Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Bognárok — Kolari 220 (Wagner — Charrons) Sósmezö, u. p. Nagy-Ilonda (Szolnok-Doboka vm.): Tóth József. Söjtör (Zala vm.): Törzse István. Söpte, u. p. Szombathely (Vas vm.): Horvát Jó­zsef, Kampel Ferencz. Sövényház (Győr vm.): Olaj György. Sövényháza. u. p. Kistelek (Gsongrád vm.) : Búzás Imre, Lukács Mihály, Pápai István. Sövénység, u. p. Kőhalom (Nagy-Küküllő vm.): László István. Spácza (Pozsony vm.): Turarz Mihály, Vajgel A. Starcsova (Torontál vm.): Lindenfelser János, Pischl Mihály, Srbin Kosta. Stepanó (Nyitra vm.): Konecsny Vendel. Steyerlak-Anina (Krassó-Szörény vm.): Babrik János, Frank Miklós, Fressel Dávid, Krist Józs. Stiavnicska (Turócz vm.): Kosztra Ján., Tutura M. Stinácz (Vas vm.): Kirisits János. Stodra, u, p. Zemenye (Sopron vm.) : Krispel J. Stomfa (Pozsony vm.): Beles Gáspár, Beles István, Beles Mihály, Glaser Ferencz, Huiber István, Titz Mihály. Stósz (Abauj-Torna vm.): Kuhn Károly. Strém (Vas vm.): Fleisz Alajos. Styávnik (Trencsén vm.) : Tordovszky József. Sumony, u. p. Magyar-Mecske (Baranya vm.): Mátis Ferencz. Suránka (Nyitra vm.): Szladky János. Surány (Bereg vm.): Szabó István. Surány (Nógrád vm.): Babiák Adolf. Surd, u. p. Zákány (Somogy vm.): Dubleszky J. Surján, u. p. Csávos (Torontál vm.): Pál György, Zsoldos István. Sükösd ÍPest-Pllis-Solt-Kis-Kun vm.): Eiser János, Grünfelder Elek, Karagity Antal. Sümeg (Zala vm.): Fazekas Pál, Márton Imre, Pék Vidor, Sőtt Istv., Székely Sánd., ValásekLaj. Süttö (Esztergom vm.): Gutter Mihály, Hammer Ferencz, Orbán Ferencz, id. Schengengel János. Süttör, u.p.Eszterháza (Sopron vm.): Koch György. Svedlér (Szepes vm.) : Holmok János. Szabad-Battyán (Fejér vm.): Krammer Károly, Márton Imre. Szabad-Szent-Tornya, u. p. Orosháza (Békés vm.): Gróf István, Szoliák Ferencz. Szabadka (sz. k. v.) : Cséplő Benjámin, bajai-u. 419, Erdélyi Márton, Péter-u. 64, Ferencsevics József, zentai-út 29, Gyuris Pál, István-u. 188, Horváth József, halasi-u. 388, Ivanovits Balázs, ki- rály-u. 332, Kaszap Ferencz, német-u. 632/a, Katona János Árpád, Kinder Mih., Korcsmár György, Kossuth-u. 21, Kovács János, tigris-u. 450, Kulitz Mátyás, Martinovits János, Milkovics Pé­ter, czigány-u. 289/b, Milodánovics Vincze, zentai-út 487, Orosz Pál, Sándor-u. 260, Palko- vits Imre, Patucs József, Garai-u. 351, Rerinsku János, Ribár Márton, Rozs József, Sánta István, zimonyi-út 788, Sánta Pál, Sinkovits Gábor, Dugovics-u. 562, Szárádi Gábor, Betlehem-u. 380, Szeleczky Mihály, Szendi Antal, Kálmán-u. 499, Szokolai Péter, Tamássy István, Bem-u. 162, Tamásy Kálmán, Kozma-u. 496, Tóth Péter, Berkes-u. 220, Tötze György, Lázár-u. 221, Varádi Pál, Ántal-u. 598, Vasúti Péter, ba­jai-u. 479, Vuda György, halasi-út 525. Szabadszállás (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Balog Sándor, Hős Imre, Járdi György, Kovács György K., Kovács Imre, Kovács Mihály, id. Kristóf József, Magyar Imre, Mészáros Sándor. Szabar, u. p. Himesháza (Baranya vm.): Pelz J, Szabar (Zala vm.): Kintli József, Tóth Sándor, Venczel Gergely. Szabás (Somogy vm.): Máté Ferencz, Vogronics Bódog, Vogronics Sándor. Szabolcs (Baranya vm.): Leja Mátyás. Szacsal, u. p. Dragomérfalu (Máramaros vm.): Turner Zsigmond. Szacsur (Zemplén vm.): Belász József. Száján (Torontál vm.): Csizmadia Flórián, Réz János, Sopánovics András. Szajk, u. p. Versend (Baranya vm.): Ritter János, Szak, u. p. Szend (Komárom vm.): Molnár Pál, Szabó János. Szakácsi, u. p. Lak (Borsod vm.): Szellyhen J. Szakácsi (Somogy vm.): Bátori Ferencz, Filagics J. Szakácsi (Szilágy vm.): Fazekas Sándor, Szabó J. Szakáid, u. p. Nyék (Borsod vm.): Májer Ágoston. Szakálháza (Temes vm.): Andrekovits Ferencz, Drugoschitz János, Drugoschitz József, Egler Péter, Egler János, Fillmann János, Müller Mi­hály, Müller Miklós, Ott Mátyás, Pinzhofer János, Pinzhofer József, Pöttye Antal, Seitz Mihály, Szeitz Jakab, Szeitz Mátyás, Weinhardt József, Zimmermann János. Szakály (Tolna vm.): Schmiedt József. Szakcs (Tolna vm.): Fekete György. Szakolcza (Nyitra vm.): Fiamik Imre, Ivicsics Béla, Klvácsek Ferencz, Krahulecz Lajos. Szakoly, u. p. Balkány (Szabolcs vm.): Barta Gyula. Szákul (Krassó-Szörény vm.): Plunder Ferencz. Szalacs (Bihar vm.): Kirilla János, Selksz Ferencz. Szalánta ^Baranya vm.): Buszi János. Szalárd (Bihar vm.): Darvas József, Hoffmann András, Kiss Ignácz, Kokes Károly. Szalatnak (Baranya vm.): Jüngl András. Szalk-Szent-Márton (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Bak Sándor, Balázs József, Kiss Károly, Kovács Gábor, Majsai Benő, Pál Vincze. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.): Bukovics János, Dérer György, Laukó Lénárd. Szalonak-Üveghuta, u. p. Szalónak (Vas vm.): Fuchs Ján., Hartter Józs., Schermann Józs., Stiefler Ján. Számos (Torontál vm.): Despot Gavribon, Taricza Vikontije. Szamos-Dob, u. p. Nagy-Majtény (Szatmár vm.): Szilágyi Lajos. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Hosszú János, Koncz Ferencz, Szász Gyula, Vitalis Mihály. Szamosfalva, u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.): Augusz­tán Pál, Nemes György. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Bara István. Szanád (Torontál vm.): Gyevi Józef, Kreutzberger György, Viener József, Vukor Száva. Szancsaí, u. p. Balázsfalva (Kis-Küküllő vm.): Hajós János, Vas János. Szaniszló (Szatmár vm.): Balogh József, Fichser József, Székely László. Szánk,u.p.Majsa (Pest-P.-S.-K. Kunvm.): Bóna Ján. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.) : Korits György, Krónitz Ign., Karosevits Istv., Tomasits György #

Next

/
Oldalképek
Tartalom