Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kömivesek — Zidari 1089 (Maurer — Macons) Mihály, Kafko Mihály, Kecskeméti Ferencz, Hermán Ferencz, Kfár János, Koncsek János, Kovács Péter, Miskovity János, Mumper János, Mumper Miklós, Orth Mátyás, Papovics Mihály, Schaffer Antal, Schaffer Miklós, Schwarz Péter, Stecher Vilmos, Tomanek Mihály, Török Péter, Ustyik József, Zakity Lázár. Nagy-Komlós (Torontál vm.): Juszt József, Kos- mann János, Lingenfelder János, Merle József, Schönborn Mihály, Svobodnik József, Fimeisz Mátyás, Wagner János, Wagner Miklós, Wagner Péter, Wenson Fülöp, Wenson Péter. Nagy-Korpád (Somogy vm.): Onoffer Antal, Po- kornyi Antal. Nagy-Kovácsi (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Özemmel Ferencz, Özemmel Márton és Mihály, Jesser And., Probszt János, Probszt Lipót,Schirk Sebő. Nagy-Kozár, u. p. Pécs (Baranya vm.): Maurer Márton, Sepácz András. Nagy-Kölked, u. p. Egyházas-Rádocz (Vas vm.): Plekli Ferencz. Nagy-Körös (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Bűz István, Fábik János, Fenyvesi László, Gál József, Gondi Mihály, Harmat Sándor, Hegedűs László, Istráb István, Kolozsi Ádám, Koroknai Sándor, Körös Pál, Kovács Dénes, Kovács Elek, Ladár Ferencz, Lugosi Pál, Majláth László, Majláth Gábor, Makai Zoltán, Máté Sándor, Mészáros Sándor, Mészáros Zsigmond, Mohácsi József, Német Pál, Péczeli Szabó Sándor, Popp Dániel, Pozsár Fe­rencz, Simon Sándor, Szabó Balázs, Szabó László, Szaniszló János, Szegedi Mihály, Tancsa Ferencz, Tancsa Imre, Varga Gyula, Váradi György, Zsoldos György. Nagy-Kövesd (Zemplén vm.): Kaska István. Nagy-Kubra, u. p. Trencsén (Trencsén vm.): Ho- rácsek András, Horácsek József, Horácsek Nánd. Nagy-Lak (Csanád vm.): Csekányi Sámuel, Fejes József, Ferencsik András, Ferencsik Pál, B. Pap J. Nagy-Láng (Fejér vm.): Laderer István. Nagy-Lengyel (Zala vm.): Binder M. Nagy-Léta (Bihar vm.): Alföldi József, Nagy Bálint, Nagy Imre, Nagy József. Nagy-Lévárd (Pozsony vm.): Alexy János, Bardun András, Bardun Mih., Charvat Sim., Leber Fer. Nagy-Lomnicz (Szepes vm.): Blázson János, Jara- schek Samu, Krausz János, Lindner János, Petreasz János, Petreasz Samu, Thaisz György, Strait Pál. Nagy-Lónya (Bereg vm.): Sebeszkv József. Nagy-Ludas, u. p. Szerdahely (Szeben vm.): Loco- tosiu Ferencz. Nagy-Magyar (Pozsony vm.): Spaczel Péter. Nagy-Majtény (Szatmár vm.): Geiger György, Her­man István, Kínál János, Knerli Mihály, Mon- gold Antal, Popenmeyer Márton. Nagy-Mányok (Tolna vm.): Herger József, Kromer Mátyás, Menner Péter, Menner András, Ruppert János, Stellenberger József, Wetzel János, Vogel Péter, Vorgrimter Gáspár. Nagy-Margita, u. p. Zichyfalva (Torontál vm.): Rettinger Mátyás. Nagy-Maros (Hont vm.): Bocz János, Bürger­meister József, Heiczinger András, Hampel Mi­hály, Heinczinger Ferencz. Heinczinger Antal, Heppert Mihály, Hessenhager József. Jehodek András, Kellner János, Kurucz András, Liphardt György, Maurer Ferencz, Müller Antal, Müller János, Müller Mihály, Niedermüller József, ifj. Neuburger Antal, Nieberl József, Roszler Mihály, Rixer Ferencz, Rudolf János, Schneider Fe­rencz, Schvarez Ferencz, ifj. Seitz József, Trieb József, Virágh József, Vózner János, Zeller -Jó­zsef, Zeller Károly, Ziszler Antal. Nagy-Marton (Sopron vm.): Aufner János, Bauer János, Biller Mihály, Biller József, Binder An­drás, Binder János, Binder Mátyás, Binder Már­ton, Binder Pál, Deischler György, Deischler Mátyás, Dirnbauer János, Friesenbiller Mihály, Glocknitzer János, Karner János, Klimm Vilmos, Koch András, Koch György, Knoll József, Kopp András, Langecker János, Lehner György, Leit- geb György, Leitgeb József, Leitgeb Mihály, Lenhardt József, Loidl Mátyás, Luif Márton, Meidl József, Morz János, Neulinger György, Pauschenwein József, Posti Ferencz, id. Posti József, ifj. Posti József, Reisner Mihály, Reich József, Rubacker József, Rumpler György, Rump­ler József, Rumpler Mátyás, Schuster András, Schvarz János, Schweiger József, Siefing Lőrincz, Sinawell József, Steiger Antal, Steiger János, Steiner Ferencz, Strobl Antal, Tscach György, Wallner János, Weiss Antal, Weiss Mihály, Willing János, Zezelits János. Nagy-Medves, u. p. Német-Újvár (Vas vm.): Lőrincz Ignácz. Nagy-Megyer (Komárom vm.): Bors István és Lajos, Galambos Antal, Novák Ignácz, Sebella Ferencz, Viberál József. Nagy-Mihály (Zemplén vm.): Bujdos József, Dobos Mihály, Raucsák Pál, Zbajon Mihály. Nagy-Móriczhida, u. p. Téth (Győr vm.): Mózer Istv. Nagy-Német-S ent-Mihály (Vas vm.): Deutsch Mi­hály, Gange József, Graf József, Graf Lőrincz, Graf Tamás, Hősei Mihály, Koller János, Koll- mann József, Philipp János, Philipp Mihály, Sanfnauer Ferencz, Seiler József, Tauber Fer., Unger Mihály, Wampl Mihály, Wurglitsch Józs. Nagy-Nyárád (Baranya vm.): Érb József, Kischer Károly. Hank Konrád, Heim Antal, Kaipl Ger­gely, Klausz Péter, Kresz György, Schaden Kár. Nagy-Oroszi (Nógrád vm.): Bartal István, Cseri István, Cseri János, Cseri József, Csókás Vendel, Dalkó József, Doris József, Félix Ferencz, Félix István, Fricz János, Gál János, Gál László, Garasi István, Gréczi János, Hajós László, Hendrik Ignácz és Pál. Hinger Károly, Juhász József, Kapás Joachim, Kapás Lajos, Kovács Flórián, Kovács János, Kovács József, Kovács Károly, Kristóf István, Kristóf József, Kristóf Lajos, Lami József, Makk András és Flórián. Máté Antal, Máté Lajos, Máté Hihály, Noszek János, Rakon- czai Ferencz, Rakonczai János, Rinézer Márton, Rakonczai Nándor. Sajgó István, Schnéman István, Siró Lajos, Sógor András, Szabó Flórián, Sógor János, Sógor Mihály, Szűcs István, Pu- bori János, Tóth Ágoston, Turcsányi János, Újhelyi János, Újhelyi Ferencz, Varga Gábor, Varga Mihály. Nagy-Ölved (Esztergom vm.) : Bendur János, Pász­tor Pál, Pásztor Péter, Plistyák József, Szálik Ján. 137

Next

/
Oldalképek
Tartalom