Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 1003 (Schmiede — Forgerons) János, Barzó András, és Pál, Bartos János, Danko Ád., Danko Kár., Dolnics Józs., Dácsái Ede, Gyekis Ján., Hankószky Józs., Hók Ján., Kuraj János, Kazár István, Kis István, Lukácsko Andr., Mató András, Nagy József, Pozsonyi György, Povazsenyecz József, Povazsenyecz Pál, Prá- viczki Mihály, Rausz József, Ripper András, Simon András, Skolnyik Pál, Smidt Balázs, Szekeres Pál, Tamasovszki Balázs, Vajdics János. Nyiresfalva, u. p. Dráva-Vásárhely (Zala vm.): Guszák András. Nyirjes, u. p. Girált (Sáros vm.) : Kovaly János, Nyirvö.gy, a. p. Csáktornya (Zala vm.): Balog Iván. Nyitra Nyitra vm.): id. Cseri János, Heber Ármin, Herczegh János, Hegyera Mihály, Jankovics Pál, Kálmán Gyö'gy, Kovarik József, Lotter Károly, Mészáros Alajos, Minarik András, özv. Rerink Katalin, Stancz József, Torzó József, Trukker Ján. Nyitra-Bajna (Nyitra vm.) : Bui'za Vendel, Szlo- boda József. Nyitra-Egerszeg, u. p. Szomorfalu (Nyitra vm.): Minár Kázmér. Nyitra-lvánka (Nyitra vm.): Keresztes István, Ko- vácsik András, Majerik Fér., Oblozsinszky Istv. Nyitra-Ludány (Nyitra vm.): Fánta Károly. Nyitra-Novák (Nyitra vm.): Prekop János. Nyitra-Pereszlény (Nyitra vm.): Konyicsek József, Kroslák János. NyÜra-Rudnó (Nyitra vm.): Grznár Vincze. Nyitra-Sárfö, u. p. Radosna (Nyitra vm.): Manasz M. Nyitra-Szucsány, u. p. Dvornik (Nyitra vm.): Klu- csák János, Pinka Márton, Tuna Ignácz. Nyilra-Ujlak (Nyitra vm.): Adámek János, Balázsy János, Galó Istv., Herczegh Ján., Rajtor György. Nyitra-Zerdahely (Nyitra vm.): Ricbtarik Mihály. Nyitraszeg, u. p. Bisztricsény (Bars vm.): Budinszky József. Nyomár, u. p. Edelény (Borsod vm.): Mason Andr. Nyomja, u. p. Szederkény (Baranya vm.) : Otter- bein József. Nyögér (Vas vm.): Mészáros Károly. Nyugot-Szent-Erzsébet, u. p. Nagy-Peterd (Baranya vm.): Margit József. Nyujtal, u. p. Sopron-Szent-Márton (Sopron vm.): Windisch János, Prodl Mihály. Nyúlás (Moson vm.): Barilits István, Kummer Mi­hály, Tittler Ignácz, Tomár Frigyes. Nyulfalu (Győr vm.): Májji János, Máj Pál. Nyulhegy, u. p. Nyulfalu (Győr vm.): Telber Istv. Nyustya (Gömör vm.): Koleszár Mihály, ifj. Zvara Pál, Zemen János. Nyüved, u. p. Kismarja (Bihar vm.:) V. Nagy Sán­dor, Széles Márton, Simon József. Ó-Bars (Bars vm.): Dobovszky Lajos, Dóczi János. Ó-Bást, u. p. Ajnácskő (Nógrád vm.): Nyitrui Ján. Ó-Béba (Torontál vm.): Árgyelán György, Izépe János, Muntyán József, Roth Ferencz. Ó-Becse (Bács-Bodrog vm.): Antality István, Bé­res Antal, Bika József, Boskov József, Bozsity Sándor, BránesitsSzovrá, Barkóczi József, Csiplity Ignácz, Fabó Mátyás, Horváth Ferencz és Kár., Horváth Ignácz, Horváth Simon, Ivanits Izsák, Juhász Ján., Koczó Gyula, Lindner Mih„ Malety Tódor, Nagy Kár., Nedelyko Vojin, Papp József, Popov Sándor, Radits Máty., Rafajlovits György, Ratz Józs., Risztics Dusán, Sipos And., Szadzsa­kov Rada, Szpáits Péter, Sanaszur Mladen, Turfitt Ferencz, Verbay Mátyás, Arondra Ferencz. Ó-Bessenyö (Torontál vm.): Babuskó János, Budur György, Budur Péter, Drágán Tamás, Csokány Sebestyén, Heinrich Péter, Kalapis Sebestyén, Kalcsor József, Kohajda János, Nelevankovics Péter, Radó András, Stefán Pál, Straub János,. Vaszilesin Rafael, Velcsov Szaniszló, Veisz Ábr„ Zsigálov Antal. Ó-Borlovény, u. p. Prigor (Krassó-Szörény vm.): Jenia Samaila, Kraia Moika. Ó-Dávidháza, u. p. Munkács (Bereg vm.): Lizák János. Ó-Dombovár (Tolna vm.): Gyurkó József, Komá­romi Ferencz, Kovács Mihály, Nagy József, Si­mon Ferencz, Szinger Mihály. Ó-Fazekas-Varsánd, u. p. Uj-Szent-Anna (Arad vm.): Fehér András és Sándor, Kmetyko János, Varga Gábor. Ó-Fehértó (Szabolcs vm.): Jesztrebi Ferencz. Ó-Futtak, u. p. Futták (Bács-Bodrog vm.): Dun- gyerov György, Krsztics Fiilöp, Grujics Mita, Hotl György, Hits István, Kopp Márton, Ko- vorcsin Milán, Majer József. Reiter Marton, Petrovacski Mita, Schaab Antal, Sijacski István, Telarov Mladen, Miloradov István, Tóth Antal, Ulrich József, Zsiofkovits Antal. Ó-Gelle, u. p. Egyházas-Gelle (Pozsony vm.): Ney- linger Antal. Ó-Gyalla (Komárom vm.): Horváth András, Pollák Adolf, Weisz Dávid. Ó-Huta, u. p. Diós-Győr (Borsod vm.): Leba Meny­hért, Venczel István. Ó-Kanizsa (Bács-Bodrog vm.): Bokor András Borsos János, Bús Illés, Dobó Flórián, Dobó György, Gugus István, Hegedűs János, Hődős János, Hubai József, Joó Elek, Kokay József Sándor, id. Kovács János, Kucsera János, Mi- lutinovits István, Német Mihály, Ócskái Ferencz, Raffay József, Sarnyai Gergely, Sóti Balázs, Sóti Ferencz, Sóti Mózes, Pandari Ferencz, Ta- tity Miklós, Vágó András, Zsámboki Antal. Ó-Kécske (Pest-Pilis-Solt-K.-Kun vm.): Balázs Já­nos, Egyeki Gerzson, Fekecs Benő, Kovács Ba­lázs, Kovács Fér., Kovács Mihály, Szépe József. Ó-Kér (Bács-Bodrog vm.): Czelner Fülöp, Febel Frigyes, Frei Henrik, Frei Mihály, Kolavovits Lázár, Lautenbeck Keresztély, Leopold Ádáin, , Schäfer Henrik, Schmidt Jakab, Stiefel Frigyes. O-Körmöcske, u. p. Garam-Szt.-Kereszt (Barsvm.): Kordik János. Ó-Lécz, u. p. Istvánvölgy (Torontál vm.) : Bau- mer József. 0-Lehota, u. p. Nagy-Modró (Nyitra vm.): Danyó . György. 0-Lubló (Szepes vm.): Skilszky Samu, Stihler Ant. 0 Moldova (Krassó-Szörény vm.) : Dmitrovics Sa­lamon, Pavlovics Arzén, Schuh Károly. Ó-Moravicza (Bács-Bodrog vm.): Biczó Lajos, Bú­tor Lajos, Fodor Bálint, Fogl József, Halasi Ist­ván, Ivanyos Sándor, Juhász Sándor, Laki Ká­roly, Laki Pál, Ledu Nagy Mihály, Mészáros József, id. Nagy Mihály, Nemes Lajos, Palkovics Bálint, Reffl János, Siket Illés, Szőczi József, Vékás István. Ó-Ogradena (Krassó-Szörény vm.): Nikolics Miklós. 126*

Next

/
Oldalképek
Tartalom