Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Csizmadiák — Čizmari 311 (Csizmenmaeher — (Bottiers [bottes hongro es] Imola, u. p. Ragály (Gömör vm.): Gadna Mihály, Selymes Adolf, Selymes József. Inám, u. p. Ipoly-Balog (Hont vm.): Csiri Antal, Csiri György, Plevo Imre, Skerlecz Imre. Ináncs, u. p. Csobád (Abauj-Torna vm.): Bacsó Józs. Inota, u. p. Várpalota (Fejér vm.): Benczik Mihály, Viczina Ferencz. Ipoly-Bolyk, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): Rusinszki I. Ipoly-Damásd, u. p. Szobb (Hont vm.): Krajcsi Márt. Ipoly-Keszi, u. p. Nagy-Gsalomia (Hont vm.): Ber- nauer Antal. Ipoly-Nyitra, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): Éliás Lajos, Hegedűs Antal, Paszeka József. Ipoly-Pásztó (Hont vm.): Danis Ferencz. Ipoly-Szakállos (Hont vm.): Füri Ján., Kliment Józs. Ipoly-Vécze, u. p. Drégely-Palánk (Hont vm. : Krusitz Ferencz. Ipolyság (Hont vm.): Bacsa János, Ridor Gergely, Rurik Mátyás, Uhrik József, Zsamboki János. Ipp, u. p. Zovány (Szilágy vm.) : Fazekas Bálint, Tóth György. Irholcz (Máramaros vm.): Teszler Szender, Zelmá- novits Moskó. Iriny, u. p. Portelek (Szatmár vm.): Gál József. Irsa (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Habori Pál, Hrobár Lajos, Kovács György, Pavlovits Pál, Újvárosi J. Isaszegh Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Bohus János, Kucsai Pál, Laurencz Lajos. Iske, u. p. Nagy-Kapós (Ung vm.): Köröskényi János. Ispánlaka, u. p. Felvincz (Alsó-Fehér vm.): Csuka F. Ispánmező, u. p. Ratkó (Gömör vm.): Bócz János, Krajecz Mihály. Istenmezeje, u. p. Pétervásár (Heves vm.): Bernáth István. Istvánfalu (Vas vm.): Bedi Pál, Koszai- János, Makói István, Zainer Károly. Istvánlak, u. p. Bélaháza (Pozsony vm.): Huczo- vics Mihály. Istvánvölgy (Torontál vm.): Bácsik Ádám. Iszka-Szent-György, u, p. Moha (Fejér vm.): Rok Ferencz, Horváth János, Juhász József. Isztimér, u. p. Bodajk (Fejér vm.): Bittner József, Tollonitsch János. Isztina, u. p. Nagy-Selyk (Nagy-Küküllő vm.): Dörku Simon. Iván (Sopron vm.): Lőrincz Vendel, Hováth Antal, Horváth Pál, Varga János. Ivánkofalu (Turócz vm.): Chvojka Mihály,Kubik Ján. Iványi, u. p. Rimaszécs (Gömör vm.): Nagy József, Pósa József. Iványi (Pozsony vm.): Jung István, Kubinszky Já­nos, Platenik Márton, Sperlik Károly. Iza, u. p. Huszt (Máramaros vm.): Sáfár Hersko. Izbugya, u.p. Nagy-Mihály (Zemplén vm.): Kovács M. Izgar, u. p. Jerszeg (Krassó-Szörénv vm.): Gärber A. Izsa (Komárom vm.): Lajos János. Izsák tPest-P.-S.-K.-Kun vm.): Hajina János, Halasi Pál, Keserű Gábor. Izsakócz, u. p. Bellatincz (Zala vm.): Antolin Pé­ter, Porédos Márk. Jablonicz (Nyitra vm.): Horváth István, Jurkovies János, Kantner Nándor, Roman Ján., Seliga Pál. Jablonka (Árva vm.): Antulak Szaniszló, Kobityák Flóris, Machay Koval János. Jabrikó u. p. Tajo (Zólyom vm.): Bulla János. Jád (Besztercze-Naszód vm.): Makai Ferencz. Jád (Somogy vm.): Bata Gergely, Bertalan Antal, Orbán Pál. Ják (Vas vm.): Kirchmayer József, Nyers Imre, Sörös Pál, Visi Ferencz. Jakabfalu (Pozsony vm.) : Micsek János, Peller János, Sibalik Endre, SmikalJán., Vranovics Ján. Jakabfalva, u. p. Szent-Ágota (Nagy-Küküllő vm.): Fielk György. Jákfa, u. p. Felső-Paty (Vas vm.): Csupor Antal. Jákfalva, u. p. Felső-Nyárád (Borsod vm.): Ma- gyari János. Jálcő, u. p. Nyir-Bakta (Szabolcs vm.): Lovas Lajos. Jákó-Hodos u. p. Szalárd (Bihar vm.): Lázár Lajos, Szilágyi Lajos, Telegdi Lajos. Jákótelke, u. p. Bánffy-Hunyad (Kolozs vm.): ifj. Vincze János. Jankovácz (Bács-Bodrog vm.): Ádám Vincze, Bo- leráz István, Csincsák Lajos, Dudás István, Irinyi Mihály, Király Ferencz, Miskolczi András4 Szarvas Márton, Szili Mátyás, Szuhanek Mihály, Váli György. Jánok (Abauj-Torna vm.): Bencsik Gábor. Jánosda, u. p. Nagy-Szalonta (Bihar vm.): Gyer- mán János. Jánosfa, u. p. Répcze-Szemere (Sopron vm.) : Bujtos János, Hantó Farkas, Hantó Ferencz, id. Varga István, Varga Samu. Jánosfalva, u. p. Belényes-Ujlak (Bihar vm.) : Kis József. iánosház (Vas vm.):Boros Józs. özv., Erlinger Mari, Kreiter Antal, özv. Szabady Anna, Szép Flórián. Jánoshegy, u. p. Körmöczbánya (Bars vm.): Gom- bácsik János, Sztraka Nándor. Jánoshida (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Csapko József, Hornvák János, Ködmön József, Pető Nándor, Pokorny Alajos, Dudás Lukács, Tóth István, Zrupko Zakar. Jánosi (Gömör vm.): Bódi Benedek, Bódi István, Kálmán József, Varga István. Jánosrét, u. p. Körmöczbánya (Bars vm.): Pol- dauer János. Jánostelek, u.p. Szomolány (Pozsony vm.): Hole- csins Pál, Pokorny Mihály. Járdánháza, u. p. Arló (Borsod vm.): Fábián Lajos, Kolossy Antal, Nemes Miklós, Zathu- reczki János. Jarembina (Szepes vm.): Boncskovics Ferencz. Jarkovácz (Torontál vm.): Popov Nika. Jásd, u. p. Teés (Veszprém vm.): Nagy János. Jász-Alsó-Szent-György (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Balázs Ántal, Balázs Mátyás, Balog B. János, Benedek István, Budai Kálmán, Csinger János, Dézsi Sándor, Ernsz Sándor, Erdélyi István, Gavaldik Ferencz, Gazdag Ferencz, Gaz­dag Sándor, Hornyák Ferencz, Hornyák József, Hornyák Kálmán, Józsa István, Kecskés Balázs, Kecskés Ferencz, Kecskés N. Sándor, Kertész Ferencz, Kertész István, Kormos András, Kor­mos Frigyes, Kormos D. József, Nagy Antal, Nagy István, Osztratierhy András, Ponedák Emá- nuel, Palya Álajos, Palya Ferencz, Palya József, • Palya István, Palya Sándor, Palya Szilveszter, Pothorczky Ferencz, Simon János, Singer Ist­ván, Sinka János, Szabó Károly, Szűcs Zakariás, Thuróczy Istv., Tóth Mih., Varga Fér. Jász-Apáti (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Ali Al-

Next

/
Oldalképek
Tartalom