Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Ácsmesterek — Tesari IG (Zimmerleute — Charpentiers) Antal, Staller György, ifj. Tóth György, Tóth György, Tóth Sándor. Gödre (Baranya vin.): Schultz János. Gölniczbánya (Szepes vm.): Andrasofszky Károly, Gabron József, Patz Antal, Pittner Albert, Stromp Mihály, Wolf Mihály, Würfel Sámuel, Zipszer Károly, Zwiebel Mihály. Gömör-Panyit (Gömör vm.): Barczy Istv., Mello Fér. Görbö-Belecska, u. p. Pinczehely (Tolna vm.): Pfeifer Henrik. Görgény-Szt.-lmre (Maros-Torda vm.): Keresztes Ján. Görgeteg (Somogy vm.): Bakats János. Görgő, u p. Almás (Abauj-Torna vm.): K. Hor­váth József, Keresztfái István, Köteles János. Görgő,u.p.Szép.-Váralja (Szepesvm.): Labancz Andr. Görhegy, u.p. Vas-Hidegkut (Vas vm.): Gombócz Andr. Görömböly, u, p. Borsod-Csaba (Borsod vm.): Gaál Pál, Koós József. Grabácz (Torontál vm.): Portscheller József. Grábécz, u. p. Bonyhád (Tolna vm.): KochÁdám. Greovácz, u. p. Kakova (Krassó-Szörény vm.): Matin György. Grodnó, u. p. Máriafalva (Vas vm.): Binder János, Osztervits János, Rinhofer Fér., Schodich Ján. Gurahoncz (Arad vm.): FreimanEde, Parczek Ján. Gurarő, u. p. Orlát (Szeben vm.): Bobitiu Miklós, Petru György, Pean János, Rechita János, Voicu Demeter. Guraszáda (Hunyad vm.) : Lajos Mihály. Guszona, u. p. Osgyán (Gömör vm.): Pilát Antal. Gut-Tamási, u. p. Isztimér (Fejér vm.): Ötvös Ján. Guta (Komárom vm.): Gogh Péter, Majer Márton, Varga Elek. Gútor (Pozsony vm.): König János. Gútorföld, u. p. Radiház (Zala vm.): Tänzer Károly. Gyála (Torontál vm.): Lengyel Antal, Lengyel Ján. Gyalakúta, u. p. Nagy-Kend (Maros-Torda vm.): id. Kerekes István. Gyalu (Kolozs vm.): Ilyefalvi Sándor, Kotisel Jó­zsef, Orosz Ilyés, Orosz József, Szathmári János, Szathmári József, Szathmári Károly. Gyanafalva (Vas vm.): Bindtner Ferencz, Kandi Fér. Gyarmat (Győr vm.): Fal Ferencz. Gyarmata (Temes vm.): Albinger Fülöp, Britt Jakab, Linz János, Schneider Péter. Gyékényes (Somogy vm.): Czekker Nándor, Gzek- ker Ferencz, Czekker Rezső. Gyepüfüzes (Vas vm.): Simon János. Gyér (Torontál vm.): Keszler Miklós, Werth Ber- nát, Werth János. Gyéres (Torda-Aranyos vm.) : Kelemen Márton. Gyergyó-Ditró (Csik vm.): Fülöp Ferencz, Gál Alajos. Gyergyő Szt.-Wliklós (Csik vm.): Fülöp Ignácz, Len­gyel József. Gyergyó-Salamás, u, p. Gy.-Ditró (Csik vm.): Szé­kely Anti. Gyergyó-Tölgyes (Csik vm.): Tatár András. Gyermely, u.p. Szomor (Komárom vm.): Fülöp Sánd. Gyertyámos. (Torontál vm.): Krier János. Gyertyánfa-Élesmart, u. p. Felső-Hámor (Barsvm.): Liskovits József. Gyetva (Zólyom vm.) : Tyeluch János. Gyimótfaiva, u. p. Tarcsa (Vas vm.): Bernsteiner Ferencz, Bernsteiner József, Schranz János. GyÍrót, u. p. Bakony-Szt.-László (Veszprém vm.): Hagel Bertalan. Gyiva, u. p. Köbölkút (Esztergom vm.): Kullák Józs. Gyoma (Békés vm.): Dabis Antal, Erdős Ferencz. Fekete Demeter, Gál István, Hajdú Lajos, Izsó Sándor, Kató Benedek, 0. Kovács András, 0. Kovács István, Kis M. Sándor, Maslok Pál, Matyi Mihály, Pap László, Sándor Mihály, Sán­dor Nándor, b. Szabó József, Tandi Gábor, Tokai János. Gyón, u. p. Alsó-Dabas (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Bajusz Sándor, Durai János, Frier Szaniszló, Harsányi Mihály, Jihó Ferencz, Jihó László, Ka­tona József. Király Ferencz, Király József. Me­leg István. Gyorok (Arad vm.): Balogh Ferencz. Gyömrö (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Paput János. Gyöngyös (Heves vm.): Bardoczi József, Bardoczi Mihály, Berecz István. Boros István, Borosi János, Fehér Antal, Feumann Mátyás, Hamar Kálmán, Jogg Ferencz, Király József, Korsós András, Kubanek Ignácz, Majercsik János, Ma- jercsik Mihály, Maticsek János, Melher György, Mészáros József, Palrsó Antal, Sándor József, Sankovits Bertalan, Sipeki János, Vancsó György. Gyöngyös-Oroszi, u. p. Gyöngyös (Heves vm.): Besze Antal. Gyöngyös-Pata (Heves vm.): Demeter István, Lu- dányi Alajos. Gyöngyös-Püspöki, u. p. Gyöngyös (Heves vm.): Petró György. Gyöngyösmellék (Somogy vm.): Vajolicska József. Gyönk (Tolna vm.): Ludvig János, ifj. Ludvig János, Ludvig Konrád, Ludvig József. Győr (sz. k. v.): '/>- Bulkó Fér., gyár-utcza 2., Gsányi János, vasut-sor 4., Cseh Antal, rét-u. 13., Cseh Ferencz, rét-u. 13., Koch Miksa, Andrássy-út 22., Krisch András, rét-u. 14., Magi Mihály, rét-u. 13., Németh János, zugó- utcza 5., Nits Sándor, rácz-u. 107., Prunczen- berger József, közép-u. 15., Tetzli Sándor, kálvária-u. 39., Wölíl Ferencz, közép-u. 19. Györ-Szent-Márton (Győr vm.): Gyurkovics Imre, Hamat Ferencz, Kéri János, Steczina József, Vörös József. Győré, u. p. Szászvár (Tolna vm.): Ament János, Hartvich Henrik. Györgyike, u. p. Mura-Szent-Marton (Zala vm.): Pfeifer József. Györköny (Tolna vm.):Remler Gásp., áchweigert Pál. Györsziget, u. p. Győr (Győr vm.): Biró Károly, özv. Schlosser Ignáczné, Szvoboda Mátyás. Gyula (Békés vm.): Domokos Gábor, Eizele József, Engelhardt József, Fröhner István, Gransler Pál, Gróh Mátyás, Gróh Mihály, Bielárik Károly, Kis Károly, Knaifel István, Kneifel Péter, Kocsis József, Kocsis Mihály, Licsmann József, Mibályik János, Moldován István, Péter Péter, Petner Ferencz, Rapport Bálint, Réti András, Rirakker Reinhart, Sal József, Schnei­der János, Schneider Lőrincz, Schriffért József. Schriffert Mihály, Schriffért Miklós, Smidt János, Steigerwald Ferencz, Venczel József, Wiszt János. Gyula-Fehérvár(Alsó-Fehér vm.): ÁngyéiAugusztin, Bácsi István, Bácsi József, Brégyei János, Boen István, Drimbereán Demeter, Nusz Márton, Orosz József, Szilágyi Ferencz, Szilágyi István,

Next

/
Oldalképek
Tartalom