Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1508 (Herren-Schneider — Tailleurs pour homines) Kanéi-Sámuel, nagypecze-u. 216, Kész!er Ármin, nagypecze-u. 196, Klajn Simon, holdvilág-u. B02, Klein Adolf, nagy magyar-u. 832, Klein Albert, kolozsvári-u. 11, Klein Farkas, hármas-u. 510, Klein Kálmán, gyár-u. 185, Klein Mór, rózsá­in 107, Klein Pál, lóvásár-tér 456, Knapp Mi­hály, nagy-Pecze-u. 222, Kohn József, nagykut- u. 152, Kohn Sámuel, N. Sándor-u. 5, ifj. Kohn Sámuel, áldás-u. 296, Kóky András, uri-u 703, Konstánszky József, közös iskola-tér 187, Kosa Antal, Szent János-u. 321, Kovács József, nagy pereczes-u. 746, Kubinyi János, uri-u. 402, László János, Pável-u. 376, Lebovits Izrael Rudolf, nagy-magyar-u. 357, Lefkovics Farkas, nagy Pecze-u. 197, Lefkovics Farkas, kolozsvári-u. 42, Lobodka István, kórház-u. 885, Lovas Dániel, Teleki-u. 434, Lovaši Gyula, kis-Pecze-u. 167, Lusztig Sándor, kolozsvári-u. 41, Magyari Ger­gely, nagykőrösi-u. 540, Miile János, felkisnémet- u. 486, Mittheiler Ede, fő-u. 400, Moldvay György, uri-u. 4SI, Nagy Károly, kapuczinus- u. 68, Német Lajos, görbe-u. 144, Neuländer Mihály, nagy-Pecze-u. 124, Orosz József, Szent János-u. 422, Pischel Ferdinand, kőfaragó-u. 865, Pless Gábor, kaszárnya-u. 636, Pollák Ignácz, széna-u. 65b, Pollak Sámuel, kolozsvári-u. 56, Polonkay Gyula, nagykőrösi-u. 573, Popper Sámuel, hattyu-u. 52, Pöstényi Gergely, halász- u. 564, Protz János, apácza-u. 389, Rájs Fe- rencz, uri-u. 685, Rezák György, kismagyar- u. 288, Rozenberg Gyula, Ferdinánd-u. 499, Rozenberg Lázár, kisnémet-u. 581, Rozenberg Mór, közép-u. 48, Rosenblüh Adolf, közép-u. 383, R.osenblüh Farkas, kolozsvári-u. 41, Rostás Dezső, n. Teleki-u. 515, özv. Roth Eliásné, kolozsvári-u. 37,Roth Sándor, nagy-Pecze-u. 239, Schlesinger Jakab, hármas-u. 309, Schönberger Sámuel, vár-tér 163, Schvarcz Jakab, nagykőrösi- u. 709, Schwai ez Jakab, kis-Pecze-u. 128; Schvartz Bernát, hármas-u. 476, SvartzMór, nagy-Pecze- u. 234, Schwalb Éber, n. Teleki-u. 51c, Silber­mann János, nagypecze-u. 188, Spitzer Mór és testvére, Stem Bernát, kapuczinus-u. 75, Stein­hardt Ignácz, Pecze-u. 81, Steinhardt Simon, zöldfa-u. 29, Stern Lipót, apácza-u. 376, Steu- mann Lipót, n. piacz-tér 69, Szabó János, felső kisteleki-u. 484, Szabó Sámuel, sütő-u. 215, Sza- bovszki Lipót, Kőrös-u. 695, Szatmáry János, alsó kis-Teleki-u. 448, Szödényi Nándor, Nagy Sándor-u. 288, Takáts János József, lakatos- u. 222a, Tolvaj Sándor, hármas-u. 474, -li-Tóth Ferencz, apácza-u. 377, Trebits Áron Dávid, boeár-u. 166, Trebits Jakab, kolozsvári-u. 47, Vaszil György, Szaniszló-u. 709, Veisz Adolf, kolozsvári-u. 11, Veisz Ferencz n. Pecze-u. 116, Veisz Ignácz, Szent János-u. 28, Veisz Simon, kapuczinus-u 75, Voncz Zsigmond, fő-u. 705, Weinstock Lőrincz, kismalom-u. 261, Vreisz Ignácz, nagykőrösi-u. 709, Weisz Károly, nagy Teleki-u. 423, Weisz Mihály, nagy-Teleki-u. 425 Weisz Rafael, hentes-u. 174, V7eisz Sámuel, kis magyar-u. 277, Weisz Zsigmond, nagy-Teleki- u. 421, Weiszberger Sámuel, f. kisteleki-u. 503, Zámborovszky Ferencz, apácza-u. 391, Zeisler Zsigmond, templom-tér 133, Zsizskov Rezső, Ferdinánd-u. 516. Nagy-Váty, u. p. Szent-Lőrincz (Baranya vm.): Ferencz József. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.): Baranyai Gábor, Horváth Ferencz, Singer Jakab, Szerencsés La­jos, Weisz Zsigmond. Nagy-Vejke, u. p. Apar (Tolna vm.): Hohner Mi­hály, Kuhl Simon, Reith József, Steib Mátyás. Nagy-Záblat (Trencsén vm.): Minovuk János. Nagy-Zerind (Arad vm.): Bura József, Garai F. Nagy-Zorlencz, u. p. Német-Bogsán (Krassó-Szörény vm.): Ganzéi Antal. Nagy-Zsám (Temes vm.): Arnoldy Antal, Arnoldy Henrik, Arnoldy József, Baumann József, Lauer Ferencz, Schill Kristóf, Schmiedt József. Nagyfalu (Árva vm.): Herman Dániel, Hunba András, Kluka András, Mlinárcsik Mihály, ifj. Mlinarcsik Mihály, Podzábani Pál, Sztanik Mi­hály, Zgutt György. Nagyfalu, u. p. Nagy-Harsány (Baranya vm.): Plohn Dávid. Nagyfalu, u. p. Ivánka (Nyitra vm.) : Kónya M. Nagyfalu (Szilágy vm.): Neufeld Áron. Nagyfalu, u. p. Székesut (Temes vm.): Denutz Szvora, Joanovits Tódor, Kohn Konrád. Nagyfalva (Vas vm.): Korpits János, Lang Alnj., Lang János, Sommer Mihály, Weber János. Nákófalva (Torontál vm.): Fischer Péter, Frank János, Heimbach Ádám, Hoffmann Miklós, Ji- meka Ádám, Klein József, Künich József, Laub Ferencz, Laub György, Laub József, Nickels An­tal, Schork János, Zeit Jakab. Námesztó (Árva vm.): Krakovics Ferencz. Kun Simon, Nanista Károly, Ptacsin Antal, Regulyi Bertalan, Stern Nátán, Szokup Ferencz, Tecli- ner Ármin. Nándorhegy (Krassó-Szörény vm.): Hofmeister Fr. Nántü, u. p. Álsó-Szopor (Szatmár vm.): Kálván A. Náprád, u. p. Zsibó (Szilágy vm.): Mátyás I. Nárai, u. p. Szombathely (Vas vm.): Kondits J. Naszály, u. p. Füzitő (Komárom vm.): Balits A. Naszód (Besztercze-Naszód vm.): Frank Ábrahám, Gewürtz Majer L, Jonascu Sándor, Leib Abr., Pradanu Gergely. Naszvad (Komárom vm.): Asztalos István, Bucsek András, Dudák Gábor, Jakubács István, Kova- csocsik Ignácz, Nemes Ferencz. Nátafalva (Zemplén vm.): Bajusz Mihály. Neczpáll (Turócz vm.): Gsillo József, Genda Samu. Gyanovsky György, Horváth Rezső, Kubizna .1 Nedanócz, u. p. Nagy-Bossány (Nyitra vm.): Domcsek István. Nedozor, u. p. Mosócz (Turócz vm.): Glezel Zs. Negyed (Nyitra vm.): Gúsga István, Gyöpös Sán­dor, Szabó Sándor, Szmicsek István, Szmicsek László, Takács István. Nemcsicz, u. p. Nagy-Jácz (Nyitra vm.): Pécsi P. Némedi (Tolna vm.): Győré Pál, Weiss József. Nemes-Bikk, u. p. Hő-Bába (Borsod vm.): Jászai János, Lukáts József. Nemes-Cső (Vas vm.): Tóth Fábián. Nemes-Déd (Somogy vm.): Mautner Benő, Sazler Lajos, Veisz Salamon. Nemes-Domölk, u. p. Kis-Gzell (Vas vm.): W agner K. i Nemes-Jácz, u. p. Nagy-Jácz (Nyitra vm.): Rácz A. Nemes-Kis-Kottessó, u. p. Hlinik (Trencsén vm.): Grünberger Jakab.

Next

/
Oldalképek
Tartalom