Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Olajmolnárok — Uljeni mlinovi Órások — Urari 1355 (Oel-Müller — Fabricants đ'huile) (Uhrmacher Horlogers) Olajmolnárofc. — Uljeni mlinovi. (Oel-Müller. Fabricants đ’huile. Aracs (Torontál vm.) : Vlaskalin Vita. Arad (sz. k. v.): Fischer Lipót, újterem-u. 4. Alsó-Szopor (Szilágy vm.): Szembczy Lipót. Bács-Ujfalu (Bács-Bodrog vm.): Stern Fülöp. Baja (t. j. v.): Drégely Mihály, malom-u. Iü5. Békés-Csaba ÍBékés vm.): Weiss Jakab. Beodra (Torontál vm.): Berlinger Ede, Lohaupt Ádám. Bökény, u. p. Péterfalva (Ugocsa vm.) : Zelekovits S. Csákány, u. p. Nemes-Vid (Somogy vm.): Kocsis Gy. Csenta, u. p. Periasz (Torontál vm.): Milošev Mik. Csököly (Somogy vm.): Farkas János, Márkus János. Csúza (Baranya vm.): Exle Jakab. Oautova (Bács-Bodrog vm.): Hadó György. Oebreczen (sz. k. v.): Fülöp Mór, hatvan-u. 1554. Duna-Földvár (Tolna vm.): Oláh József. Ér-Körös (Szilágy vm.): Kiss Kálmán. Ér-Mihályfalva (Bihar vm.): Guttman Sámuel. Fancsika, u. p. Nagy-Szőllős (Ugocsa vm.): SzütsJ. Fekete-Ardó (Ugocsa vm.): Veis Lipót. Homolicz (Torontál vm.): Bachman Henrik. Izbistye (Temes vm.): Widdiner Péter. Jarkovácz (Torontál vm.): Gyukits Mnisza. Jász-Apáti (Jász-N.-Kun-Szolnok vm.): Wax Adolf. Jaszenova (Temes vm.): Eiszer Ferencz. Jezvin, u. p. Temes-Békás (Temes vm.): Merza Gy. Karád (Somogy vm.): Gottlieb Ármin. Károlyfalva (Temes vm.): Maier Antal. Káty (Bács-Bodrog vm.): Lohner György. Kis-Torák, u. p. Nagy-Tórák (Torontál vm.): Lra- bovszky Péter. Margittá ÍBihar vm.): Szoták József. Mokrin (Torontál vm.): Bernmejer József. Nagy-Károly (Szatmár vm.): Patser Mátyás. Nagy-Kikinda (Torontál vm.) : Fősz Ármin. Nagy-Kövéres (Temes vm.): Blidarin Miklós. Német-Palánka (Bács-Bodrog vm.): Steinitz Izrael. Nyir-Acsád (Szabolcs vm.): Terdik György. Nyir-Csaholy (Szatmár vm.): Berger Márton. Nyíregyháza (Szabolcs vm.): Lustyik András. Ó-Pályi, u. p. Máté-Szalka (Szatmár vm.): Fried József. Oláh-Baksa (Szilágy vm.): Friedmann Ignácz. Oszró (Baranya vm.): Szalai János. Ó-Verbász, u. p. Új-Verbász (Bács-Bodrog vm.): Schossberger Ignácz. Parabuty (Bács-Bodrog vm.): <5zv. Schück Hani. Pér (Szilágy vm.): Klein Sámuel. Periasz (Torontál vm.): Mrics Tódor, Padészki VI. Rácz-Militics (Bács-Bodrog vm.) : Lotspeich Jak. Sziiágy-Somlyó (Szilagy vm.): Smeták János. Starcsova (Torontál vm.): özv. Müller Margit. Szaniszló (Szatmár vm.): Szilágyi György. Szarvas (Békés vm.): Seiner József. Szent-Márton (Arad vm.): özv. Faludy Erzsébet, Strifler Márton. Szerb-lttebe (Torontál vm.): Parivodity Mladen. Temes-Szlatina (Krassó-Szörény vm.): Blasch Józs, Tomísovacz (Torontál vm.): Gömmel Mátyás. • Új-Szent-Anna (Arad vm.): Wekerle Ferencz. Vermes, u. p. Jerszeg (Krassó-Szörény vm.) : Csi- zovszky Gábor, Tóth Péter. Orgonaépitök [lásd hangszerkészítők, hang­szer-raktárak és orgonaépitők]. — Graditelji or­guljah [vidi tvornicari glasbálah, skladišta glas- balah i graditelji orguljah]. (Orgelbauer [sietie Musik-Instrumenten-Erzeuger,Musik-Instrumenten- Nieđerlagen und Orgelbauer]. Facteurs d’orgues [voir instruments de musique].) Órások. — Urari. (Uhrmacher. Horlogers.) Abauj-S?ántó (Abauj-Torna vm.): özv. Gerendái Jakabné, Stromp Gyula. Abony (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Kugler Mihály. Ábrahámfalu, u. p. Znió-Váralja (Turócz vm.): Blaho József. Abrudbánya (Alsó-Fehér vm.): Seiwart Gáspár J., Osias Rubin. Ada (Bács-Bodrog vm.): Stolfay István. Aibertfalu, u. p. Laskafalu (Baranya vm.) : Novák Nép. János. Alberti, u. p. Alberti-Irsa (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Neternik Pál, Vilhelm Pál. Almás (Bács-Bodrog vm.): Junge Erneszt. Álmosd (Bihar vm): Gsengery Károly. Alsó-Kéked (Abauj-Torna vm.): Lustgarten József. Alsó-Kubin (Árva vm.): Kubala János. Alsó-Lendva (Zala vm.): Kolbl Mátyás, Schmidt L. Alsó-Meczenzéf (Abauj-Torna vm.): Sorger Lőr. Alsó-Rásztuk és Felsö-Rásztok, u. p. Liptó-Szent- Miklós (Liptó vm.): Podlevski Szaniszló. Apátfalva (Csanád vm.): Szadlassek Károly.7 Apafin (Bács-Bodrog vm.): Heller János, King Gábor, Remiinger Károly. Arad (sz. k. v.): Ascher Ferencz, Attila-tér 2, Assael Ármin és fia, Foray-u. 2/c, Brauswetter Vilmos, magyar-u. 17, Gábor Ferencz, Wesse- lényi-u. 50, Grallert Joachim, Andrássy-tér 22, Hiszem Andr., fő-ut 6, özv. Joannovits Jánosné, halás2-u. 14, Kovácsik-Kovács Lajos, árok-u. 1, Kriegler Ad., Andrássy-tér 21, Politzer Jakab, szabadságtér 9, Scheer Nándor, őz-u. 6, Schein- berger Jakab, Damjanich-u. 11, Schöffer Béla, borona-u. 51, Stumper Ferencz, nagyváradi­éit 10, Tiller Henrik, Kossuth-u. 40. Aranyos-Maróth (Bars vm.)’: Nyúli Antal, Weiss J. Árokszállás (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Lustig Dávid. Asszonyfalva, u. p. Kis-Kapus (Nagy-Küküllő vm.). Piubin Móricz. Aszód (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Somogyi Adolf. Bács (Bács-Bodrog vm.) : Peschke Ferencz. Báhony (Pozsony vm.): Lovászkó Antal. Baja (t. j. v.): Deutsch Lipót, vaskuti-u. 278, Krajcsovics Mihály, kéményseprő-u. 71, Zirner Samu, remény-u. 597. Bajmócz (Nyitra vm.): Prepik Pál. Bajmok (Bács-Bodrog vm.): Ruzsuk Lajos. Bajsa (Bacs-Bodrog vm.): Gauzella Mihály. Bakabánya (Hont vm.): Benkovits Mátyás. Balassa-Gyarmat (Nógrád vm.): Kommerell Gyula, Reisz Sándor, Schulz Gábor. Balaton-Füred (Zala vm.): Kovács János. Balmaz-Ujváros (Hajdú vm.): Bugju Miklós. Bán (Trencsén vm.): Hlustig Károly, Kmety A. 170*

Next

/
Oldalképek
Tartalom