Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Bognárok — Kolari 205 (Wagner — Charrons) Matern Ferencz, Torma Lajos, Vágó Mihály, Varga Antal. Martonvásár (Fejér vm.): Molnár Kár., Varga János. Máslak (Temes vm.): Blatt Péter, Geisz Antal, Geisz Péter, Heckmüller József, Horn Miklós, Zimmerman János. Máté-Szalka (Szatmár vm.): Iványi Jan., Szabó Zsig. Matheovics, u. p. Bács-Almás (Bács-Bodrog vm.): Szente József. Matolcs, u. p. Fehér-Gyarmat (Szatmár vm.): Kis Gábor, Szűcs Károly. Mátra-Szöllös, u. p. Pásztó (Nógrád vm.): Vinter Ant. Mátra-Verebély, u. p. Tar (Nógrád vm.): Vallus Ján. Mátyásfalu, u. p. Szepes-Öfalu (Szepes vm.): Bar- lyak -Béla. Máza, u. p. Szászvár (Tolna vm.): Leicht Antal. Mecsér (Moson vm.): Móricz Gábor. Medgyes (Nagy-Küküllő vm.) : Hahn Frigyes, Ko- pandi Mihály, Müller Frigyes, Müller József. Medina, u. p. Kölesd (Tolna vm.): Kun István, Bostási Ferencz. Medves, u. p. Temesvár (Temes vm.): Bittó János. Bittó Mihály, Eichler Márton. Megyercs, u. p. Aranyos (Komárom vm.): Balogh István, Németh Zsigmond. Megyes-Bodzás (Arad vm.): Czifrák János, Gréczi Imre, Matuska Pál, Pácsik Mihály, Szekeres Mih. Mehádia (Krassó-Szörény vm.): Brinzey Sándor, Fencsán Miklós, Urekiatu Jenő. Mehala (Temes vm.): Eisel János, Gerthajz Fér., Lokácz József, Marmon Miklós, Vogner György. Méhkerék, u. p. Sarkad (Bihar vm.): Laposan Kár. Melencze (Torontál vm.): Glang József, Grosin Arkadia, Klaity Szovra, Kurucsen Illés, Laza- rujka György, Manoilovics Lázár, Manojlovity Pál, Pólyák István, Sztankov Péter, Umsanszki Miklós. Witman Márton. Mélykút (Bács-Bodrog vm.): Bényi János, Czeglédi Kálmán, Doszpod István, Drégely Antal, Drégely János, Horváth Istv., Sziráczki Máty., Tuszkó Ján. Mencsér, u. p. Borostyánkő (Vas vm.): Böhm Józs. Mencshely, u. p. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.): Bocskay Gábor, Osváth József. Ménes, u. p. Gyorok (Arad vm.): Miszlai András. Ménfő (Győr vm.): Kozári János, Mező Mihály. Ménhard (Szepes vm.): Gally Mihály. Menybe, u. p. Szalakusz (Nyitra vm.): Krátki György, Krátki Imre. Menyő, u. p. Szilágy-Szent-Király (Szilágy vm.): Ady Lajos. Méra, u. p. Magyar-Nádas (Kolozs vm.): Szőlősi Sándor, Vallner Lajos. Mercsina, u. p. Varadia (Krassó-Szörény vm.): Ogrin Jakab. Merczifalva (Temes vm.): Morgen János, Pfau Fer. Merény (Szepes vm.): Gzöllner János, Jemniker Mihály, Kottner László, Küffer Mihály, Major Károly, Zimerman János. Merenye, u. p. Görösgál (Somogy vm.): Csiszár Istv. Mérk, u. p. Vállaj (Szatmár vm ): Tempfli György. Mernye, u. p. Görösgál (Somogy vm.): Nagy Antal. Meszlen (Vas vm.): Német József. Mesztegnyö (Somogy vm.): Bődör Ferencz, Kövesdi László, Kövesdi Mihály, Nyakas Péter, Szabó Józs. Mezö-Bánd (Maros-Torda vm.): Kovács János, Ma- kay Ádám, Nagy János, Simon Mihály. Mezö-Berény (Békés vm.): Brüche Dániel, Budai András, Erős József, Forgács István, Janovics Dániel, Lehoczky Sámuel, Ligrel András, Litvay János, Rigler György, Sulcz Henrik, Pilláry Sámuel, Zana Ferencz. Mezö'-Bodon, u. p. Mező-Szengyel (Torda-Aranyos vm.): Bihari Gábor, Fekete István. Mező-Csát (Borsod vm.): Baros Gábor, Lenora János, Marczinkó György, Marczinkó Mihály, Pásztor Sámuel, id. Szabó Bertalan, Szabó György. Tompa Ádám. Mezö-Csávás, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.) : Simon György. Mezö-Czikud, u. p. Mező-Záh (Torda-Aranyos vm.): Andresán Gyula. Mezö-Gyán, u. p. Geszt (Bihar vm.): Durkó József, K. Forrás Mihály, Szarka János. Mező-Keresztes (Bihar vm.): Szántó Imre, Venyige Károly. Mezö-Kis-Salló, u. p. Nagy-Salló (Bars vm.): Dom- bai Kálmán, Gaál Béla. Mezö-Komárom (Veszprém vm.): Dezső József, Hid- flesz Pál, Takács István. Mezö-Kovácsháza (Csanád vm.): Smidt János, Sza- lay Gábor, Szalav József, Vadasi Gyula. Mező-Lak (Veszprém vm.) : Heizer Gábor. Mező-Madaras, u. p. Mező-Bánd (Maros-Torda vm): Bartalis Gergely. Mezö-Nagy-Csán (Torda-Aranyos vm.): Moldvai István, Molnár Gyula. Mező-Örményes (Kolozs vm ): Budai Samu. Mezö-Örs (Győr vm.) : Farkas László, Struba Lajos. Mezö-Pagocsa, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Pete István, Rénd Mózes. Mezö-Panit, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Gáspár István. Mezö-Peterd (Bihar vm.): Vajda Gábor. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.): Bárt Sebestyén, Fischer István, Hauber István, Speth István, Vonház Márton. Mező-Sályi, u. p. Mező-Méhes (Torda-Aranyos vm): Horváth Samu. Mező-Sas, u. p. Fúrta (Bihar vm.): Zilaji József. Mező-Szengyel (Torda-Aranyos vm.): Grusz Károly, Rostái József. Mezö-Szent-György (Veszprém vm.): Vajda József. Mező-Szilvás, u. p. Mező-Örményes (Kolozs vm.): Ferster Zsigmond. Mezö-Tárkány (Heves vm.): Vámos István. Mezö-Telegd (Bihar vm.): Molnár István, Molnár János, Szilágyi János. Mező-Terem (Szatmár vm.): Krizbay Károly, Muszt- rai János. Mező-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Angyal Károly, Bánó Gábor, Benedek Mihály, Boldog Mihály, Bordacs Lőrincz, Dobozi Gábor, Juhász János, Juhász Károly, Kalapos György, Kollár József, Kollár Károly. Köteles Lajos, Maurer Lajos, Mester István, Molnár Imre, Pap Lukács, Páz- mán József, Pázmán Mihály, Pázmán Péter, Páz- mán Zsigmond, Petries András, Polgár Antal, Polgár Bálint, Szútor János, Szútor Péter, Szűcs Gergely, Takács Ignácz, Tomasovszki János, P. Ugrai Bálint, Varga Sándor. Mező-Vári (Bereg vm.): Szabó Mihály, Szarka Ist­I ván, Szilágyi János. .áUwá «. V' i

Next

/
Oldalképek
Tartalom