Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Czipészek — Postolari (šoštari) (Schuster — Gordonniers) 432 János, Kugler József, Német József, ifj. Nemes József, Szíjártó István. Kömlö (Heves vm.): Csuha István. Kömlöd (Komárom vm.): Kohont Antal. Kömörő, u. p. Nagy-Ar (Szatmár vm.): Hadadi Benj. Kőpatak, u. p. Pörgölin (Vas vm.): Bürger József, Grosinger Mátyás. Köpcsény (Mosony vm.): Arlits Gyula, Berger Li- pót, Finszter István, Hormik Károly, Krüger József, Stefansits György. Köpecz (Háromszék vm.): Bocz Mihály, Sebes­tyén Gyula. Köporuba (Trencsén vm.): Mahrer Dávid. Köpösd (Nyitra vm.): Veszély Antal. Körispatak, u.p.Etéd(Udvarhely vm.): Gergely Móz. Körmend (Vas vm.): Bandi János, Barabits Fe- rencz, Dekker József, Fáili János, Feili József, Gerencsér Antal, Grosz Ferencz, Grumer János, Hahn Farkas, Hlupics Pál, Horváth Ferencz, Huszár Pál, Janzsó István, Jungman József, Káldi Ferencz, Kiss József, Klein Adolf, Klein József, Kneizer Ferencz, Kőszegi József, Laskovics Károly, id. Löffler Ede, Merten Vincze, özv. Por Elek, Ricser József, Rothmann Zsigmond, Rosier József, Schreiner Józs., Steiner Ferencz, Strausz Pál, Szekér Károly, Szerencsés József, Tarafás Sándorná, Tömör Antal, Tóth József, Török János, Vágner Mihály. Körmöczbánya (Bars vm.): Burger Ferencz, Do- miter Mihály, Dobrotka Gusztáv, özv. Drechsler Mária, Fakó Márton, Fröhlich Ferencz, Gruy Gyula, Haurik József, Hartenstein András, Hiros János, Janotik Jakab Kopeczky János, Kuchá- rik János, Kukucska Istv., Laurinecz Szaniszló, Lehoczky Ignácz, Mayer János, Mutnyanszky Lajos, Miske Mihály, Novák János, Ondrusch Pál, Paritska András, Peterecz János, Rakovszky Imre, Reich Dániel, Reich Vilmos, Schitovszky János, Tomasovics Pál, Tomásek Ferencz, Wag­ner János, Waschky József, Zapletal Károly, Környe (Komárom vm.): Huber János. Köröm, u. p. Girincs (Zemplén vm.): Záharszky I. Körös, u. p. Kovászna (Háromszék vm.): Tamás József. Körös-Ladány (Békés vm.) : Botyán István, Cs. Tóth László, Gágyi Ferencz, Hutter Károly, Kis Ferencz, Kovács Pál, Kozák Ferencz, Molnár Imre, Náuási Lajos, Ornbodi Mihály, Ombodi Sándor, Török Péter, Világ Dávid, Vincze Józs. Körös-Tarcsa (Békés vm.): Braunek Ignácz, Hőgye János. Jenei János, Kovács Antal, Nánási Imre, Puskás Zsigmond, Szőke Gerzson Körösbánya (Hunyad vm.): Gyarmati János, Gyar­mati József, Hofbauer Gyula, Olajos Árpád, Rácz János, Verner Péter. Kőröshegy (Somogy vm.): Csepreghi József, Hor­váth István, Rajkó István, Weinberger Jakab. Kőrösmező (Máramaros vm.): Kassai Sándor, Krajla János, Kriksman Hers, Musinszky Kár., Schreiner Péter, Szadeczki János, Újhelyi László, Wilder Gedalje. Köröspatak (Háromszék vm.): Kövér Sámuel. Körösszeg-Apáti. u. p. Szakái (Bihar vm.): Frank Izrael. Körtvélyes (Moson vm.): Schádl Antal. Körtvéiyes, u. p. Szomorfalu (Nyitra vm.): Krchnya Ferencz. Körtvélyes, (Vas vm.): Fuchs Mihály, Hallemann József, Pummer József, Tapler Ferencz, Weber József. Kőszeg, u. p. Abos (Sáros vm.): Estvanyik Andi. Kőszeg (Vas vm.): Ártner István, Auguszt János, Baner Mihály, Benyács Ignácz, Bigler Ferencz, Bittner Nándor, Brader József, Brader Sámuel, Brem János, Buchteller János, Dillmann Lajos, Dómján Ján„ Ecker Bert., özv. Felix Terézia, For­th József, Förster József, Frankenberger Károly, Fröhlich Adolf, Fulmetzky Pál, Gross Károly, Groszmann Antal, Hauze Ferencz, Hoschopf József, Horváth András, Kálmán Lajos, Kle- mentis János, Klementis Samu, Koszi Ferencz, Krátochwill Károly, Kurcz Samu, Lakatos László, Leiner János, Mayerhoffer Ferencz, Molnár Mi­hály, Novák Márton, Osztermann György, Orio- vitsch Károly, Oriovits Mihály, Ott Ede, Pertl Mihály, Rábl Pál, Rondveg Konrad, Rezner János, Schermann Károly, Schlögl Sándor. Schrancz Károly, Schvarcz József, Schmidt Józs., Spindlbauer József, Spindlbauer Rudolf, Stampf Károly, Tamás János, Tomitsch Lajos, Tömpék István, Tömpék Károly, Töpfer Károly, Unten- ecker Ferencz, Weitz Ferencz. Kőszeg-Remete, u. p. Felsőfalu (Szatmár vm.): Bállá Gusztáv. Köszvényes, u. p. Deményháza (Maros-Torda vm.): Moldován -József. Kötegyán (Bihar vm.): Müller Sándor, Papp Gábor, Szőke Sándor. Kötelek (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Pádár An­tal, Sinkovits Sándor, Stepanedesz József. Köttse (Somogy vm.): Palczer Lajos, Selilothauei János, Szabó Gergely, Ungár Adolf, Ungár Ign., Veibe! János, Veintrit János. Kövágö-Örs (Zala vin.): Ács Sándor, Csőkör Imre, Friurich Fülöp, Gold Adolf, Klucsek Lajos, Kovács Rudolf, Nagy Ignácz, Orovicz Bálint, Sober Lajos. Kövágö-Szöllös (Baranya vm.): Szíjártó József. Kővár-Remete, u. p. Szakállasfalu (Szatmár vm.): Friedman Samu. Kövecses (Gömör vm.): R. Fürjes József, Ondré- sik István. Kövend, u. p. Bágyon (Torda-Aranyos vm.): Fegy- veresi József. Köves-Kálla (Zala vm.): Kandikó Nándor, Piriti Sándor, Pollák Adolf, Renucz Rudolf, Zámbo J. Kövesd, u. p. Villány (Baranya vm.): Prásch János, Prasch Mihály. Kövesd (Bereg vm.): Hersskovics Mózes, Jerko- vics Márton. Kövesd u. p. Szt.-Ágota (Nagy-Küküllö vm.): Comso János. Kövesd (Sopron vm.): Dunkel József, Kardos 1st., Máyer Károly. Kövesliget (Máramaros vm.): Berkovits Dávid, Lebuvics Márk, Plácz Tóbiás. Kövi (Gömör vm.): Babel János. Frenyo .János, Jankura Sámuel, Keder János, Kopusztjar János, Nandrázsi János, Toman Mátyás. Közép-Ajta, u. p. Nagy-Ajta (Háromszék vm.): Ko­! csis Dénes, Karácson András.

Next

/
Oldalképek
Tartalom