Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Ácsmesterek — Tesari 30 (Žimmerleute — Charpentiers) Maros-Bogát, u. p. Kerellő-Szt.-Pál (Torda-Ara- nyos vm.) : Trucza Péter. Maros-Ludas, a. p. Radnóth (Torda-Aranyos vm.) : Biró Mózsi, Dombrádi Lajos, Ferenczi Lajos, Fornya Károly. Maros-Solymos (Hunyad vm.) : Szuszán György, Szuszán Péter. Maros-Szt.-György, u. p. Maros-Vásárhely (Maros- Torda vm.) : Szabadi László, Székely Mihály, Török András, Varga Mihály. Maros-Szent-imre, u. p. Gyulafehérvár (Alsó-Fehér vm.) : Zeng Pál. Maros-Ujvár-Akna (Alsó-Fehér vm.) : Balog István, Bács Gergely, Boér Sándor, Ilyés Dénes, Karsai Ferencz, Kozma Mózes, Pethő Róbert, Török Pál. Maros-Vásárhely (sz. k. v.) : id. Barabás Fe­rencz, szántó-u. 42, Bartha Ferencz, kör-u. 44, Bauer József, Szentgyőrgy-tér 10, Bozsi Sándor, ujváros-u. 42, Bustya Sándor, alsó-u. 56, Csá­szár Ferencz, alsó-u. 52, Fekete József, kör-u. 123/a, Keresztes János, kültelek-u. 25/a, Kiss István, új-u. 9, Kiss János, szántó-u. 45, id. Kis József, kis-szentkirály-u. S3, ifj. Kiss József, kisszentkirály-u. 31, Kosa Márton szántó-u. 85, Kosztándi György, czigánymező-u. 50, Lázár Ferencz, csillag-köz 11, Lukács József, kutas-u. 9, Máthé Lajos, alsó-u. 69, Mihály József, ujváros-u. 74, Molnár József, régi baromvásár-u. 6, Nagy Gergely, Deák F.-u. 66, Pantya István, kör-u. 121, Rácz József, ujváros-u. 10, Ruczuj János, ujváros-u. 22, Sófalvi József, Deák F.-u. 11/a. Maros-Vécs (Maros-Torda vm.) : Asztalos András Mihály, Tóth Pál Ferencz. Mártonfala, u. p. Rimaszécs (Gömör vm.): Holló Istv. Mártonfalu, u. p. Szent-Mihályúr (Nyitra vm.) : Koplik Imre. Mártonfalva, u. p. Vámos-Pércs (Szabolcs vm.) : Burgya. László, Toldi Ferencz. Martonos (Bács-Bodrog vm.) : Jovity Milán, Joza- nov Péter, Kovács Péter, Krsztekanity Rádó. Martonvásár (Fejér vm.) : Horn János, Hűti Lipót, Veiland János. Máslak (Temesvm.): Bauer Ant., BaumgartnerHenr. Matolcs, u. p. Füzes-Gyarmat (Szatmár vm.) : Lábas István. Mászt, u. p. Stomfa (Pozsony vm.) : Schwarz József Mateócz (Szepes vm.) : Thomaschko János. Mátészalka (Szatmár vm.) : Jakab Gyula, Slajfer János, Varga Zsigmond, Vida István. Matheovics, u. p. Bács-Almás (Bács-Bodrog vm.) : Papp István. Mátra-Novák, u. p. Homok-Terenne (Nógrád vm.) : Barta Béla, Barta József. Mátyásfalva, u.p.Zólyom (Zólyomvm.): Petor Andr. Máza, u. p. Szászvár (Tolna vm ) : Ripe György, Stefán János, Stefán Mihály. Medgyes (Nagy-Küküllő vm.) : Bilcz Károly, Gra- cser János, Gross Mátyás, Hollstein Reinhold, Jakobi János, Kremer Pál, Löf János, Nikesch Sámuel, Orendt János, Pitters Simon, Rossler Károly, Roth Mihály, Schuster Sámuel. Medgyes, u. p. Sopron (Sopron vm.) : Ebei János. Megyasszó (Zemplén vm.) : Béres Márton, Tóth Fér. Megyer (Nógrád vm.) : Hollman Gábor, Hollman Imre. Megyer, u. p. Bábouy (Somogy vm.) : Bognár Já­nos, Ginben Gábor. Megyes-Bodzás (Arad vm.) : Gsóti Ferenoz, Fejes Imre, Imre Mihály, Kucsara Mihály, Luptovics Mátyás, Novák Dániel, Sztriebony Mihály. Mehádia (Krassó-Szőrény vm.) : id. Belba György, Belba Mihály. Mehala (Ternes vm.) Cbiruta Miklós, Ignia Péter. Méhész, u, p. Torna (Abauj-Torna vm.) : Oraveoz András. Méhi, u. p. Tornaija (Gömör vm.) : Fabó Pál, Mu- sinszki Lajos, Paluzsanszki János. Meleg-Földvár, u. p. Kékes (Szolnok-Doboka vm.) : Fazakas Miklós. Meleghegy, u. p. Felső-Balog (Gömör vm.) : Hrvolt András. Melencze (Torontál vm.) : Bajgó István, Marínkor Mita, Toskov Mátyás. Mellété, u. p. Pelsőcz (Gömör vm.) : Junger János. Mélykút (Bács-Bodrog vm.) : Kövesdi István, Ra­gyák György. Mende (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) : Bosánszki Pál, Kossina Károly. Mencsér, u. p Borostyánkő (Vas vm.): Ulreich Ján. Ménhárd (Szepes vm.) : Fifek Károly, Glaser Jakab. Menyö, u. p. Szilágy-Szt.-Király (Szilágy vm.) : Laposy Károly. Mercse, u. p. Putnok (Borsod vm.) : Barna József. Merczifalva (Ternes vm,) : Berger Péter, Freyhaut István, Schick Antal. Merény (Szepes vm.) : Faszinger Márton, Moszurák András, Szeiner György, Székely János. Mérk, u. p. Vállaj (Szatmár vm.) : Léber Márton. Metkovits (Bács-Bodrog vm.) : Buchmüller Ádárn, Manz Balázs, Taubner János. Mezö-Bánd (Maros-Torda vm.) : Barta Gergely, Bokor Ferencz, Szekeres László. Mezö-Berény (Békés vm.) : Bereczki Sándor, Járosi János, Sz. Kovács György, Mészáros Gábor, Sávolt József, Sávolt Sámuel, Schäfer József, Schmiedl János, Simon Mihály Smidl János, Szász István, Szrenkányi Dániel, Szrenkányi Pál. Mezö-Bodon (Torda-Aranyos vm.) : Pete Albert. Mezö'-Csáth (Borsod vm.) : Arnóth György, Bartha György, Bogyó János, Losonczi Vincze, Roszkos Mihály, Szilágyi János. Mezö-Csávás, u. p. Maros-Vásá'-hely (Maros-Torda vm.) : Fekete János, Imre Márton. Mező-Fele, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.) : Nagy Ferencz. Mezö-Gerebenes, u. p. Mező-Kapus (Torda-Aranyos vm.) : Harsány Miklós. Mező-Kapus (Torda-Aranyos vm.) : Formán István. Mezö-Kászony (Bereg vm.) : Bimba István, Csellei István, Magyar Ján.,Mervay József, Varga Sámuel. 1 Mező-Keresztes (Bihar vm.) : Czeglédi Lajos, Jó- zsa Károly, Meggyesi Sándor, Molnár István, Thurzó Mihály, Vig Lajos. Mező-Kők, u. p. Gyéres (Torda-Aranyos vm.) : -Je­néi János. Mezö-Komárom (Veszprém vm.) : Slakker József. Mezö-Kovácsháza (Csanád vm.) : Bazsó György, Jaszicsek Pál, Marjai Ferencz, Nemes György. Varga Pál. Mezö-Livádia, u. p. Puj (Hunyad vm.) : Zirbus Antal. Mező-Madaras, u. p. Mező-Bánd (Maros-Torda vm.) : ifj. Szép Ferencz. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.) : Bauer

Next

/
Oldalképek
Tartalom