Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Szatócsok — Sitničari 1561 (Greisler —- Boutiquiers) Asszonyfalva, u. p. Kis-Kapus (Nagy-Küküllő vm.): Kristóf Antal, Schuster József. Asszonyvásár (Bihar vm.): Raducziner Jakab. Ásvány, u. p. Ráró (Győr vm.): Epstein Lázár, Epstein Mózes, Glatter Jónás, Turcsek Károly. Aszaló, u. p. Szikszó (Abauj-Torna vm.): Flesch M. Aszaló, u. p. Mernye (Somogy vm.) : Ármuth Alb., özv. Silbermann Mária. Ászár, u. p. Kis-Bér (Komárom vm.): Hirschler Mór, Kohn József. Aszó, u. p. Gsáki-Gorbó (Szolnok-Doboka vm.): Kacz Bernát. Aszód (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): özv. Feurer Janka, Goldstein József, Krausz Mihály, Markbreit Zsig- mond, Matheider Sándor, Rosenberg Dávid. Aszófő (Zala vm.): Koréin József, Neu József. Aszu-Besztercze, u. p. Jaád (Besztercze-Naszód vm.): Pfeffermann Izsák. Atány (Heves vm.): Schvarcz Bernát, Schvarcz S. Atkár, u. p. Vámos-Györk (Heves vm.): Jankovics M. Atosfalva, u. p. Makfalva (Maros-Torda vm.): Ne­mes Imre. Attala, u. p. Csorna (Somogy vm.): Rajczi Gábor, Weisz Dávid. Atya, u. p. Nagy-Peleske (Szatmár vm.): Svartz Jónás, Vaisz Mózes. Atyás, u. p. Geszt (Bihar vm.): Steiner Mór. Avas-Felsöfalu (Szatmár vm.): Grosz Arnold, özv. Prager Eszter, Frenkel Ábrahám. Avas-Újváros (Szatmár vm.): Neumann Albert. Bába, u. p. Galgó (Szolnok-Doboka vm.): Marton Ábrahám, Simon Ferencz. Bábahalma, u. p. Dicső-Szent-Márton (Kis-Küküllő vm.): Czhron József. Bábakút, u. p. Hátmeg (Bereg vm.): 'Laksz Sám. Babarcz (Baranya vm.): Kiinger Ignácz. Bábaszék (Zólyom vm.): Izrael Mór, Putz Sám. Babindal, u. p. Nagy-Lapás (Nyitra vm.): Roth L. Babócsa (Somogy vm.): Franczl József, özv. Ro­senfeld Anna. Bábolna, u. p. Szászváros (Hunyad vm.): Bieber S. Bábony, u. p. Miskolcz (Borsod vm.): Molter Árm. Bábony (Somogy vm.): Tauber Arnold. Babót-Ordód (Sopron vm.): Kohn Lázár, Krausz Márton, Fischer Ignácz, Fischer Béla, Naubauer Dávid, Sulzbeck Ignácz. Babsa, u. p. Kiszetó (Temes vm.) : Gottlieb Márk. Bács (Bács-Bodrog vm.): Jerkovics Imre, Szensz M. Bács-Ujfalu (Bács-Bodrog vm.): König Ábrahám. Löblovits Simon, Stein Fülöp. Bácsfalu, u. p. Hosszúfalu (Brassó vm.): Borcsa Mihály, Bucur Paisiu, Komsa János, Komsa De­meter, Lázáristyák Lukács, Schnabel Márton. Bácska, u. p. Bély (Zemplén vm.): Blum Ármin, Frank Jakab, Schön József. Baczka-Madaras, u. p. Vaja (Maros-Torda vm.): Salamon Mózes. Badacsony-Tomaj (Zala vm.): Bürgner Fűlöp. Badaló, u. p. Macsola (Bereg vm.): Klein Jónás. Bádok, u. p. Kolozs-Borsa (Kolozs vm.): Lázár Á. Bag, u. p. Aszód (Pest-P.-S -K.-Kun vm.): Bi- rovszky József, Neumann Adolf, Neuman Re­gina, Simon Sámuel, Weisz Ferencz, Weisz K. Bagamér, u. p. Ér-Selind (Bihar vm.): Baumöhl Gábor, Bornstein Ferencz, Bornstein József, Fülöp Dávid, Repaport Soma, Róth Á., Róth I. Baglad, u. p. Résznek (Zala vm.): Veisz Dávid. Bagonya, u. p. Dobronak (Zala vm.): Singer Kár. Bagos, u. p. Szilágy-Nagyfalu (Szilágy vm.) : Slé- zinger Béni. BagottaíKomárom vm.) : Neuman Miksa, Stern Ab- rahám, id. Weisz János. Bágyon, u. p. Szirák (Nógrád vm.): Gntfreund Mór, Schönvald Jakab. Bágyon (Torda-Aranyos vm.): Löbly D., Löbly M. Báhony (Pozsony vm.): Fleischhacker S., Kohn D. Baj, u. p. Illye (Bihar vm.): Göttler M., Kohn I. Baj, u. p. Tata (Komárom vm.) : Szágl Lipót. Báj, u. p. Tokaj (Szabolcs vm.): Ehrmann Illés, özv. Reichman Fáni. Baja (t. j. v.): Bácsinszky Szaniszló, eper-u. 24, özv. Bagó Antalné, Flórián-u. 92, Bogdánovits Sándor, Haynald-u. 497, Bruck Dávid, kémény­seprőm. 187, Bruck Sándor, Deneberger Ignácz, szegedi-út 29, Deneberger Lipót, szegedi-út 148, Deutsch Ábrahám, Rókus-u. 47, Deutsch Zsig- mond, Eckstein Ármin, Englmann Frigyes, fehér ló-u. 120, Fischer Márk, Szent-Antal-u. 40, Gábrisz Antal, pesti-út 5, Gergely B., rév-u. 91, Grósz József, szerecsen-u. 12, özv. Heitler Ja- kabné, pesti-út 9, Hirsch József, fő-u. 275, Ho­nig János, Huszár Arnold, tavasz-u. 289, Juhász Ferencz, szegedi-u. 121, özv. Kiinger Netti, vásár-tér 165, Koch Jakab, kismészárszék-u. 157, Kovács Sándor, pásztor-u. 149, Krausz Vilmos, rózsa-u. 372, Krupics Bertalan, fő-u. 422, Lag- ner József, Flórián-u. 77, Latincsics Emil, sze­gedi-u. 141, Meri József, kismészárszék-u. 184, Neustadtl Lajos, fehér ló-u. 120, Orosz József, kereszt-u. 76, Patonay Antal, szeremlei-u. 151, Portörő György, Flórián-u. 112, Rácz Mátyás, fecske-u. 95, Rencsák Kálmán, malom-u. 123, Rezsnyák József, szegedi-u. 109, Rolberg Adolf, pesti-út 156, Schmidt Rózsa, fehér-ló-u. 156, Schnegon József, kaszárnya-u. 15, Spitzer Adolf, ács/u. 262, Spitzer Sándor, Provália-u. 454, özv. Stamfl Anna, vásár tér 164, Strausz Dezső, Stet- ter Rezső, Szeremlei-u. 57, Szedlák Ferencz, fecske-u. 17, Szirátzki László, fürdő-u. 390, özv. Tafner Mária, szegedi-u. 38, Taub József, szere­csen-u. 2, Ternák Mark, Rókus-u. 46. Tittjung Nándor, borrév-u. 456, Tóth Ádám, vám-u. 457, Wagner József, sörház-u. 538, Weiczenfeld Jó­zsef, Szeremlei-u. 67, özv. Weisz A.-né, fő-u. 7. Bajánháza, u. p. Pálócz (Ung vm.): Glanz Eszter. Bajmócz (Nyitra vm.): Frank Czeczilia. Bajmok (Bács-Bodrog vin.): Barta Mihály, özv. Einreih Róza, özv. Gand Regina, Khon Lőrincz, Knezi Simon, Krizsán Liza, Lukács István, Pil- niczer Henrik, ifj. Priszlinger Antal, Priszlinger Menyhért, Rickert Antal, Rickert Jakab, Rickert Pál, Schaffer József, özv. Schütz Katalin. Bajna (Esztergom vm.): Banger Jakab, Garay Ár­min, Kohn Ferencz, Reisz Samu, Schván Sán­dor, Veiner Ignácz. f Bajét, u. p. Nyerges-Újfalu (Esztergom vm.): Ehrenfeld Dávid, Guttmann Jakab, Reiz Fer., Klein Simon, Schvan Izidor, Zömbik Károly. Bajsa (Bács-Bodrog vm.): Fridmán Sám., Krausz D. Bajta, u. p. Garam-Kövesd (Hont vm.) : Fux Ign. Bak (Zala vm.) : Deutsch Simon, özv. Neufeld H. 196

Next

/
Oldalképek
Tartalom