Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - II. Budapest

Férfi szabók — Mužki krojači 2012 (Herren-Schneider — Tailleurs pour hommes) Löwy Miksa, Kristóf-tér 6. Löwy Salamon, király-u. 67. Ludwig Jakab, király-u. 21. Ludwig Nándor, akáczfa-u. 5. Lukács Károly, Hunyadv-u. 39. Lukovits Kár., Deák Ferencz-u. 18. Luspay Mihály, Kinizsy-u. 29. Lusztig József, Valeró-u. 10. Lusztig Lajos, kerepesi-út 54. Luther Ede, kültelek 5909. Maczek József, Miksa-u. 7. Madovics J., Lajos-u. 235. Magyar Miklós, német-u. 41. Magyar Sándor, népszinház-u. 16. Magyari Ferencz, Ferencz-körút 7. Mahn Zélig, akáczfa-u. 27. Máhner Károly, malom-u. 16. Maindl János, ízabella-u. 12. Majercsák András, dohány-u. 37. Majoros Károly, hölgy-u. 7327. Makláry Antal, borz-u. 9. Makos N., egyetem-tér 6. Malatinszky Pál, fhg Sándor-u. 21. Maletta Károly, szerecsen-u. 33. Mallár Alajos, szerb-u. 1. Maliár Lajos, üllői-út 6. Malovits N., Lajos-u. 40. Malter Jakab, dob-u. 58. Man József, akáczfa-u. 27. Manczér János, szigony-u. 19. Manczovicz János, Szondy-u. 60. Mandel Dezső, uj-vásártér 5. Mandel Samu, futó-u. 17. Mandl Jónás, Klauzál-u. 35. Maneth János, Klauzál-u. 3. Manher József, gyöngytyúk-u. 13. Mann Izrael, Rottenbiller-u. 56. Mannheim József, Lázár-u. 5 Marko Márton, Valeró-u. 10. Markovics Henrik, gyár-u. 23. Markovits Lipot, új-u. 21. Markovits Mózes, Rombach-u. 3. Márkus G., egyetem-tér 6. Markus Gábor, üllői-út 23. Markus Nándor, dohány-u. 25. Markus Simon, Lajos-u. 132. Marmorstein D., kalap-u. 2. Marmorstein János, újvilág-u. 27. Marmorstein Nátán, k. diófa-u. 14. Marmorstein Nátán, váczi-körút 51. Marmorstein Salamon, Csányi-u.8. Marosy János, reáltanoda-u. 1. Mártha József, gyöngytyúk-u. 13. Martinovits Mór, Vörösmarty-u. 16. Márton Ferencz, k. korona-u. 19. Marusek József, százház-u. 18. Marquis István, Ferencziek bazárja. Marquis Sándor, kecskeméti-u. 9. Maschek Mátyás, Szondy-u. 54. Mascsuch Kálmán, kertész-u. 16. Masterley Ignácz, bécsi-u. 79. Matejovics Péter, Szondy-u. 48. Matis Sándor, kertész-u. 29. Mátray Boldizsár, dohány-u. 16. Mattesdorfer Frigyes, szerecsen- u. 45. Mattyasovszky József, n. korona- u. 5. Mattyasovszky Sim., molnár-u. 19. Matsa János, váczi-u. 7. Maurer Lajos, Deák Ferencz-u. 21. Mayer Henrik, Zrinyi-u. 4. Mayer Ignácz, kertész-u. 4. Mayerhöffer Gusztáv, reáltanoda- u. 21. Medvecz György, zerge-u. 28. Medved Mátyás, gyár-u. 41. Melcher és Német, fő-u. 17. Medzihradszky Sándor, vlg-u. 7. Megyelka József és fia. Mékis Ferencz, hársfa-u. 31. Melcher Mátyás, horgony-u. 54. Melczer József, kis korona-u. 6. Mellinger Ármin, Munkácsy-u. 7. Mendlovics Lajos, nádor.u. 17. Mendrey Ignácz, Gonti-u. 23. Menyhardt Pál, nagy diófa-u. 17. Menyhért Elek, szűz-u. 3. Mertl Ferencz, Hunyadi-u. 14. Meyer József, dob-u. 69. Micskey Sándor, nyár-u. 31. Mierzwinszky Szaniszló, Almásy- tér 12. Mihálicsko György, akáczfa-u. 64. Mihály Ferencz, hajó-u. 16. Mihálykövy Lajos, egyetem-u. 2. Mihelics Imre, Rökk Szilárd-u. 42. Mikolos Sima Sándor, német-u. 3. Mikuska András, Gsányi-u. 10. Milch Mór, Széchenyi-u. 8. Milcsok János, soroksári-út. Mischoga Sándor. Miselbach Lipót, Rombach-u. 3. Miskolczy Gáspár, József-körúí 21. Misoga Sándor, váczi-u. 8. Miták Sándor, dobány-u. 45, Missik István, főhg. Sándor-u. 15. Mlinarecz Lőrincz, Klauzál-u. 11. Mlinko Imre, Csengery-u. 5. Mogyoróssy Jakab, kerepesi-út 10. Mokráner József, akáczfa-u. 6. Molnár Antal Ignácz, kígyó-a. Mohorka Márton, Molnár-u. 27. Molnár Ádám, Csányi-u. 8. Molnár Ármin, Lipót-u. 43. Molnár Ignácz, kigyó-u. Molnár István, hajó-u. 12. Molnár János, akáczfa-u. 43. Molnár József, akáczfa-u. 40. Molnár és Siska, József-körút 69. Morer Sándor, dohány-u. 74. Morgenstern Henrik, nagy-mező- u. 12. Morgenstern Jakab, Teréz-körút 15. Mokrán Ádám, Csányi-u. 8. Mosinger Jakab, király-u. 14. Most Ferencz, Ferencz-tér 10. Mühlstein Gyula és József, kis- korona-u. 14. Müller Ferencz, Vörösmarty-u. 26. Müller György, új-u. 25. Müller Jakab, cserhát-út 12/14. Müller József, soroksári-u. 26. Müller Károly, Lónyay-u. 38. Müller Manó, reáltanoda-u. 14. Müller Róza, hatvani-u. 3. Münczer Ferencz, dohány-u. 3. Münczer Ábrahám, váczi-körút 26. Nadler Adolf, nagy korona-u. 4. Nadel György, kis diófa-u. 10. Nádler Samu, akáczfa-u. 32. Nadler Sándor, Erzsébet-tér 7. Nagy András, régi posta-u. 7. Nagy János, szervita-tér 5. Nagy József, Rökk Szilárd-u. 41. Nagy Mihály, Szondy-u. 15. Nagy Sándor, aranykéz-u. 4. Nagy Vincze Károly, visegrádi-u. 5. Nahai Mihály, dohány-u. 54. Nalyer Adolf, víg-u. 28. Natlían Ignácz, százház 7. Nedbal József, tavasz-u. 25. Német István, árok-u, 27. Németh Imre, Toldy Ferencz-u. 6. Németh János, árok-u. 7. Németh József, lánczhid-u. 4. Némethy Ign., Ferencziek hazára. Nemoda Péter, német-u. 26. Neuhart Kain, kertész-u. 28. Neufeld Jakab, akáczfa-u. 47. ■iirNeuländer K. és testv ,Dorottya- u. 14. Neuländer Mór, akadémia-u. 9. Neuländer Vilmos, nádor-u. 23. Neuman Bernât, Lajos-u. 72. Neuman Jakab, kenyérmező-u. 8. Neuman Lipót, holló-u. 15. Neumann Bernât, Baross-u. 18. Neumann Imre, százház-u. 15. Neumann Mór, holló-u. 8. Neuner József, vig-u. 28. Neuwohner Sámuel, dohány-u. 42. Nicki Antal, Kazinczy-u. 6. Nikássy Ede, kalap-u. 12, Niemetz János, Lajos-u. 112. Nimersein János, Wesselényi-u. 13. Niola András, Kálvin-tér 5. Noskó János, viola-u. 50. Novák Adolf, aggteleki-u. 5. Novák Henrik, üllői-úti kaszárnya. Novák József, práter-u. 8. Novák István, aggteleky-u. Novák János, kalap-u. 22. Novák Lászlóné, Mária-u. 7. Novenber Samu, Lázár-u. 11. Noviczki Simon, Izabella-u. 10. Novoszad János, fecske-u. 27. Novotny Károly, n. templom-u. 10. Nozdroviczky Jánosné, százház- u. 31. Nuszer Sándor, János-u. 4, Obendorfer Mór, Szentkirályi-u. 4. Obrucsay József, kerepesi-út 15. Ócskái János, dohány-u. 36. Odos János, Bezerédy-u. 19. Odry József, Izabella-u. 81. Odry Pál, molnár-u. 40. Offer Samu, Teréz-körút 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom