Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Szűcsök — Krznari 1600 (Kürschner Pelletiers) Sopron (sz. k. v.): Kübel Henrik, várkerület 58, Oneyser Antal, várkerület 64, Pfendesack v:l- mos, várkerület 82. Schlesinger Lipót, várkeij- let 66, Steinhof Sándor, ötvös-u. 9. Soroksár (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Fucbs Mór, Morgenstern Jakab, Zeeman ferencz. Sósmezö (Háromszék vm.): Czuczuján János. Starcsova (Torontál vm.): Erdelyánacz Tamás, Petrovics Tódor. Stomfa (Pozsony ym.): Foriska János, Greguska János, Kubani János, Letka János. Sumjácz, u. p. Vereskő (Gömőr vm.): Kubasko J., Martincsok Ferencz. Susanovecz, u. p. Kiszetó (Temes vm.): Csebzán D. Sümeg (Zala vm.): Eizenstädter Malvina, Neufeld Jakab, Sopronyi Ferencz, Schreiner Antal. Szabadhely, u. p. Gyorok (Arad vm.): Petrovits P. Szabadka (sz. k. v.): Bénis Lázár, haraszti-u. 1076, Bénis Mihály, Illés-u. 613, Bózsits Mátyás, Ka tona-u. 685. Dulics Alajos, Béla-u. 744, Fábián Antal, király-u. 281, Fábián Miklós, Hanák Imre, vágóhid-u. 328, Hanák János, homoki-u. 193, Hőbei Ferencz, Pazdics-u. 301, Ivanics György, csantavér-u. 480, Jegits Félix, Radák- u. 160, Julinácz Vazul, kelet-u. 432, László Ber­talan, asztalos-u. 304, Maurer Antal és János, Damjanics-u. 103, Petyerics Félix, Benedek-u. 191, Roth Nátán, füzfás-u. 306, Rumenyácsovits Bertalan, Horváth-u. 183, Spitzer József, Odor- u. 117, Spitzer Sámuel, magvar-u. 627, Strauz Salamon, bognár-u. 260. Szrcsity Károly, kör-u. 475, Tyóritv Milán, Lázár-u. 410, Vidákovics Antal, zarándok-u. 142. Szabadszállás (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Kontra I., Nagy József. Szacsal, u. p. Dragomérfalu (Máramaros vm.): Fux Frigyes. Szakáiy (Tolna vm.): Varga János. Szakos (Tolna vm.): Besenyei István, Bujdosó Imre, Süveges Imre, Valter Gy. Szakolcza (Nyitra vm.): Csapek Ede, Csermák Má­tyás. Novomesky Dániel. Szalárd (Bihar vm.): Grünfeld Sámuel. Száldobos, u. p. Baróth (Udvarhely vm.): Ko- lumbán Elek. Szalk-Szent-Márton (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Kris­tóf János. Számos (Torontál vm.): Mihajlov Zsiva, Rajkov József. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Basa János’ Bényei Izsák, Bényei János, Burgya TódoL Farkas István, Hanelli Ferencz, Horváth Ist­ván, Kántor Zsigmond, Kapatán László, Ka- raszki Pál, Keresztes Gyula, Király Ferencz, Kiss János, Kosotán Lukács, Lakatos Lajos, Lengyel János, Máté Ferencz, Mikié Imre, Onn- csán Izsák, Papp Dávid, Papp József, Racskó Pál, Sinka József, Tálas Tódor, Tamácsik Péter, Turanyesz Antal, Türege Péter, Urmánczi Mózes. Szanád (Torontál vm.): Kozsalin Péter. Szancsal, u. p. Balázsfalva (Kis-Küküllő vm.): Engi Antal. Szaniszló (Szatmár vm.): Káin Ferencz. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.) : Antunovits György, ifj. Antunovits József, Dory Mihály, Pletikosity Sándor, Vida Albert, Vida Antal. Szaporcza, u. p. Kémes (Baranya vm.): Major J. Száraz-Brézó, u. p. Nógrád-Szenna (Nógrád vm.): Teszák János. Szarvas (Békés vm.): Antal György, Balázs Ján., Bátor Pál, Battyányi János, id. Bencsife István, Braun Jakab, Csirák Pál, Czesznak Mihály, Danda Mihály, Danda Pál, Franko János, Gyu­rik János, Janecskai Károly, Kóczy János, Kun- star Pál, Lipták Gottfried,' Luba Márton, Má- csan János, Maginyecz János, Maginyecz Márt., Marsinszky Márton, ifj. Melis Mátyás, Milyan János, Misik István, Nyemcsok Pál, Piácsek István, Piácsek János, Pijácsek András, Rábotka János, Ruzsicska György. Sapis Pál, Sárkány János, Sutka János, Szlovák János, Szida Józs., Tóth János. Szász-Banyicza, u. p. Teke (Kolozs vm.): Böjté K. Szász-Bongárd, u.p. Szász-Szent-György (Besztercze- Naszód vm.): Szabó Ferencz. Szász-Csávás, u. p. Bonyha (Kis-Küküllő vm.): Pál György, Vas György, Vas J. Szász-Csőr (Szeben vm.): Cata Ábrahám, Simlea I. Szász-Czegö (Szolnok-Doboka vm.): Stájer Fr. Szász-Dálya, u. p. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.) : Lungotsch Massaliós. Szász-Fenes (Kolozs vm.): Fodor Márton, Kaján Gy. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.): Csullei Demeter, Kirschner Mihály, Scheel János. Szász-Lóna, u. p. Gyalu (Kolozs vm.): Barazsay I. Szász-Nyires, u. p. Deés (Szolnok-Doboka vm.): Lőrincz István, Turi Sándor. Szász-Orbó, u. p. Szerdahely (Szeben vm.): Ziegler Gusztáv, Ziegler Károly. Szász-Péntek, u. p. Teke (Kolozs vm.): Kővári D. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Birthler János, Birthler József, özv. Birthler Katalin, Birthler Mihály, Emerich József. From Dániel, Leonhardt János, Ruckriger György, id. Schiffbäumer Ján„ ifj. Schiffbäumer János, Schuller Dániel, Schuller János, Schuller József, Schuller Fr. József, Uri Sámuel, Wachner János, Wachner Mihály, Wachner Sámuel. Szász-Sebes (Szeben vm.): Bernhard Mihály, Bin­der József, Dicu Miklós, Dürr Frigyes, Dürr Henr., Forró Gergely, Henning Mihály, Kovass Mihály, Matz Frigyes, Rácz László, Schoppelt Károly, Schoppelt Mihály, Seidler János, Streitfeld Kér., Szakács László, Teindel János, Vincze József, Zsoldi József. Szász-Ujös, u.p.Szász-Máthé (Szolnok-Doboka vm ): Moldován Tódor, Végh Ferencz. Szászkabánya (Krassó-Szörény vm.): Andrecsoj György, Mihailovics Koszta, Mihajlovits Péter, Rosu Demeter, Rosus Máty, Sporea Illés, Viczán Pál, Zacharia Ferencz. Szászváros (Hunyad vm.): Áts László, Biró Fér., Biró János, özv. Daróczy Jánosné, Demény Gy. Lipták Mátyás, Mondschein József, Muntean P., Müller András, Preisz Dániel, Rátz József, Ren- csisovszky József, Simon József, Székely Sánd., Szeredy János, Varga István, Vig Gábor, Zaubek Szaniszló. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Bakos István. Ber­csényim. 4, Cseplák Márton, Perényi-u. 15, Far­kas György, Bocskay-u. 11, Farkas József, Kölcsey- u. 20, Kábái Ferencz, pázsit-u. 30, Karikás Mih.

Next

/
Oldalképek
Tartalom