Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kömivesek — Zidari 1114 (Maurer — Macons) Viszoka-Makó (Trencsén vm.): Ghromcsák Márton. Vitka, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Juhász István, Skorán Péter. Vittanova, u. p. Csimhova (Árva vm.): Rosen­berg Mózes. Vittencz (Nyitra vm.): Basnab József, Bodnár Ján., Bednárik István, Bilik Antal, Bilik György, Bilik József, Bilik Mihály, Blaskó István, Chlba Fér., Hink Venczel, Kaluzsa János, Kaluzsa József, Knapik Imre, Knapik János, Kolozs Ferencz, Koszmái Antal, Kotucs István, Kuban János, Lopatka Pál, Lukacsovics Ferencz, Lukacsovics János, Majtan János, Mráz István, Mráz Péter, Mrázik Ferencz, Oravecz István, Polakovics Istv., Prokop János, Polakovics Márton, Schimks János, Schimks Mihály, Schóba József, Szeinerin János, Szloboda Ádám, Szlodolka János, Sztari János, Svetlik Mihály, Tomaskovics János, Uhrovicz Cyriil, Ussák Péter, Vermann János, Zabrocki Alajos, Zábrodszky Antal. Vízakna (Alsó-Fehér vm.): Balog József, Bogáti József, Gzikó József, Dálnoki József, Gál Péter, Jakó János, ifj. Jakó Pál, Kádár József, Kop- pándi István, Krizbai István, Láda Károly, Lengyel Imre, Makk József, Péter Mózes, Seres Márton, Székely József, Székely Sándor, ifj. Takács Péter, Vilhelem György, Vilhelem József, . Vilhelem Mihály. Víziváros, u. p. Esztergom (Esztergom vm.): Németh József. Vízvár (Somogy vm.): Német Imre. Voikfalva, u. p. Szepes-Olaszi (Szepes vm.): ifj. Kandrik István, Legath András, Legath Pál, Mikula András. Vojtek (Temes vm.): Follner József, Schönborn Antal, Schönborn Mihály. Vokány (Baranya vm.): Sirhuber Ede, Vache Józs. Volócz (Bereg vm.) : Idumenik Tamás. Völgyfalu, u. p. Büdöskút (Sopron vm.): Rovijer M. Völgyköz, u. p. Felső-Lendva (Vasvm.): Maic Fér., Maic János. Vönöczk (Vas vm.) : Módos János. Vörösmart (Baranya vm.): Balog Sándor, Gánser Fülöp, Herbstsommer Antal, Márkovics Máté, Pok János, Szilágyi József, Varga Péter, Zsa- dányi Antal. Vöröstemplom, u. p. Fehértemplom (Temes vm.): Saika József. Vörösvágás, u. p. Borostyánkő (Vas vm.): Pratscher József, Pratscher Márton. Vörösvár (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Kämmerer Gáspár, Manterer József, Mirk József. Vörösvár (Vas vm.): Dirnbek József, Horváth József, Oszwald Ferencz, Taschler János, Tasch- ler Pál. Vörs (Somogy vm.): Báder István. Vradist, u. p. Radosócz (Nyitra vm.): Hrda József, Tubl Márton, Tubl Mihály. Vulka-Pordány (Sopron vm.): Kain Ferencz, Kaiser János, Nabinger Mihály, Wild Pál, Wutsits Ján., Zarits András, Zarits János. Weizenried, u. p. Berzászka (Krassó-Szörény vm.): Pecek János. Welbach, u. p. Szepes-Olaszi (Szepes vm): Fabinyi József, Forgács István, Pnvlyak György, Spissak György, Uhrin János, Vrabely János. Wolfsberg, u. p. Teregova (Krassó-Szörény vm ): Kästner Jakab. Zabar (Gömör vm.): Magg János. Zabola (Háromszék vm.) : Nagy József. Zádorfala, u. p. Ragály (Gömör vm.): Horkny József, Kovács Pál, Péter Pál. Vidonyi Pál. Zádorlak (Temes vm.): Fohr Mihály, Krebsz Mik­lós, Lachmann Ferencz, Lachmann Mátyás, Winterhalter Konrád. Zagaicza, u. p. Ulma (Temes vm.): Safran Józs. Zágon (Háromszék vm.): Nagy Elek. Zajzon (Brassó vm.): Ilyés Mózes. Zala-Apáti (Zala vm.): ifj. Gubits János. Zala-Egerszeg (Zala vm.): Dömötör Sándor, Khö- nig József, Kokinger József, Misserer József, Prifusz József, Schleder Ferencz, Segesdi Józá., Slemmer Károly, Varga György. Zala-lstvánd, u. p. Szepetk (Zala vm.): Kogler Mihály, Nádasdi István. Zala-Koppány (Zala vm.) : Frisli Pál. Zala-Ujvár, u. p. Csáktornya (Zala vm.): Rákosa Ferencz, Rákosa József. Zalabér (Zala vm.): Neszler István. Zalán, u. p. Sepsi-Szent-György (Háromszék vm.): Sorbán Imre. Zalatna (Alsó-Fehér vm.): Göncsei Elek, Kovács Ferencz, Tót János. Zamárdi (Somogy vm.): Stéli János, Vanyek Józs. Zaránd (Árad vm.): Böhm Vilmos. Zárány, u. p. Czinfalva (Sopron vm.): Pohl Lukács. Zászkal, u. p. Alsó-Kubin (Árva vm.): Boczko J. Závadka, u. p. Polomka (Gömör vm.): Kollaro- vics Mátyás. Závod, u. p. Lengyel (Tolna vm.) : Bittner János, Blochinger Mátyás, jBohnert József, Brachham- mer János, Fritz János, Minker Ádám, Müller János, Tiglmann Ádám, Vogl Márton. Závodje, u. p. Zsolna (Trencsén vm.): Kazag- randa Szaniszló. Zay-Ugrócz (Trencsén vm.): DobisNándor, MicsaJ. Zboró (Sáros vm.) : Demkovics András, Dran- csák János, Dzadzavsky József, Goffert József, Kozák János, Kozsinicz György, Liteczky Józs., Luzsinszky János, Raguadnyi János, Paikapa János, Palkovits János, Stanik Mátyás, Szkurka Márton és János, Zajacz Babcsák András, Zajacz József, Zenraf András. Zebegény (Hont vm.): Mundi János. Zeliz (Bars vm.): Biró János, Dóka József, Duksa István, Majtán Ferencz, Nagy András. Zemplén, u. p. Ladmócz (Zemplén vm.): Dezső István, Szabó János. Zenta (Bács-Bodrog vm.): ifj. Ács Mihály, Broza- novits Antal, Csillag Mihály, Dudás István, Du­dás János, Faczkó Károly, Guelninó József, Gu­lyás Fábián, Hegedűs Bálint, Hegedűs Károly, id. Jung János, Kovács Mihály, Kürner Vilmos, Lobozár Imre, Minacsek Károly, Nádudvardi Ádám, Nádudvardi Pál, id. Szabó András, Rácz József, Regdon Lipót, Temesvári János, Temesvári Sándor. Zernest (Fogaras vm.): Magyar József, Roth Gy. Zétény, u. p. Boly (Zemplén vm.): Hamirda Mih. Zgribest, u. p. Gavosdia (Krassó-Szörény vm.): Mazzolini Oszvald. Zichyfalva (Torontál vm.): Hamberger János, Ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom