Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

ßör-----za kože. (Häute- und Leder- — Peaux et cuirs.) Fűszer- — Za mirodije- (Spezerei- — Epiceérie.) Nagy-Kanizsa (Zala vm.): Reichenfeld Jakab. Szaniszló (Szatmár vm.): Klein Dávid. Székes-Fejérvár (sz. k. v.): Goldschmidt Lipól, könyök-u. 2. Szelistye (Szeben vm.): Dumitru Simon. Szt.-György (Pozsony vm.): Meier Lipót. Szombathely (Vas vm.): Mautner Sándor. Tóváros [Tata-Tóváros] (Komárom vm.): Strausz Sámuel. Udvard (Komárom vm.): Kaiser Herman. Uj-Pest (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Büchler Dávid. Ürmény (Nyitra vm.): Berger Izsák. f) Bútor-.— za polctictvo. (Möbel-. Meubles.) Győr (sz. k. v.) Schreiber Ignácz, szél-u. 17. Nyitra (Nyitra vm.): Semvarus Ezechiel. Temesvár (sz. k. v.): Reich Salamon,templom-u. 27. g) Cser-. — za trieslo. (Lohe-. Tannin.) Algyógy-Felfalu, u. p. Algyógy (Hunyad vm.): Sa­lamon Mór. Beregszász (Bereg vm.): Schreiber Náthán. Jólész, u. p. Krasznahorka-Váralja (Gömör vm.): Dujos József. Miskolcz (Borsod vm.): Reinicz Ignácz. Nemes-Kosztolány, u- p. Bisztricsány (Bars vm.): Schlesinger Fülöp. Putnok (Gömőrvm.): BraunLipót, GolthauszIgnácz. Rákócz (Zemplén vm.): Grün Ignácz. Vácz (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Lindner József. i) Czipészkellékek- za postolarske potrebice. (Schuhmacher-Zugehör-. Articles pour cordonniers.) Arad (sz. k. v.): Wälder Albert, öz-u. 18. Versecz (t. j. v.): Einhorn Jakab, városház-tér 1584. j) Czukor-. za šećer. (Zucker-, Sucre.) Sopron (sz. k. v.): Arnes Sándor Antal, Szé- chenyi-tér 19, Szloka Pál, újkert-u. 3a. k) Divatáru-, za pomodnu robu. (Modewaaren.­Modes.) Arad (sz. k. v.): Rosenberg Jakab, Simonyi-u. 2. Nagy-Várad (t. j. v.): Friedmann Simon, uri-u. 682. Pozsony (sz. k. v.): Balázs Czölesztin, bástya-u. 5. Szászváros (Hunyad vm.): ifj. Gönczy Soma. r l) Élelmiszer-. Za zivez-. (Viktualien-. Denrées) alimentaires.) Kemecse (Szabolcs vm.): Burger Ignácz. Munkács (Bereg vm.) : Bleicher Simon, Spira Ezra. m) Élesztő- za kvasac [pjenicej. (Presshefe-. Levure.) Szatmár-Németi (sz. k. v.): Czerjék Bencze Fe- rencz, pázsit-u. 12. n) Pa-. — za drvo. (Holz-. Bois.) Csáktornya (Zala vm.): Lövvenstein Lipót. Győr (sz. k. v.): Weisz Lajos. Kassa (sz. k. v.) : Hennefeld Mór, fő-u. 53 Mark­stein Salamon, fő-u. 5. Késmárk (Szepes vm.): Engelhardt Simon. Kolon u. p. Gymes (Nyitra vm.): Lövinger Fülöp, Lövinger Salamon. Lédecz, u. p. Ghymes (Bars vm.): Pollák Dávid. Lippa (Temes vm.): Belits Simon. Losoncz (Nógrád vm.) : Schönfeld Gábor. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.): Káhán Juda. Munkács (Bereg vm): Steinberger Fai-kas. Nagy-Szombat (Pozsony vm.): Hirsbein Sándor. Nagy-Várad (t. j. v.): Brody Sámuel, Szt.-Já- nos-u. 315. Nemes-Koszto'ány, u. p. Bisztricsény (Bars vm.): Schlesinger Fülöp. Novoty (Árva vm.): Langfelder Márk. Pohorella (Gömör vm.): Mikulás András. Pribilina (Liptó vm.) : Kreho Dániel, Willman Ede. Rédova, u. p. Felső-Sajó (Gömör vm.) : Halko János. Rima-Bánya (Gömör vm.): Salk Sámuel. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.): Majerovics Email. Sopron (sz. k. v.): Friedmann Farkas Vilmos, szentlélek-u. 9. Szeged (sz. k. v.): Grünfeld Péter, Dáni-u. 7, Wolf Lipót, Kelemen-u. 4. Szombathely (Vas vm.) : Alexander Mór, Kilón Mór, Weisz Gusztáv. Szomolnok (Szepes vm.): Lichtenfekl Jakab. Turzovka (Trencsén vm.) : Schlesinger Adolf. Tustya, u. p. Hátszeg (Hunyad vm.) : HaimannFülöp. llsztye (Árva vm.): Kovalik Antal. Vácz (Pest-Pilis-So!t-Kis-Kun vm.) : Lindner József. Vág-Besztercze (Trencsén vm.): Klein János. Versecz (t. j. v.): Hőfner Ernő, pancsovai-u. 1752. Zám (Hunyad vm.): Braun Mór lg., Feigenbaum Adolf. o) Fűszer-. — za mirodije. (Spezerei-. Epiceérie.) Arad (sz. k. v.): Deutsch Ignácz, Deák Ferencz-u. 42, Fried Adolf. Battyány-u. 23, Mayer Ede, hárs-u. 2, Pohl Ödön, Deák Ferencz-u. 42, Ro­senfeld Herman, Petőíi-u. 4, Schenk Sámuel, Tököli-tér 5, Sommerlatte Otto, Deák Ferencz-u. 33. Debreczen (sz. k. v.): Engesszer József, tímár-u. 2270, Flamm Márton, nagyúj-u. 1707, Hochfel­der Jakab, Miklós-u. 1918, Münch Gusztáv, n.- váradi-u. 2120, Raics Lajos, kisúj-u. 1734. Győr (sz. k. v.): Bakoss Miklós, bérköz 4, Hegyi Viktor, Teleki-u. 20, Nagy Mihály, Teleki-u. 49, Pfeifer Gyula, Alsó-Duna-u. 21. Huszt (Máramaros vm.): Hartstein Henrik, Kassa (sz. k. v.): Gaebl József, katona-kórház-u. 1, ifj. Hauser Antal, harang-u. 2, Hevessi Sándor, Erzsébet-tér 22, Knöpfler Vilmos, rózsa-u. 2, Lichtenegger Rezső, malom-u, 27, Richtmann Viktor, pesti-ut 3, Sennowitz Károly, mészá- ros-u. 16, Tauszig Ignácz, Forgács-u. 24. Kecskemét (t. j. v.): Zilzer Adolf, Széchenyi-u. 3. Kolozsvár (sz. k. v.): Hilberth Adolf, belközép-u. 44, Kauntz József, bel-hid-u. 25, Puskás Béla, külközép-u. 19, Schneider Gusztáv A., bel­közép-u. 16. Kó'szeg (Vas vm.): Fröhlich János. Lippa (Temes vm.): Ányos Gábor. Maros-Vásárhely (sz. k. v.): Beregszászy Gusztáv, Deák Ferencz-u 9:a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom