Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Asztalosok — Stolari (Tischler — Menuisiers) 1Ž2 Mencshely. u. p. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.): Páhi Pál, Schvarz Ignácz, Török József. Ménes, u. p. Gyorok (Arad vm.): Árgyelán Miklós. Menguszfalu, u. p. Batizfalu (Szepes vm.): Boratko János. Ménhárd (Szepes vm.): Maurer János, Maurer Lajos, Renner Károly. Ményhe, u. p. Szalakusz (Nyitra vm.): Tesik Urbán. Menyö, u. p. Szilágy-Szt.-Király (Szilágy vm.): Lőrincz Károly. Mercsina, u. p. Varadia (Krassó-Szörény vm.) : Balmer István, Halvatsek Ferencz. Merczyfalva (Temes vm.): Bittó József, Fedricli József, Kristóf Márton, Schaffer János, Wick György, Wick Mátyás, Wick János. Merény (Szepes vm.) : Meszner Adolf, Meszner Károly, Möller Nándor, Stenczel Károly. Mérges, u. p. Rába-Szent-Mihály (Győr vm.) : László András. Mérk, u. p. Vállaj (Szatmár vm.): Uldigesz Lambert. Mernye (Somogy vm.) : Illés Lajos, Sifferer Ger­gely, Sifferer József. Meszlen (Vas vm.) : Bokányi János, Györgyi Ká­roly, Pajter Frigyes. Mesztegnyö (Somogy vm.): Marovocz János, Spin­ier Károly, Smidt József. Mező-Aranyos, u. p. Misztótfalu (Szatmár vm.) : Bogdán Vazul. Mezö-Bánd (Maros-Torda vm.): Danilló Antal, Kerék György, Nagy Béla, Nagy József. Mezö-Berény (Békés vm.) : Christ József, Darula János, Gyegyinszki András, Henzel András, Henzel Dániel, Hurta András, Jano vies Mihály, Klein József, Kuczian Mihály, Kuhn Jakab, Kuhn János, Kunszt Márton, Liska Pál, Maász András, Polacsek Ján., Rück Márton, Saskó István és fia Savolt József, Schuszter Ferencz, Schuszter Sán­dor, Szőllősi Mihály, Valentinyi József, Veres Károly, Volf Mihály, Wallentinyi Sámuel, Wei­gert József, Weigert Márton, Weitner Mihály, Wolf András, Wolf József, Zacharidesz Márton. Mezö-Csát (Borsod vm.): Andreczki János, Boros József, Gsótka István, Dargai László, Fövenyesi József, Gáli György, Halona Ferencz, Kozmás Mihály, Melcher József, Molkó György, Simko Péter, Svimmer Antal, Tóth János. Mezö-Csávás, u. p. Mai'os-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Pápai Dániel, Szász Ferencz. Mezö-Gyán, u. p. Geszt (Bihar vm.): Forrás Ju­lianna, Veres Imre. Mezö-Kászony (Bereg vm.): Fedorszki István, Ga- rancsi János, Kucsinka Sándor, Máer György, Miskolczi Sámuel, Váradi Lajos. N|ezö-Keresztes (Biharvm.):TóthLaj., VenyigeKár. Mezö-Kis-Salló, u. p. Nagy-Salló (Bars vm.): Ki­rály Sándor. Mezö-Komárom (Veszprém vm.): Hang Ferencz, Lacb János, Poizel Gyula. Mezö-Kovácsháza (Csanád vm.): Hittmann János, Jambrik György, Takács László. Mezö-Laborcz (Zemplén vm.): Brand Lipót, Zeider Vocsek. Mezö-Livádia, u. p. Puj (Hunyad vm.): Obst Rein­hold, Szenjacomi József. Mező-Örs (Győr vm.): Spilman Ignácz. Mezö-Panit, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Nagy Péter. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.): Csontos Ignácz, Neuhöff Antal. Popovics József. Mezö-Sámsond, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.) : Deák Ferencz. Mező-Szent-György (Veszprém vm.): Kallós Pál. Mezö-Tárkány (Heves vm.): Echer Józs., Nedó Pét. Mezö-Telegd (Bihar vm.): Reményi György, Ro­senfeld József, Sparléder Sándor, Tato- János, Török József, Zachariás Endre. Mező-Terem (Szatmár vm.): id. Hengili Mihály, Székely János. Mezö-Tur (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Aha Antal, Aba Károly, Balázs Lajos, Biro Albert, Bocza András, Boros Antal, Búsi Antal. Búsi Károly, Csabala András, Csaplinszki Albert. Csekő Mi­hály, Dóczi János, Faragó István, Fekete Géza, Hajdú Benjámin, Igriczi Imre, Józsa István, Kállnai Pál, Katona János, ifj. Kerek István, Kis Sándor, Kóhn Mór, Köteles János, Kreffli József, Marossi Gábor, Molnár Sándor, H. Nagy Károly, Gs. Nagy Zsigmond, Nobik István, Rácz Imre, id. Simon István, Stanovics Imre, R. Szabó Gábor, Szarka Bálint, K. Szűcs József, Takács Sándor, Tamási Gusztáv, Vinger Mátyás, Warga Lajos, Zolnai Sándor, Zsigri Gyula, Zsoldos János. Mező-Vári (Bereg vm.): Kúróvszki Gyula, Makszim István, Székelyhídi Gyula, Török József. Mezököz, u. p. Szent-András (Zólyom vm.): Fodor István. Miava (Nyitra vm.): Babjai-János Pál utóda. Kles- mikuscsák János, Palanek János, Rieger Mihály, Vaniísek György, Vicsik János, Viszkidentzky Sámuel, Zeman János. Micske (Bihar vm.): Boros Lajos, Jorozs Mihály, Szondi Károly. Micske, u. p. Locsmánd (Sopron vm.): Straub Ferencz. Miháld (Somogy vm,): Herman "István, Kaufmann Ferencz, Sajtos Pál. Mihályfa(Zalavm.): Molnár Ant., Ránder Móz. Ign. Mihályi (Sopron vm.): Csathó Ferencz, Csombó Fér. Mike (Somogy vm.): Abelshauser András, Svarcz- furtner Albin. Mike-Pércs (Hajdú vm.): Kiss Imre. Mikeszásza (Kis-Küküllő vm.): Schneider János. Mikiósfalu (Moson vm.): Lebmann József, Leb- mann Pál. Miklósi, u. p. Mágocs (Somogy vm.): Albert György, Steiner Gábor. Miklóstelke, u. p. Szász-Keresztúr (Nagy-Küküllő vm.): Freuzel Károly. Mikó-Ujfalu, u. p. Málnás (Háromszék vm.): Babkó Ferencz, Keresztes Dávid. Mikófalva, u. p. Apátfalva (Heves vm.): Jakab József, Kovács János. Mikola (Szatmár vm.): Bak András, Gál József, Mándi László. Mikola, u. p. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Mustyán György. Mikolapatak, u. p. Sugatag (Máramaros vm.): Godzsa István, János. Miksavár, u. p. Dráva-Vásárhelv (Zala vm.): Lov- recz Nándor. Mikusócz,u. p. Pruszka (Trencsén vm. : Miticzky And.

Next

/
Oldalképek
Tartalom