki Kár., Zóna Mihály. Szakácsi (Somogy m.): Molnár Ant.,Veiszkli György. Szakácsi (Szilágy vm.): Móricz József, Szabó Jó­zsef, Szakács Gusztáv. Szakái (Nógrád vm.): Pazár Sámuel, Sárközi Ján. Szakaiháza (Temes vm.): Andresz Jakab, Hummel János, Mathiasz Ferencz, Schneider Simon. Szakály (Tolna vm.): Váczi József. Szakbény, u. p. Beszterczebánya (Zólyom vm.): Dubovszky János, Lako Samu. Rohács József. Szakcs (Tolna vm.): Bójás István, Bólyás János, Holbik József, Horváth György, Malek Fülöp, Molnár Lajos, Stadler János, Szijártó György, Szíjártó Péter, Túrái Mihály, Túrái Pál, Varga Imre, Verhás Elek, Verhás József. Szakolcza (Nyitra vm.): Antalics János, Bartos Nándor, ifj. Hojka János, Hlatky János, Hlatky Ferencz, Holub Ferencz, Janusek Máté, Kiász Ignácz, Kiász László, Kuba Pál, Kuczkó Károly, Kuliha István, Kuliha János, Kutszky János, Ma- zűr Ján., Mazur Laj., Melicharek Kár., Mrhoicza Pál, Neczkár Pál, Pardupszky János, Prátt János, Prikaszky Antal, id. Prikaszky János, ifj. Prikaszky János, legifj. Prikaszky János, Pri­kaszky Károly, Prikaszky László, Szloboda Ján., Tirschel József, Tirschel Mihály, Tirschel Pál, Turkovics József, Vermann Mihály, Vermann Antal, Vermann Pál, Vojtyech János, Zigaesek Pál. Szalacs (Bihar vm.): Balaskó Ferencz, Fazokas Imre, Nagy János, Váradi György. Szalakusz (Nyitra vm.): Macskay István. Szalánta (Baranya vm.): Mekler János. Szalárd (Bihar vm.): Bencze András. Szalatnya, u. p. Felső-Szemeréd (Hont vm.): Ftá- csik Manó. Száldobos (Máramaros vm.): Vecsey Bertalan. Száldobos, u. p. Baróth (Udvarhely vm.): Csutak Mihály, Derzsi János, Köhendi József. Szalk-Szent-Márton (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Balázs József, Bene József, Cseh Attila, Hegedűs Ján., Horváth Bálint, Généi János, Kenesei András, Kis András, Kovács Bálint, Nafancsek Mihály, Nemes Sándor, Sándor József, Takács Károly, Tóth András. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.): Czibulya Mih., Gulyás Antal, Lőrincsek János, Lőrincsek Lajos, Lőrincsek Máté. Szalók, u. p. Butka (Zemplén vm.): Kozma István. Szalóka, u. p. Csap (Szabolcs vm.): Bácskái Józs. Szalónak-Üveghuta, u.p. Szalónak(Vas vm.) : Kurz József, Leyrer Tafor, Trattner János. Szalonna (Borsod vm.) : Beregszászi Pál, Dobi András, Gyenes István, M. Juhász János. Szamos-Dob, u. p. Nagy-Majtény (Szatmár vm.); Szilágyi Mihály. Számos-Kórod, u. p. Szatmár (Szatmár vm.) : Si­pos Ferencz. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Árgyelán Mihály, Balogh József, özv. Beltegár Péterné, Ber- bekár Miklós, Bírta János, Buzesko Jakab. id. Gzinczár Márton, Gabanyi János, Gávris János, Jancsó András, Illés Imre, Kapronczai János’ id. Kapronczay János, Kerekes Sándor, Kis András, Kis György, ifj. Kováts Mihály, Köpeczi István, Kugler Ferencz, Majer Ignácz. Majer Izsák, Maznai Simon, Medgyesi Dániel, Megyesi József, Mezei Tódor, Molnár Károly, Móricz Joáchim, Murádin Dániel. Murádin Miklós, ifj. Mura din Péter, id. Muradin Péter, Mráz Lajos, Orbán Pál, Pap János, Puskás László, Rácz Lajos, Román Lukács, Rusz János, Szőcs Mi­hály, Téglási József, Török József, Török Lajos, Urmáncsi Gábor, Veres Ferencz. Szamos-Ujvár-Németi, u. p. Szamos-Ujvár (Szolnok- Doboka vm.): Stonfel Ignácz. Szamosfalva, u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.): Bányai Márton, Péter Gyula. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Bodó József, Kola József, Kun József, Tóth Józs. Szanád (Torontál vm.): Bogojev Bogity. Szanda, u. p. Terény (Nógrád vm.): Kollár János. Szaniszló (Szatmár vm.) : Kozma György, Marozsán György, Marozsán János. Szántó (Hont vm.): Pomothi Antal. Szántó (Tolna vm.): Kiss István, Major Mátyás, Udvari László. Szántóhalma, u. p. Cserna-Keresztur (Hunyad vm.): Fekete György. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Gyurits Carisa, Hor­váth István, Plesko Pál. Szany (Sopron vm.): Dobos György, Horváth Imre, Horváth István, Horváth Péter, Horváth Sán­dor, Király József, Nagy Antal, Nagy Imre, Pus­kás János, Szabados István. Szap, u. p. Medve (Győr vm.): Megyeri Alajos. Szapáriliget, u. p. Kis-Jenő (Arad vm.) : Andrej- kovics János, Martincsek Mihály, Urbán János. Szapáryfalva (Krassó-Szörény vm.): Hódó István, Marton Sámuel. Szaploncza (Máram.vm.): Basch Lázár, Gancz Smil. Száraz-Ajta u. p. Baróth (Háromszék vm.): Bodosi István, Fábián Gergely, Györke András, Nagy Dénes, Nagy D. Lajos, Orbán Gergely. Szárazpatak, u. p. Kézdi-Szent-László (Háromszék vm.): Andor Imre. Szárazpatak (Pozsony vm.): Valenkovics István. Szárföld (Sopron vm.) : Ader János, Hancz Már­ton, Kursics János, Orbán Sándor, Szalai Bálint. Szárszó (Somogy vm.): Balogh Vendel, Vizsay Sán. Szarvas (Békés vm.): Andrássi János, Balázs György, Balázs Pál, Bankó János, Bartos Dani, Belicza Mihály, id. Belopotoczky István, ifj. Belopotoczky István, Benka. János, Biszterszky János, Biszterszki Pál, Bobcsek Sámuel, Bob- ros Sámuel, Bohus János, Bóka Pap József, Borbély Mihály, Borbély András. Borbély Sán­dor, Brachna István. Brlázs Pál, Burák Sá­muel, Csuka György, Danko András, Darda Já­nos, Darda Samu, id. Darida András, Darida János, Darida Mihály, ifj. Darida Sámuel, ifj. Dem- csák András, ifj. Demcsák János, ifj. Demcsák

Next

/
Oldalképek
Tartalom