Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Czipészek — Postolari ( Poštari) 473 (Schuster — Cordonniers) Radnics Ferencz, katona-u. 371/c, Rógics Grázó, Sándor-u. 247, Ruszti Mihály Kozma-u. 218, Salya Ferencz, füzfás-u. 28, Salya Pál, erdő-u. 82, Schneider József, Kölcsey-u. 271, Sebők István, szellő-u. 174, Široki József, kőhid-u. 567. Speng­ler Gábor, füzf'ás-u., Spengler Péter, lakatos-u. 819, Spitzer Lipót, erdő-u. 42, Starek Balázs, majsai szőllőpuszta, Szaghmeiszter Ign., Tompa-u. 293, Szalay Alaj., zimonyi-u. 115, Szieger Ant., Ber- csényi-u. 318, Tandler Lip., Kinizsi-u. 186,Teltsch Mór, Odor-u. 121, Temunovits Fer.,Bernát-u. 4Û0, Thurzó Pál, Széchenyi-u. 103, Tóth János, An- tal-u. 629, Tóth Lajos, virág-u. 13, Ugri Illés, vágóhid-u. 197, Valihora Antal, lengyel-u. 233, Yalihora László, molnár-u. 457, Yaszilyev István, ikra-u. 139. Yinkler Nándor, prágaihid-u. 639, Vojnics Lukács, zentai-u. 488, Wilheim János, Wilheim Mór, ifj. Wilhelm -János, V. kör 78, Winkler András, herczeg-u. 124. Szabadszállás (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Bal- labás Sándor, Gzigán Sándor, Elek János, Fa­ragó Sándor, Gál Imre, id. Herpai János, ifj. Herpai János. Kis Gyula. Limbai Péter, Mester Ferencz, Nagy Lajos, Pásztor József, Pöcze Imre, Rácz János, Szabó Sándor, Szűcs János. Szabar,u. p.Himesháza (Baranya vm.):Szűkül Józs., Szabar ''Zala vm.) : Böröcz József, Kohn Lipót, Németh Márton. Szabar, u. p. Bándoly (Vas vm.) : Garami József. Szabás (Somogy vm.) : Molnár Imre, Szattler Ede, Zsálecz József, Zsálecz Nándor. Szabéd, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.) : Dandoczi András, Dandoczi Zsigmond. Szabolcs (Baranya vm.) : Brauner Flórián, Yass Ferencz, Welsz Ádám, Werb József. Szabolcs (Szabolcs vm.) : Knoll József. Szacsal, a. p. Dragomerfalu (Máramaros vm.) : Asztalos Mózes. Szacsur (Zemplén vm.) : Puhajda János. Szada (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Stiglincz András, Száján (Torontál vm.) : Mihály József. Szajk, u. p. Versend (Baranya vm.) : Cserny Já­nos, Speidl Ádám, Welczl Ede. Szajla, u. p. Pétervásár (Heves vm.) : Balos Gyula. Szák, u. p. Szend (Komárom vm.): Takács János. Szakácsi (Somogy vm.) : Czorn Béni, Lang Mihály, Mesics János, Rúzsa József, Takács József, Veisz Farkas, Vugronics György. Szakácsi (Szilágy vm.) : Sarkadi Mih., Ungár Árm. Szakadát, u. p Mező-Telegd (Bihar vm.) : Szabó Laj. Szakadát, u. p. Gvönk (Tolna vm.): Pfaff György. S;akál (Bihar vm.) : Bodon Lukács. Szakái (Nógrád vm.) : Fridmann Sándor. Szakáid, u. p. Nyék (Borsod vm.) : Pásztor József, Schvarcz Károly. Szakálháza (Temes vm.) : Bergauer Péter, Finger­hut Ádám, Meszner János, Ott Antal, Pöttye Antal, Reichert József, Reichert Miklós, Rei­chert Péter, Wankó János, Wilhelm Jakab,Wil­helm János. Szakály (Tolna vm.) : Kasits Sándor. Szakasz, u. p. Erdőd (Szatmár vm.) : Márend Nándor, Rózemberg Lipót. Szakcs (Tolna vm.) : Ebensperger István, Steiner Zsigmond. Szaknyér, u. p. Tiszák (Vas vm.) : Borbély Ádám. Szakoicza (Nyitra vm.) : Binda János, Buczala Pál, Ghudarek Pál, Golik György, Hajek Nán­dor, Hloczky Károly, Holub Károly, Hulimann József, Hulliman Mihály, Ivadlenka Alajos, Jan­csik József, Jancsik Nándor, Jankovics József, Jurta Pál, Klein Ármin, Klvács Mihály, Kuezky Dániel, Krisztek József, Kuba József, Kuliha István, Misa Pál, Mocsidlik János, Novomeszky József, Pékár József, Pivoda Pál, Pivoda Vincze, Pokovics Nándor. Prokopius Marczel, Seffer Alajos, Sisvold János, Tirschel Károly. Szakoly, u. p. Balkány (Szabolcs vm.) : Schvarcz Mór, Stern József. Szákul (Krassó-Szörény vm.) : Klerr Jakab, Svert- ner Nándor. Szalacs (Bihar vm.) : Frank Lázár. Szalafő, u. p. Őri-Szent-Péter (Vas vm.) : Bata József, Kis György. Szalakusz (Nyitra vm.) : Balázsi Ign., Pavlik Sim. Szalánta (Baranya vm.) : Balatinácz József. Szalárd (Bihar vm.) : Bálint Mihály, Dománusz János, Lázár Jenő, Márkbreiter Ármin, Sánta György, Schleifer Sámuel, Szabó József. Szalatnak (Baranya vm.) : Knippl Pál. Száldobos (Máramaros vm.) : Naiman Léb. Szalk-Szent-Márton (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : ifj. Bebők János, Horváth Lajos, Kovács Zsig­mond, ifj. Lajos János, Lechner Mihály, Nagy Pál, Cz. Tóth Károly, id. Gz. Tóth Sándor, ifj. Cz. Tóth Sándor, Váli János. Szalócz, u. p. Gombaszög (Gömör vm.) : Ambruzs Sándor, Kiss János, Molnár Márton. Szalonak-Üveghuta- u. p. Szalonak (Vas vm.) : Eichberger József, Koller Antal, Thurner Antal. Számos (Torontál vm.) : Reling Márton. Szamos-Kóród, u. p. Szatmár (Szatmár vm.): Bar- tha István. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Barta Ger­gely, Borsai Mihály, Farkas György, Gocz Lajos, Gyenge Károly, Hosszú András, Kádas Nándor, Kassa Sándor, Kovács István, Lohodni Gyula, Máthé János, Marosán Demeter, Orlovszky Fló- ris, Orosz István, Román Dániel, Szász Lajos, Száva Pál, Szilassy János, Szongott Fodor, Szűcs György, Warhold Ferencz. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.) : Klein Ábrahám, Komáromi Guszt., Kosa Lajos. Szanád (Torontál vm.) : Jordán N. János, Krach- tus József, ifj. Krachtus József, Nedelkov Szve- tozár, Rottenheber József, Till János. Szaniszló (Szatmár vm.) : Császár Jakab, Farkas Ignácz, Huszti Ferencz, Kleidingsz János, Matkó Antal, Stier János, Szabó András, Szilágyi Já­nos, Textoris Antal, Veinberger Móricz. Szántó (Tolna vm.) : Endrics Mátyás. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.) : Andrin István, Ko­vács Gáspár, Perszonovits József, Teszarik Ist­ván, Torma János. Szany (Sopron vm.) : Horváth János, Kató József, Kovácsovics Antal, Krausz Samu, Német Mihály, Renner István, Teke József. Szap, u. p. Medve (Győr vm.) : Megyeri Imre, Vida Imre, Vida Lajos. Szapáriliget. u. p. Kis-Jenő (Arad vm.) : Urbán Ján. Szapáryfalva (Krassó-Szörény vm.) : Halmi Antal. 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom