Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Gyümölcskereskedök — Trgovci voća Hajózási vállalatok — Brodarstvena prodazeća 659 (Obsthändler — Fruiters) (Schiffahrts-Gesellschaften — Sociétés de na­vigation) Nagy-Károly (Szatmár vm.): Weisz Lipót, Weisz Saul. Nagy-Kőrös (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Bagó István, Boros Gábor, Halász Ferencz, Kun Ferencz, Löwi Márton, Nagy Józsefné, Szécsén Lajos, Szellő Ferencz, ifj. Szellő Sándor. Nagy-Maros (Hont vm.): Rudolf József, Schenli Jakab, Zahinger Sándor. Nagy-Tapolcsán (Nyitra vm.) : Politzer Jakab. Nagy-Várad (t. j. v.): Deutsch Salamon, hármas- utcza 476, Schlésinger Mór, liget-u. 64. Nemes-Podhragy, u. p. Bossácz (Trencsén vm.): Senkárcsin János. Neustift, u. p. Pozsony-Szt.-György (Pozsony vm.): Endler Sámuel. Nyitra (Nyitra vm.): Dommanovits István, Riba- rits Mihály. Ó-Dombovár (Tolna vm.): Blum Jakab, Neifeld József, Steiner Lajos. Pákozd (Fejér vm.): özv. Márti Katalin. Pápa (Veszprém vm.) : Kiss Gyula, Riedl János. Pécs (sz. k. v.): Balog Mihály. Pér (Szilágy vm.) : Czáiger Lázár. Pillis, u. p. Nyir-Bátor (Szabolcs vm.): Gyémánt Salamon. Pozsony (sz. k. v.): Hirschler Mór, Mihály-u. 8, Kremser Domonkos, vásár-tér 41, Susta József, Valéria-u 28. Rétfalu (Sopron vm.): Bogner Tamás, Eckhardt János, Kremser Konrád, Nusshumer Ignácz. Siklós (Baranya vm.): Klein Sándor. Somorja (Pozsony vm.): Steinhercz Márton. Stinácz (Vas vm.) : Stocsits Mátyás. Stodra, u. p. Zemenye (Sopron vm.): Wohl­fahrt Mátyás. Szabadka (sz. k. v.): Király Márk, Betlehem-u. 379, Majláth András, Kálmán-u. 318, Szpisity János, Péter-u. 26. Szany (Sopron vm.): Gzigli Ferencz. Szeged (sz. k. v.) : Kapovics János, Pallavicini-u. 4, Vinkovics József, Ostrovszky-u. 14. Székes-Fejérvár (sz. k. v.): Stipsits Ferencz, Si- mor-u. 10/1. Szelistye (Szeben vm.): Daderlat Miklós. Szent-György (Pozsony vm.): Horetzky Ármin. Szered (Pozsony vm.): Beiíiilf Henrik, Grünzweig Ármin, Grünzweig Miksa, Grünzweig Mór, Mes- singer József, Müller József, Schvürig Adolf. Szigetvár (Somogy vm.): Herczeg Jakab, Maje- tics Miklós. Szokolya (Hont vm.): Lengyel Simon, Schvarez I. Szombathely (Vas vm.) : Leitner János, Mühl János. Sztrajnyán, u. p. Nagy-Mihály (Ung Vm.): First Lipót. Tata (Komárom vm.): Sveiger János. Temesvár (sz. k. v.): Wiedemann János, uri- utcza 2. Tolcsva (Zemplén vm.): Eichler Lipót. Trencsén-Teplicz (Trencsén vm.): Horn Ármin. Újtelek, u. p. Fraknó (Sopron vm.): Müllner János. Vácz (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): iíj. Kozma Gábor. Vág-Besztercze-Podhragy (Trencsén vm.): Kohn Bem át. Vág-Ujhely (Nyitra vm.): Boschán Jónás. Veszprém (Veszprém vm.): Becker Mihály. Visegrád (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Zeller Gyula. Zárjecs, u. p. Luki (Trencsén vm.): Gross Kár. Zsabinecz, u. p. Trencsén (Trencsén vm.): Pau- licsek József. Zsolna (Trencsén vm.): Donáth Sámuel, Hagyiliakereskcűíík. — Trgovci luka. (Zwie­bel-Händler. Gommercants d’oignons.) Kassa (sz. k. v.): Litvin Pál és Szaniszló, eperjesi- vám-u. 5. Makó (Gsanád vm.): Fejes Sámuel, Galamb János, Grünstein Ármin, Iritz Sámuel, Klein Gábor, Léderer Ármin, Montag Simon, Raffay Lajos, Rosenberg Saul, Steinfeld József, Strauss József, Szőke István. Nagy-Bajom (Somogy vm.) : Brick Mór. Nagy-Mihály (Zemplén vm.): Hirs Farkas. Nemes-Vid (Somogy vm.): Kohn József. Pécs (sz. k. v.): Fábián István, pálya-u. 21. Tokaj (Zemplén vm.) : Majzler Pál. Toponár (Somogy vm.): Grün Jakab. Varannó (Zemplén vm.): Weinstein Jakab. Zavadka, u. p. Ubrezs (Ung vm.): Jettre Ghaim. Hajóépítők és St&jóácsok [lásd építő ipa­rosok és vállalkozók].-— Graditelji brodováh i tesari (brododelje) [vidi graditeljski obrtnici i poduzetnici]. (Schiffbauer und Schiffs-Zimmerleute [siehe Bau- Industrielle und Unternehmer]. Armateurs et charpentiers [voir : constructeurs et entrepreneurs en batiments]). Hajógyárak. — Tvornice brodovah (skveri). (Schiffs-Werften. Ghantiers de construction.) Győr (sz. k. v.) : «»-Győri gőzhajózási részvény-tár­saság. Szob (Hont vm.): -«-Luezenbacher Pál utódai. Uj-Pest (Pest vm.): -»-A magyar leszámitoló- és pénzváltóbank,egy esitett Schoenichen-Hartmann- féle, *«*»Danubius« első magyar hajó- és gép­gyár részvény-társaság, -U-Nicholson W. Fülöp és társa. II ajózási vállalatok. — Brodar stveua podu­zeća. (Schiffahrts-Gesellschaften. Sociétés de na­vigation.) Balaton-Füred (Zala vm.): Balatontavi gőzhajós. részvény-társaság. Baja (t. j. v.): Geiringer és Berger. Barcs (Somogy vm.): Dráva-gőzhajózási vállalat. Esztergom (Esztergom vm.): Esztergomi helyi hujo- részvény-társaság. S3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom