A magyar ipar almanachja (Budapest, 1930)

II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] - Vidék

243 megsebesült. Neje: Nagy Terézia. Lajos fia mint segéd dolgozik a műhelyében. Pöhle Tamás, kerékgyártó m., Petőfi u. 102. Szül. 1886-ban Szabadkán, ugyan­itt szab. 1901-ben. 1912-ben történt ön­állósítása előtt Ausztria, Stájerország és Potyé Lajos Szerbia műhelyeiben gyarapította szak­ismeretét. Modern felszerelésű műhelyé­ben 1 drb 4 HP motor szolgáltatja a hajtóerőt. Az Ipt. előljárósági tagja, a tanoncvizsg. biz. elnöke. A háborúban a szerb fronton harcolt. Kit.: K. cs.-k. Neje: Szaniszló Erzsébet. Pöhle Tamás Rácz András Rác Sándor, kovács m., Petőfi u. 87. Rácz András, cserép- és palafedő m., Virág u. 3. Szül. 1899-ben Füzesabony­ban, szab. 1915-ben Egerben. 1926-ban önállósította magát, előzetesen Budapest, Eger és Miskolc jobb mesterei mellett dolgozott. Számos köz- és magánépület fedőmunkáját végezte. 1929-ben nőül vette Garay Rozáliát. Rákóczy Ferenc, fodrász m., Vachot Sándor u. Reichardt Károly, kerékgyártó m., Pesti út 25. Szül. 1884-ben Budapesten, szab. 1903-ban ugyanott. Csehország, Né­metország és Ausztria nagy városaiban gazdagította mint segéd szakismereteit. 1910-ben Budapesten alapított műhelyét 1918-ban helyezte át Gyöngyösre. Az Ipt. választm. tagja, jegyzője a tanoncvizsg. biz.-nak. A világháborúban megsebesült, br. vitézségi éremmel és K. cs.-k.-el tün­tették ki. Neje: Somoskőy Jolán. Reiner Ferenc, nyomdász m., Koháry tér 10. Szül. 1901-ben Budapesten, szab. 1918-ban Gyöngyösön. Budapesten, Nyír­egyházán, Sopronban, Miskolcon és Eger­ben segédeskedett, majd 1925-ben önálló­sította magát és kiadója lett a „Gyön­gyösi Ujság”-nak. Két segédet foglal­koztat. 1925-ben feleségül vette Kaszab Jusztinát. Reszegey Géza műhelyéből Reszegey Géza kádár m., Kállay u. 45. Szül. 1864-ben Tiszaujlakon, szab. u. o. 1886-ban. Nagykároly, Nyíregyháza, Szatmár, Sátoraljaújhely mestereinél fej­lesztette szaktudását, amíg 1899-ben sa­Reszegey Géza műhelyéből ját erejéből alapította üzemét. Szakkép­zett mester, aki munkájával és szorgal­mával nemcsak saját házat szerzett, de aki mint a Move alapító tagja, a szak­Reszegey Géza műhelyéből osztály elnöke, mint volt városi képv. test. tag. iparos társainak és az iparos érdekeknek lelkes támogatója tiszteltté

Next

/
Oldalképek
Tartalom