Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1488 (Herren-Schneider — Tailleurs pour hommes) Kaproncza, u. p. Körmöczbánya (Bars vm.): Vin- dis József. Kaprucza, u. p. Berzova (Arad vm.): Bojer Péter. Káptalan-Viss, u. p. Zsira (Sopron vm.): Simm J. Káptalanfa (Zala vm.) : Horváth Ferencz. Kapuvár (Sopron vm.): Blás János, Boldizs An­drás, Gránicz József, Holub Mátyás, Horváth Béla, Horváth József, Horváth Pál, Koninger József, Kuntz Gy., Mogyorósi István, Molnár Antal, Német József, Németh László, Szajkovits András, Újvári Sándor. Karácsond (Heves vm.): Bakó József, Nagy Mih. Karácsonfalu, u. p. Nagy-Bocskó (Máramaros vm.): Ingler Jakab, Markovits Izrael, Rubien Salam., Herskovits Illés. Karád (Somogy vm.): Ágoston József, Deutsch Béla, Ernő Máté, Knapp Lajos, Koczaurek Ján., Linksz József. Karancs (Baranya vm.): Heim Józs., Klug György, Mauker András, Máyer János, Ténich József. Karancs-Ap átfalva, u. p. Lapujtő (Nógrád vm.): Szabados Lajos, Tiszkala Józséf. Karancs-Ság (Nógrád vm.): Bóna János, Trefi- mann János. Karancskeszi, u. p. Lapujtő (Nógrád vm.): Pet- róczy Sándor, Karánsebes (Krassó-Szörény vm.): Buja Demeter, Gsauka Akim, Kraut Ignácz, Kircsek Mátyás, Mihai János, Schumerschek Emil, Stevin János, Stich József. Kárász, u. p. Szászvár (Baranya vm.): Läufer Ig­nácz, Peske József, Szinder István. Karász (Szabolcs vm.): Braun József. Karatna, u. p. Al-Torja (Háromszék vm.): Kálit Mihály, Veres András. Karavukova (Bács-Bodrog vm.): Auer Márton, Gill- mann József, Klotzbücher János, Lemle Péter, Merkhoffer József, Müller István, Schmiederer Ádám, Schmeckenbecher Mihály, Schwende- mann Péter. Karbunár, u. p. Budurásza (Bihar vm.): Kohn I. Karczag (Jász-N.-Kun-Szolnok vm.): Bálák Endre, Dalmady János, Gulyás András, Kelemen Manó, Kis Géza, Klain Sámuel, Kohári Antal, Madár Simon, Nagyfejeö Albert, Nagyfejed István, Naus- baum Ignácz, Német Ferencz, Pintér János, Ro- senberg Sámuel, Sajó György, Seres Pál, Szik- szai Benjámin, Szabó János, Tóth István, Tóth József, Vozári Sándor. Karkócz, u. p. Nagy -Bucsány (Nyitra vm.): Gsepko Imre, Szobota István. Karlova, u. p. Beodra (Torontál vm.): Alcsity Sándor, Bozsity Sándor, Budini Józsof, Bogyán- kov Atyim, Trbity György. Karmacs (Zala vm.): Krausz Rudolf, Strocz Alb. Károlyfalva (Temes vm.): Algeics Antal, Buchert Károly, Filips Márk, Jäger József, Kalitovics György, Kernet Ferencz Antal, Maliul Miklós, Pursch Boldizsár, Reichel János, Kováts Lőr., Károlyliget, u. p. Szent-Hubert (Torontál vm.): Lethang Jakab, Lethang János. Kartal, u. p. Aszód (Pest-P.-S -K.-Kun vm.) : Ka­rász János. Kassa (sz. k. v.): Albrinyák György, fő-u. 47, Alper Samu, fő-u. 20, Bálint István, tömlöcz- u. 3, Ballaun János, fö-u. 64, Bidovszky István. tégla-u. 4, Biros József, fő-u. 35, Bodnár Laj.> József-u. 2, Bodnár Károly, kakas-u. 25, Bog- láry Antal, Erzsébet-tér 11, Bransteter Jakab, harang-u. 6, Brósz Nándor, Flórián-u. 7, Burger Ezekiás, szepsi-u. 22, Chrzanoszky Szaniszló, csatorna-u. 2, Habáts József, Forgách-u. 23, Engel János, Erzsébet-tér 16, Fiedler József, fő-u. 26, Freiberger Ignácz, Gáspár János, ga- lamb-u. 13, Goldberger Bartalan, fő-u. 52, Gold­berger Mór, fő-u. 26, Gurka János, Sándor-u.3, Grünzweig Tamás, fő-u. 113, Henefeld Mór, szepsi-út 2, Hoffenberg Lipót, sörház-u. 5, Ho- lubeczki Károly, kovács-u. 57, Huth Antal, sö- tét-u. 1, Jaczkó András, miszlokai-u. 1, Junga János, szepsi-út 48, Kacsmarszky Flórián, n. Ludmány-u. 21, Katz Gyula, szepsi-út 2, Ker­tész Mihály, fő-u. 35, Killián Mátyás, kovács- u. 30, Klein Antal, Klein József, pesti-út 17, Klein Sámuel, fő-u. 35, Krasniewicz János, töm- löcz-u. 2, Krisztin Gyula, József-u. 1, Krosnicky János, fazekas-u. 13, Kundrath Samu, fő-u. 14, Lénárth Antal, fő-u. 100, Lőj Károly, kakas-u. 15, Lux Dávid, Széchenyi-tér 1, Malszky Jó­zsef, malom-u. 20, Matej János, virág-u. 5, Mihalik János, fő-u. 70, Mitsich Ferencz, alsó- part-u. 7, Mocsáry József, harang-u. 6, Nevihos- tény József, alsópart-u. 6, Novák János, kurta- u. 10, Novijszedlák Ferencz, mészáros-u. 24, RadácJ^-János, mészáros-u. 47, Reich József, Forgácfr-u. 23, Reichel András, fő-u. 70, Ré- pászky Gyula, fő-u. 85. Resavi Ferencz, virág- u. 1, Rosenberg Jakab, fő-u. Ill, Roth Mihály, mészáros-u. 28, Sangulya István, Erzsébet-tér 9, Schöphen Márton, kovács-u. 9, Schmid Antal, kálvária-u. 6, Scholcz Mátyás, Forgách-u. 17, Schulcz Vincze, szarka-u. 15, Schwartz Adolf, fő-u. 23, Schvartz Adolf, fő-u. 103, Schvartz Dávid, fő-u, 39, Simkó Károly, Ferencz-József- tér 11, Simko Márton, fazekas-u. 6, Stoffanko János, fő-u. 28, Szabó Ferencz, felső tábor-u. 9, Szálkay Lajos, pesti-u. 34, Szavilla Ferencz, virág-u. 4, Szent-Andrássy József, mészáros- u. 44, Szepessy Andor, Forgách-u. 25, Tabovsky József, József-u. 9, Theisz Jakab, galamb-u. 1, Tilath Ferencz, fő-u. 66, Tobánsz Mihály, ko­vács-u. 23, Tóth István, fő-u. 22, Trumadel Antal, fő-u. 122, Turek Ferencz, középkülsé- tány-u. 40, Tesarik János, Tehány-sor 5, Uhri- nyák András, Forgách-u. 12, Kulhánek János, Forgách-u. 38, Váll István, téula-u. 4, Vass Sán­dor, fő-u. 20, Volosnyay József, galamb-u. 3, Zagola Ferencz, virág-u. 5, Zs. fcsák János, mészáros-u. 44, Kassa, u. p. Rácz-Petre (Baranya vm.): Auth Ádám, Binder Márton, Erdorf János, Gilbert Antal, Heilmann Ádám, Maurer Gábor. Kasza (Trencsén vm.): Kvacznicza József, Medzi- brodszky János. Kászon-Altiz (Gsik vm.): Ráduly Simon, Solnay J. Kászon-lmpér, u. p. Kászon-Altiz (Csik vm.): Fe­rencz György. Katalinfalva (Torontál vm.): Brunet János, Kir- chenhauten Ferencz, Neumann Ádám, Schnei­der Pál. Kátlócz (Pozsony vm.): Janicsek Sebestyén, Kosz- tolánszky István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom