Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kötélgyártók és raktárak — Užari i skladišta užetah 1128 (Seiler und Seilenvaaren-Niederlagen — Gor- diers et dépóts de corderie) Kőszeg (Vas vm.): Balikó József, Klempt József. Közép-lszkáz (Veszprém vm.): Károlyi Sándor. Krassó (Szatmár vm.): Ákosi Sándor. Krusevlya. u. p. Gákova (Bács-Bodrog vm.): Eisen- ring János. Kuczura (Bács-Bodrog vm.): Filippi Keresztély. Kukló, u. p. Bur-Szent-György (Pozsony vm.): Lá- rinek István. Kula (Bács-Bodrog vm.): Bizinger József, Bello- vics István, Galamb István, Galamb János, Gub- riczki Antal, Gyertya István, Suszter Ágoston, Spiller Pál. Kulpin (Bács-Bodrog vm.): Gyüroski Mihály, Szaj- fert Antal. Kumán (Torontál vm.): Grebendicser Péter. Kun-Baja (Bács-Bodrog vm.): Schlotter Mihály. Kun-Szent-Márton (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Bencsik István, Kudlik Ferencz, Kudlik József. Kun-Szent-Miklós (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Gjrurzsa János, Kozma Antal. Kund, u. p. Erzsébetváros (Kis-Küküllő vm.): Klu- bicsko Ignácz. Kunhegyes (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Faragó Sámuel, Fejes András, Horváth András, Kerék Ferencz, Süling József. Kúp, u. p. Pápa-Kovácsi (Veszprém vm.): Káposz tási Mihály. Kupuszina (Bács-Bodrog vm.): Asztalos Károly, Pávlai István, Pécsi András, Vigh Sándor. Kurtics (Arad vm.): Mar Jakab. Kutti (Nyitra vm.): Huszovics Mihály. Kübekháza. u. p. Ó-Béba (Torontál vm.): Gráf J. Láb (Pozsony vm.): Gerthofer Mátyás, Herthofer I. Lábod (Somogy vm.): Balás József. Laj os-Mizse (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Orbán Ján. Lajosfalva (Torontál vm.) : Petrás Mihály. Lality (Bács-Bodrog vm.): Balog Péter. Lapáncsa (Baranya vm.): Wail János. Laskó, u. p. Dárda (Baranya vm.): Orbán Lőrincz. Lászlófalu, u. p. Ivánkafalu (Turócz vm): Eör- dögh Károly. Lázárföld (Torontál vm.): Steinbach János. Légrád (Zala vm.): Képecz Ferencz. Leibicz (Szepes vm.): özv. Bela Julia. Lengyel (Tolna vm.): Gasz György. Lengyeltóti-Hács (Somogy vm.): Fuli József. Léva (Bars vm.): Mappel Rezső. Liebling (Temes vm.): Fagyas Antal. Geiger Ján. Ligetfalu (Pozsony vm.) : Frauenrieder Mihály, Stamm Lipót. Ligetfalva, u. p. Stridó (Zala vm.): Mursics Józs. Lippa, u. p. Turnischa (Temes vm.): Fetter Józs., Popeszkó Pártén, Schmaler Antal, Tufner János. Lippa (Zala vm.) : Trejber Mátyás. Locsmánd (Sopron vm.): Weber János. Lőcse (Szepes vm.): Kollár Gusztáv. Lónyabánya (Nógrád vm.): Szkotmizky Mihály. Losoncz (Nógrád vm.): Haluszka Mihály, Juhász János, Pálovits Samu, Szalatnay Antal. Lovasberény (Fejér vm.): Rozsmán Antal. Lovász-Patona (Veszprém vm.): Polczer János. Lugos (Krassó-Szörény vm.): Jovavovits Lukács, Mihailovits János, Nehae Mátyás, Roszenber- ger Sándor. Lukácsfalva, u. p. Écska (Torontál vm.): Balala K. Madaras (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): V. Nagy Imre, id. Vadas Ferencz. Mágocs (Baranya vm.): Heiler János, Rill József, Vinkler János. Magyar-Bánhegyes (Gsanád vm.): Sáfrán János. Magyar-Czernya (Torontál vm.): Erdmann János. Magyar-Lápos (Szolnok Doboka vm.): David Ká­roly, Hollósy Kajetán, Kovács Kristóf Magyar-Óvár (Moson vm.): Scheider Fer., Wirth F. Magyar-Pécska (Arad vm.): Boros Gergely, Bar- kóczi Béla, Bordács Balázs, Bürger József. Magyar-Polány, u. p. Gyepes (Veszprém vm.): Stenger Ferencz. Magyar-Világos, u. p. Világos (Arad vm.): Raab Albert, Radí János. Maiss (Baranya vm.): Orbán Mihály, Orbán H. Makó (Csanád vm.): Cseh J., Kis Lajos, Kiss Ant., Szijártó Mih., Szíjártó Antal Ernő, Ludvig Józs. Malaczka (Pozsony vm.): Latal Tamás. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.): Bodnár Imre, Borsody József, Kosztricsák Gábor, Mohácsi Ár­pád, Sejovics Károly, Mánn György, Pap János, Vasas Ferencz, Veres Lajos. Marczali (Somogy vm.): Gsutorás János, Lábó György, Vinkler Ignácz. Marczaltö (Veszprém vm.): Schönher József. Margita (Bihar vm.): Dibár József, Fauszt Márt., özv. Ferenczi Juliánná, Udvarhelyi József. Marócz, u. p. Rácz-Kozár (Baranya vm.): Schu­mann Pál. Maros-Ludas, (Torda-Aranyos vm.) : Baranyai Kál­mán, Grimm György. Maros-Vásárhely (sz. k. v.): Hadik Józs., rózsa-u. 41, Megyesi Dániel, Szent-Király-u. 91, Szabó Ádám és Albert, malom-u. 20, ifj. Szabó Lajos, malom-u. 16a. Martonos (Bács-Bodrog vm.): Varga Ferencz. Martonvásár (Fejér vm.): Ulmer Mihály. Máté-Szalka (Szatmár vm.) : Füzeséry Lajos, Jakob Sándor. Medgyes (Nagy-Küküllő vm.): Andra Dániel, Bau­mann János, Fredel Frigyes, Heiser Mihály, Kasemiresch Dániel, Schwarz Sámuel. Megyes-Bodzás (Arad vm.): Pap Mihály. Melencze (Torontál vm.) : Herodek Mihály, Szen- csy József. Mélykút (Bács-Bodrog vm.): Sörös Antal, Vörös Imre, Vörös Béla. Ménhárd (Szepes vm.): Fabry Károly, Meitzer Já­nos, Ruchta Samu, Róth János, Stromp Lajos. Merczifalva (Temes vm.): Friedl Jakab. Mernye (Somogy vm.): Kántor Márton. Mezö-Bánd (Maros-Torda vm.): Kovács János. Mezö-Berény (Békés vm.): Kulich Dániel, Szeib Dániel, Szeib Márton. Mezö-Csát (Borsod vm.): Árvái Gusztáv. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.): Bolder Ádám, Popovics György. Mezö-Szent-Márton, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Belyer Mihály. Mező-Terem (Szatmár vm.): Korinyi György. Mező-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Gyalog Balint, Horváth Lajos, Kiss Ignácz, Kuszta Zsigmond, Kuszta Istv., özv. Mátyási Zsuzsánna, Papp Ján. Mező-Vári (Bereg vm.): Babarczki György. Miava (Nyitra vm.): Szmolik Mátyás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom