Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Asztalosok — Stolari J 37 (Tischler — Menuisiers) Püspök-Bogád u. p. Pécs (Baranya vm.): Reisz József, Bohn Gyula, Schvarzvalder Konrád. Püspök-Hatvan (Pest-Silis-Solt-Kis-Kun vm.): Bállá Sánd., Dunay Ant., Gyombola Istv., Korit Laj. Püspök-Ladány (Hajdú vm.): Benedek János, Csala Imre, Gzeglédi Sámuel, Kotha Károly, Lazányi József, Pandi György, Strasma József, Tóth Ist­ván. Tóth József, Varga Sándor. Püspök-Lak, u. p. Himesháza (Baranya vm.): Bach Ján. Püspök-Márok, u. p. Himesháza (Baranya vm.): Bischof József. Püspök-Szent-Erzsébet (Baranya vm.): Krémer János, Mertz Ferencz. Püspöki, u. p. Bihar-Püspöki (Bihar vm.): Szabó Istv., Szabó Laj., Szarka Mih., Toronyai László. Püspöki (Pozsony vm.): Forthofer Frigyes, Weibl Bernát. Püspöki, u. p. Molnári (Vas vm.): Vőcsei György. Rába Bogyoszló, u. p. Felső-Paty (Vas vm.): Emmer József, Mészáros Ferencz. Rába-Csanak, u. p. Szili-Sárkány (Sopron vm.): Nagy Sándor, Lagner Ferencz. Rába-Füzes (Vas vm.): Haftl József, Kurtz Mátyás, Schadl János. Rába-Gyarmat, u. p. Rátót (Vas vm.): Kovács István. Rába-Hidvég (Vas vm.): Kozma Lajos, Lesniczer Fér. Rába-Keresztur (Vas vm.): Frieszl Alajos, Kamatler Mátyás, Wilgruber József. Rába-Kovácsi, u. p. Ikervár (Vas vm.): Lakheri Ant. Rába-Patona, u. p. Enese (Győr vm.): Varga József. Rába-Pordány (Sopron vm.): Kucora Flori. Rába-Szent Mihály, u. p. Rátót (Vas vm.): Nika Józs. Rábcsa (Árva vm.): Kúrák József. Rábort, u. p. Puszta-Szt.-Mihály (Vas vm.): Pelz- man Ferencz, Pinperl Antal, Wölfer János. Rácz-Altnás (Fejér vm.): Bonyai Ferencz, Hakk János, Hakk József, Patkó Károly, Szloboda Ján. Rácz-Görcsöny, u. p. Somberek (Baranya vm.): Bauer János, Mehr Antal. Rácz-Kanizsa, u. p. Stridó (Zala vm.): Kerznár János, Zadravecz Antal. Racz-Keresztur, u. p. Martonvásár (Fejér vm.): Kutsera Mihály, Moravetz János. Rácz-Kozár (Baranya vm.): Lencz János, Mers Gáspár, Naász Ján , Nász-Konrád, Rapp Boldizsár. Rácz-Mecske (Baranya vm.): Hirt Károly, Hirt Sylvester, Huber János, Keszler János, Krug János, Mayer János, Mendl Ferencz. Rácz-Militics (Bács-Bodrog vm.) : Friedmann Lőrincz, Krevinka Mátyás, Merkl Mátyás, Merkl Pál, Ming] János, Ozvald Bálint. Osvald Ferencz, Pillér Ádám, Schaffer Péter, Schlächter Ottó, Straili Mihály, Würt György. Rácz-Petre (Baranya vm.): Bártonitschek Bálint, Daleker András, Hónig Ferencz, Szanter Frigyes. Rácz-Töttös (Baranya vm.): Kitti József, Och Ferencz, Stercz Ádám, Wentzl Jakab. Ráczkeve (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): Durmat Antal, Farkasné Asztalos Mária, Feigl István, Foglár György, Gyenes György, Kánkó József, Kotter György, Kovács Lajos, Kovács József, Kudar János, Mayer József, Mélis József, F ohocsa István, Pápai Károly, Szebellédi Lajos. Rád, u. p. Vácz iNógrád vm.): Méhész János. Rád. u. p. Nagy-Kapornak (Zala vm.): Dömötör Vendel, Fodor József. Radafalva (Vas vm.): Brunner János, Deutsch Sámuel, Guttmann Károly, Holler József, Iby Mihály, Levits György, Nikó József, Unger János, Weiland József. Radimna, u. p. Belobreska (Krassó-Szörény vm.): Bég Róbert, Horváth Dobrivoj, Schneider Péter. Radna (Arad vm.): Fallen Gyula, Haberl Venczel, Raokow Ferencz, Zeiger Ede. Radnót, u. p. Rima-Szécs (Gömör vm.): Pósa. Péter. Radnót (Kis-Küküllő vm.): Farkas József, Vitus Béla. Rádos, u. p. Szász-Keresztur (Nagy-Küküllö vm.) : Drotleff Márton. Radosna (Nyitra vm.): Macskala Mihály. Radosócz (Nyit. vm.): Hluchy Ján., Rajnoha Vincze. Radváncz, u. p. Ungvár (Ung vm.): Berkovits Béni, Juszkovits Juda. Radvány, u. p. Pélháza (Abauj-Torna vm.): Brant- ner József. Radvány (Zólyom vm.): Honula Samu, Protus János, Rúzsa János, Thurzó Henrik. Rafna, u. p. Zsidovin (Krassó-Szörény vm.): Paszku Trifu. Ragyolcz, u. p. Fülek (Nógrád vm.): Galkó Gyula. Rahó (Máramaros vm.): Advásusenszky Szaniszló. Binder József, Binder Károly, Gutenka Vincze, Krafta Adolf, Szohleiher György. Rajecz (Trencsén vm.): Gardian József, Hulita József, Igonda István, Igonda János, Jakubek, Péter, Mladenek János, Nemesek György, Pekara András, Pekara Ágoston, Ribarik Kamii, Spa- nitz Cziril, Zsidek Kamii. Rajka (Moson vm.): Eder Ferencz, Fuchs János, Hafner András, Philipp János, Ruderer József. Rakámaz (Szabolcs vm.): Benyák István, Láczay Gyula, Tibor Sándor, Varga Lajos. Rakitova, u. p. Oravicza (Krassó-Szörény vm.): Gojta Tódor, Petkó Márton. Rakitta, u. p. Facsét (Krassó-Szörény vm.): Geju György. Rákócz (Zemplén vm.): Dernek Pál. Rákóczi (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): SzálvákIstv. Rákos (Sopron vm.): Spakovsky József, Strobel Ferencz, Strobel István, Strobel János. Rákos-Csaba (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Bóji Gyula, Bóji Lajos, Bóji Mihály. Rákos-Keresztur (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Géczy János, Várkonyi Farkas. Rákos-Palota (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Erdődi Vendel, Keller József, Kutiván Gyula, Landstof György, Parties Ferencz, özv. Steffel Józsefné, Taglieber Károly, Tóth Kálmán. Rákos-Terebes, u. p. Alsó-Szopor (Szatmár vm.): Fülöp Mihály. Rakova (Trencsén vm.): Bazilidesz János. Rakovicz (Nyitra vm.): Veretki József. Raks, u. p. Gyanafalva (Vas vm.): Herbst Alajos, Klaubeck Venczel, Taucher Ferencz. Ráksi, u. p. Igái (Somogy vm.): Niklai Mátyás. Ramocsa, u. p. Kerka-Németfalu (Zala vm.): Sohár ■Károly. Ramocsaháza, u. p. Nyir-Bakta (Szabolcs vm.): Győri Péter. Rápolt, u. p. Ököritó (Szatmár vm.): Gsepey József. Rapp (Nógrád vm.): Kovács Gyula. Ratkó (Gömör vm.): Duda Dániel, Jánosi János. 18 ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom