Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Vizi-, száraz- és szélmalmok — Vadenice, suhače i vjetrenjače mlinovi 1317 (Wasser-, Ross- und Windmühlen — Moulins á eau, á chevaux et á vent) József, Nagy Károly, Serér József, Szudi István, Tóth Gábor, Vörös Mihály. SQIlye, u. p. Nógrád-Szenna (Nógrád vm.): Valach Mihály. Süly, u. p. Fel-Bár (Pozsony vm.): Brezovszky Ferencz, Horváth Albert, Horváth Flórián, Kiss Ágoston, Kláus Antal. Sümeg (Zala vm.): Hosoff István, Kövi István. Süttö (Esztergom vm.): Hack Ferencz, Holdampf István, Holdampf József, Kecskés András, Mann István, Müller József, Müller Károly, Rahl Fe­rencz, Rahl József, id. Rahl Leó, Schengengel Mátyás, Vagner András, Weiszgaber Ferencz. Süvete, u p. Jolsva (Gömör vm.): Berzéti And­rás, Prészoda Károly. Svedlér (Szepes vm.): Leithner Antal, Zsaludek J. Szabad-Szent-Király (Baranya vm.): Seper Károly. Szabadhegy, u. p. Város-Hidvég (Somogy vm.) : Györki József, Véninger János. Szabadhely, u. p. Gyorok (Arad vm.): Manuila Gy. Szabadi, u. p. Kis-Bajcs (Győr vm.): Tatai Gábor. Szabadi, u. p. Csorna (Somogy vm.) : Kleisz Mih., Szabó Kristóf. Szabadka (sz. k. v.) : özv. Vujkovits Anna, Jenő- u. 893, Antunovics Dezső, virág-u. 5, Bacsa György, Jenő-u. 221, Balaztevics Simon, Bartovics Márton, Biró Mihály, Bedernyik János, Benke Mihály, Bodi István, Dugovics-u. 808/b, Brajko István, vida-u. 537, Busies Lukács, özv. Csepregi Anna, Czviánov Márk, Donoszitov András, Dórits György, Drenkovics Boltó, Drenkovits Antal, Drenkovits Ferencz, Pardics-u. 415, Drenkovits Pál, Eckier Ádám, Emercz János, Faragó János, puskás-u. 319, Fleischer Ármin, VIII. kör. 117, Gaál István, Gaál Mihály, Gálfi József, Grosz Ferencz, Grosz János, Hajnal Mátyás, homoki- u. 209, Hévízi Elek, katona-u. 461, Ilánkovits Kanga Lajos, Jenő-u. 876, Kis József, Koszto- nyák György, Kováts Antal, Gyula-u. 433, Ma- czinger Mihály, Najczenreider József, Majláth Simon, Matecskó Albert, IV. kör. 222, Maria- novits Pál, Marticsko Antal, Kálmán-u. 480, Máté • Rókus, Bajai-u. 781, Matlák Albert, Mátics György, Mihajlovits Endre, Mikuska György, Gréczi-u. 164. Mojzes György, Nagy Ödön,Osgyáni Antal, Palatínus Pál. Pap János, Pausits Géza, Horvát-u. 144. Pétert! János, Polyákovits Pál, Jenö-u. 895, Rákits Dániel, Simonyi József, Stana Ádám, Szalma Xaver, Szloboda Félix, Szunas- csits Máté, Tölcsér Antal, Turcsányi Péter, Túrics István, Sándor-u. 243, Vida János, Odor- u. 124, Vidákovits István, kőr-u. 461, Vojnics Máté, Witzman J., Zubolik F. Szabadszállás (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Czirkus Gábor, Fehér Sándor, Gombos Ábel, Kovács László, Nagy Mihály. Szabar, u. p. Bándoly (Vas vm.): Graf Ernő. Szabás (Somogy vm.): Pozsgai István. Szabolcs (Baranya vm.) : Herczegh Mihály, Nyal- sics Imre, Ternbach János. Szacsal, u. p. Dragomérfalu (Máramaros vm.): Timis Dömötör. Szacsva, u. p. Nagy-Borosnyó (Háromszék vm.): özv. Veres Juliánná. Szada (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Fridrich Pál. Szádelö, u. p. Torna (Abauj-Torna vm.): Kollár A,| Száján (Torontál vm.): Babinyecz Ferencz. Szajkófalva, u. p. Bilke (Bereg vm.): Csernitsko P. Szák, u. p. Szend (Komárom vm.) : Németh Pál, Szakácsi (Somogy vm.): Horváth Zsigmond, Kiss István, Talián György, Tütő Ferencz. Szakái, u. p. Abaliget (Baranya vm.) : Pál Péter. Szakálháza (Temes vm.) : Freimann M., Göcz Ján., Huschitt János. Szakállosfalu (Szatmár vm.): Kuszkó József. Szakály (Tolna vm.): Hengl Antal, Heninger Imre, Hollánszky László, Lezsák András. Szakbény, u. p. Beszterczebánya (Zólyom vm.): özv. Hlavcso Eleonora. Szakcs (Tolna vm.) : Balog Ferencz, Bernáth 1st. és János, Jankovits Lajos, Németh István, Schneidler József, Szabó Pál István. Szakolcza (Nyitra vm.) : Fiala Mihály és Nándor, özv. Janszky Veronika, Krcs János, Mudry József, Novomesky János, Novomesky Károly, Novotny Tamás, Szmetana Dániel. Szákul (Krassó-Szörény vm.): Fenczer József. Szalacs (Bihar vm.): Szabó György, Kuncser Gábor. Szalakusz (Nyitra vm.): Chromy Miklós. Szalánta (Baranya vm.): Held Ignácz, Papst Ig- nácz, Porkoláb Ferencz. Szalatnak (Baranya vm.): Beck János, Pesti Já­nos, Stier József. Száldobos, u. p. Baróth (Udvarhely vm.): Szebeni I. Szalk-Szent-Márton (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Be- bők Bálint, Csapiár Zsigmond, Fekete Sándor, Gyenesi Gábor, Horváth Lajos, Kanász János, L. Kovács Lajos, Néma András, Pál András, Siket Lajos, Süket István, M. Tóth Károly, Te- kes József, Vali Gábor, Vincze Mihály. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.): Kubis Ferencz, Marcsek Antal, Ruta Józs., Sztankovics János, Sztankovics Józs. Szálka,u. p. Mórágy (Tolna vm.):Gungl J., Márkusz J. Szalócz, u. p. Gombaszög (Gömör vm.): Lang Ferencz, Lehoczky András, Pauer György. Szalonak-Üvegbuta,u. p. Szalónak(Vasvm.): Schranz György. Szalonna (Borsod vm.): Duszik Józs., Ujságh Mih. Szamos (Torontál vm.): Oltyán Velimir. Szamos-Dob,u. p Nagy-Majtény (Szatmárvm.): KisJ. Számos-Kórod (Szatmár vm.): Szekeres S. és Weiszl. Szamos-Udvarhely, u. p. Zsibó (Szilágy vm.): Mosz József és társa. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): id. Bodor Bertalan, Laposán László. Szamosfalva, u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.): Grüner János, Tornán János és társa. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Balog Ádám, Balog József, Kosa Ferencz és társai, ifj. Kovács Sándor. Szanád (Torontál vm.): Berger Ján., Hegebeok V. Szaniszló (Szatmár vm.): Limi József, Orosz Gy., Vastag György. Szánk, u. p. Majsa (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Bé- log János, Fehér Ádám, Kürtösi Flórián, Lehőcz Antal, Pastyák Lajos, Sárga István és Józs. Szántó (Hont vm.): Gajdosik József. Szántó (Tolna vm): Finta György, Kender György. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Filipov József, Sis- kor Antal, Siskovits Márk, Vakos József. Szany (Sopron vm.): Horvát Józs., Teke János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom