Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - Függelék

Függelék — Dodatak 2302 (Anhang — Supplément) Ruttka (Turócz vm.) : Friedmann Mór. Ság (Ternes vm.) : Guriny Alajos. Sajó-Kaza (Borsod vm.) : Gödry Lajos. Sajó-Szent-Péter (Borsod vm.) : Győry S. Salgó-Tarján (Nógrád vm.): özv. Rubint Károlyné. Sámson (Hajdú vm.) : Kulin Ferencz. Sándorfalva (Csongrád vm.) : Kusto Nagy Imre. Sárafalva (Torontál vm.) : Zitier E. Sárbogárdi (Fejér vm.) : Eliássy Imre. Sarkad (Bihar vm.) : Kuhányi Kálmán. Sárköz-Újlak (Szatmár vm.) : Tatay Miklós. Sárospatak (Zemplén vm.) : özv. Pik Gusztávné. Sárvár (Vas vm.) : Stubenvoll Ferencz. Sásd (Baranya vm.) : Mandák Gyula. Sasvár (Nyitra vm.) : Török Géza. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.) : Buday Ákos, Kincsessy Péter, Zlinszky József. Segesvár (Nagy-Küküllő vm.) : id. Schuster Fri­gyes, Weber János, Főlberth Frigyes. Sellye (Baranya vm.) : Uvira Ferencz. Selmecz- és Bélabánya (sz. k. v.) : Margoczy Já­nos, Sztankay Ferencz. Sepsi-Szent-György (Háromszék vm.) : Ölves Pál, Beteg Bálint. Seregélyes (Fejér vm.) : Hegyi István. Siklós (Baranya vm.) : Nendtwich Dezső, Petrás J. Simánd (Arad vm.) : Csiky Lukács. Simontornya (Tolna vm.) : Szikora József utódai. Siófok (Veszprém vm.) : B. Bárdossy Imre. Soborsin (Arad vm.) : Frankó Andor. Solt Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Márki István. Somorja (Pozsony vm.) : Barta Tódor. Sopron (sz. k. v.) : Botfy Kálmán, Láday Győző, Molnár Lajos. Soroksár (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Slávik István. Sóskút (Fejér vm.) : Meisels Lajos. Sóvár (Sáros vm.) : Hojtsy Lajos. Steyerlak-Anina (Krassó-Szörény vm.) : Környei Béla, Schlichling Nándor. Stomfa (Pozsony vm.) : Raymann János. Sükösd (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Thold István. Sümeg (Zala vm.) : Dervarics István. Szabadka (sz. k. v.) : Décsi Dezső, Gálfi György, Joó Károly, Milassin Illés, Niertit Béla. Szabadszállás (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Martino­vics Péter. Szabolcs (Baranya vm.) : Sümegh Árpád. Szakcs (Tolna vm.) : Fonyó Andor. Szalárd (Bihar vm.) : Horváth István. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Placsintár D. Szaniszló (Szatmár vm.) : Kovács Nándor. Szántó (Abauj-Torna vm.) : Meisels Jakab. Szany (Sopron vm.) : Farkas Kálmán. Szarvas (Békés vm.) : Bugyis András, ifj. Med- veczky József. Szász-Régen (Maros-Torda vm.) : Czoppelt Hugó, Wermescher Ödön. Szász-Sebes (Szeben vm.) : Binder Lajos, Rein­hard I. Károly. Szászkabánya (Krassó-Szörény vm.) : Sarok Gy. Szászvár (Baranya vm.) : Baltha. László. Szászváros (Hunyad vm.) : Vlád Miklós, Graffius J. Szatmár-Németi (sz. k. v.) : Bossim József és Pet- roni, Irgalmas r., Literaty Elek, Pazsitzky Józs. Szécsán (Torontál vm.) : Kleszky János. Szécsény (Nógrád vm.) : Herkovics Sándor. Szeged (sz. k. v.) : Ambrozy Ferencz, Barcsav Károly, Bokor Adolf, Esztegár Béla, Gyuritza Lipót, Harcz János, dr. Hibay György, Keresz- tessy József, Szántó József. Szeghalom (Békés vm.) : Kiss Ferencz. Szeghegy (Bács-Bodrog vm.) : Friedmann Mór. Szegvár (Csongrád vm.) : Barsi Lajos. Szegzárd (Tolna vm.) : Bátori Dezső, Szondi Istv. Székely-Keresztár (Udvarhely vm.) : Jaeger Fr. J. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.) : Konez Árm., Solymosi János. Székelyhid (Bihar vm.) : Penkert M. Székes-Fejérvár (sz. k. v.) : Imrich Győző, Ko­vács Mihály, Pásztori Sándor, Rieger Béla, özv. Say Rudolfné. Szelistye (Szeben vm.) : Wenrich Adolf. Szemlak (Arad vm,) : Kolbenhayer László. Szempcz (Pozsony vm.) : Fleischer Antal. Szendrö (Borsod vm.) : Batornay A. Szenicz (Nyitra vm.) : Szkicsák Gyula. Szent-Ágota (Nagy-Küküllő vm.) : özv. Knall K.-né. Szent-András (Békés vm.) : Polácsek Vilmos. Szent-Elek (Vas vm.) : Heisz Imre. Szent-Endre (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Jakab lstv. Szent-Gál (Veszprém vm.) : Zsoldos Lajos. Szent-Gotthárd (Vas vm.) : Szabados Imre. Szent-Grót (Zala vm.) : Botfy Péter. Szent-György (Pozsony vm.) : Schön Zsigmond. Szent-Hubert (Torontál vm.) : Rösner Henrik. Szent-János (Moson vm.) : Ninger Gottlieb. Szent-Lörincz (Baranya vm.) : Szilágyi György. Szent-Márton (Győr vm.) : Szathmáry Géza. Szent-Mihály (Szabolcs vm.) : Lukács Ferencz. Szent-Tamás (Bács-Bodrog vm.) : Laky Nándor. Szentes (Csongrád vm.) : Dosa Béla, Podhratzky Ferencz, id. Várady Lajos. Szepes-Béla (Szepes vm.) : özv. Stephani JánosnC Tunner János. Szepes-Ófalu (Szepes vm.) : Lenhardt Ferencz. Szepes-Olaszi (Szepes vm.) : Mattusch János. Szepes-Szombat (Szepes vm.) : Gréb János. Szepes-Váralja (Szepes vm.) : Weisz János, Woll- ner Mihály. Széplak (Bihar vm.) : Kékessy István. Szepsi (Ábauj-Torna vm.) : Bydeskuthy Bertalan. Szerb-Csene (Torontál vm.) : Ruttner István. Szerb-Csernya (Torontál vm.) : Pronievics Guszt. Szerb-lttebe (Torontál vm.) : Iskray György. Szerdahely (Szeben vm.) : Schiemert Frigyes. Szered (Pozsony vm.) : Szkicsák Antal. Szerednye (Ung vm.) : Speck János. Szerencs (Zemplén vm.) : Widrich Samu. Szigetvár (Somogy vm.) : Salamon Gy., Vissy S. Szikszó (Abauj-Torna vm.) : Somogyi Mihály. Szilágy-Cseh (Szilágy vm.) : özv. Félegyházi L.-né. Szilágy-Somlyó (Szilágy vm.) : Józsa Gyula, Szap- lonczay Sándor. Szilas-Balhás (Veszprém vm.) : Kovács András. Szili (Somogy vm.) : Mozessy Géza. Szilvás (Borsod vm.) : Kimer M. Vilmos. Szinna (Zemplén vm.) : Csiszár Árpád. Szinyér-Váralja (Szatmár vm.) : Gerber Ü. Szirák (Nógrád vm.) : Kom János. Szobráncz (Ung vm.) : Csere János. Szolnok (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Boár Gy., Hra- béczy Imre, Horánszky István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom