Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Czipészek — Postolari (šoštari) 437 (Schuster — Cordonniers) Luczatö (Zólyom vm.) : Kasza Mihály, Lakomcsik Vincze, Valler József. Luczin. u. p. Nógrád-Megyer (Nógrád vm.) : Ujcsek József. Ludad, u. p. Nagy-Csömöte (Vas vm.) : Török Gergely. Lugos (Krassó-Szörény vm.) : Bendák Ferencz, Biringer Miklós, Biró István, Blask Artur, Bock Márton, Boldurean Gyula, Cristurean Péter, Csemescu György, Csismanczay Ferencz, Czi- bula János, Dipon Dániel, Dippon Lajos, Dobrei Gyula, Dobrin Pál, Dobrin Traján, Farkas György, Friedländer Mihály, Gegner József, Genzheimer András, Ginzinger János, Grosz- mann Lipót, Gutterna Antal, Heinrich János, Horák Rudolf, Horger Ferencz, Horger János, Ignátz Antal, írjon János, Jakob József, Jäger Miklós, Klein Miklós, Klein Péter, Klingl Jakab, Klink József, Klotz Mihály, Knisek János, Lippai István, Lung Mihály, Medvetzky József, Menyhárdt Ferencz, Mondics István, Muntean Miklós, Nikolics Ferencz, Ochsen- fener Péter, Pacha Emil, Párvy Ádám, Pongrácz Ignácz, Popovits István, Raubitz Ignácz, Reg­ner József, Reuhenfeld L. Fülöp, Rosenfeiner Jakab, Schiessel Mátyás, Schuler Antal, Seko- san Zsiva, Selacsky Miklós, Siubariu Zakariás, Sottek Károly, Stamoli Jakab, Stempel János, Steurer Ferencz, Stöhr József, Szabonary Jó­zsef, Wallaschek Szaniszló, Zagrotzky Mihály, Zeemann Nándor, Zibulka Ferencz. Lugoshely, u. p. Lugos (Krassó-Szörény vm.) : Strhan József. Luka, u. p. Nagy-Modró (Nyitra vm.) : Bendel Ká­roly, Bzdusek Márton, Milecz Rezső, Ozo- róczy József. Luka, u. p. Alsó-Bereczki (Zemplén vm.) : Gulik Sándor, Skoda György. Luka-Nénye (Hont vm.) : Nyéki Mátyás. Lukafa, u. p. Zala-Szent-Iván (Zala vm.) : Gej- ner Imre. Luki (Trencsén vm.) : Klein Fülöp, Kraszni Ján., Rosenzweig Salamon. Lukó (Sáros vm.) : Miiver Kálm., Steinbach Lázár. Lunka, u. p. Kőrösbánya (Hunyad vm.) : Tujda Józs. Lupacs, u. p. Gács (Nógrád vm.) : Brtka József. Lutisa, u. p. Ó-Besztercze (Trencsén vm.) : Ha- luszka József. Lüki-Gergelyfaiva, u. p. Ivánka (Nyitra vm.) : Tas- kár János. Lyuta (Ung vm.) : Eszner Miksa. Mácsa (Arad vm.): Majoros János, Popovics Istv., Sumandan Manó. Maczonka. u. p. Kis-Terenne (Heves vm.) : Schle­singer Miksa. Mád (Zemplén vm.) : Csepcsényi János, Fried­mann Manó, Fukker Bertalan, Gombár János, Kamenszki Szaniszló, Küllős Mihály, Lefkovics Adolf, Lövi Salamon, Nagy Ferencz, Novák Pál, Rosenthal Sámuel, Ungerleider Jakab, Zalzer Lajos. Mada, u. p. Algvógy (Hunyad vm.) : Levi Sándor. Madar, u. p. Bátorkesz (Komárom vm.) : Pali- nek Gábor. Madaras (Bács-Bodrog vm.) : Major József. Madaras (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Emődi István, Fisch Adolf, Frank Ignácz, Friedmann Ferencz, Goldstein Ferencz, Goldstein Ármin, Grünwald Ignácz, Magyar Sándor, Major Balázs. Madarász, u. p. Erdőd (Szatmár vm.) : Becsű Miki., Gelbmann Áron, Hák Antal. Magaré, u. p. Bürkös (Nagy-Küküllő vm.) : Gill Márton, Gross András, Pildner György. Magas-Majtény, u. p. Ipoly-Nyék (Hont vm.): Lu- kacsovits Lajos. Magasfalu (Pozsony vm.) : Brenner József, Cser­mák Flóris, Csermák János, Csermák Kázmér, Dosek János, Ivanis Imre, Moravek Mátyás. Magasfok, u. p. Felső-Szölnök (Vas vm.): Sivoda Károly. Maglód (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Donne Mátyás, Sztyiszkala József. Mágocs (Baranya vm.) : Anmacht József, Anmacht Károly, Gabb Mátyás, Hack János, Heder Józs., Hukker János, Kleinhaincz Ferencz, Kleinheincz György, Kleinheicz János, Lux Ferencz, Müller Ágoston, Müller József, Schumacher Sebő, Schuster István. Magosfalu, u. p. Nagy-Somkút (Szatmár vm.) : Herskovits Jónás. Magosmart, u. p. Uj-Bánya (Bars vm.) : Kohl Istv. Magúra, u. p. Szászváros (Hunyad vm.) : Móricz Sál. Magyar-Atád (Somogy vm.) : Bimbó József, Nagy Sándor, Sinkovics István, Wozáry Károly. Magyar-Bánhegyes (Csanád vm.) : Csajbók József. Magyar-Becze, u. p. Magyar-Lapád (Alsó-Fehér vm.) : Dikó József, Szél Antal. Maqyar-Bogáta, u. p. Dés (Szolnok-Doboka vm) : Ábrahám Mendel. Magyar-Boly (Baranya vm.) : Czetkovics János, Eller József, Eller Károly, Malesits János. Magyar-Cséke (Bihar vm.) : Schlesinger Izidor, Vicsegh Vincze. Magyar-Czernya (Torontál vm.) : Fekete Ferencz, Komanyi Mihály, Sirató Károly, Stágl Jakab, Ziegler János. Magyar-Diószeg (Pozsony vm.) : Buday István, Läufer Adolf, Mestyenek Jakab, Müller Lajos, Szalay Gáspár, Weiss Gáspár. Magyar-Egregy, u. p. Szászvár (Baranya vm.) : Hábel Márton, Staller Konrád. Magyar-Egregy (Szilágy vm.) : Grünfeld Ármin. Magyar-Fenes, u. p. Torda-Szent-László (Kolozs vm.) : Grün Sámuel, Hirsch Jakab. Magyar-Fráta (Kolozs vm.) : Győrfi Fér., Rajta Lászl. Magyar-Gencs (Vas vm.) : Elzner Mih., Szabó Pét. Magyar-Igen (Alsó-Fehér vm.) : ifj. Butyka Lajos, Kovács József, Sámuel Ármin. Magyar-lttebe, u. p. Szerb-Ittebe (Torontál vm.) : Csömör Károly, Szabó István, Zemene Miklós. Magyar-lzsép (Zemplén vm.) : Jánosko András, Kovács István, Kubányi István, Moskovits Juda. Magyar-Jesztreb, u. p. Gzéke (Zemplén vm.) : Czu- kerman Henrik, Gotlib Móricz. Magyar Kimle (Moson vm.): Molnár András, Cingi- szer Ferencz, Schödetsko Ferencz, Schödetsko Pongrácz. Magyar-Komját, u. p. Nagy-Komját (Ugocsa vm.) : Berger Ignácz. Magyar-Lápos (Szolnok-Doboka vm.) : Csendelik _Márton, Grünstein Márton, Henzel Dávid, Henzel

Next

/
Oldalképek
Tartalom