8687 találat, 5000 megjelenítve (0,284 másodperc)

Találatok

1. 2007-01-11 / 8. szám, csütörtök
[...] helyezésével vádolják a társulás elnökét Szaniszló Sándort Kanyapta menti nézeteltérések KOZSÁR ZSUZSANNA [...] helyezésével vádolják a tár­sulás elnökét Szaniszló Sándor kontárod polgármestert A nyomtat­ványnak nincs [...] propagandafüzet egyik szlovák nyelvű oldalán Szaniszló Sándor elutasítja ezeket a megfogalmazásokat mivel [...] közé A társulás alapszabályának mó­dosítására Szaniszló Sándor szerint azért volt szükség mert [...]
2. 2004-01-17 / 13. szám, szombat
[...] 1 nehézfémet mutattak ki Riasztójelzések Szaniszló Sándor túlságosan beletörődő emberek az itteniek [...] beletörődő embe­rek az itteniek mondja Szaniszló Sándor a Kanyapta menti Telepü­léstársulás elnöke [...] szakem­berek ezt a vidéket folytatja Szaniszló Sándor Egyebek mel­lett azt állapították meg [...] nekünk kell kezdeményezni fűzi hozzá Szaniszló Sándor Alsólánc Perény Hím Felsőlánc Buzita [...]
3. Mutatók • Személynevek mutatója 339 (364. oldal)
[...] Szabó Rózsi 1139 1148 Szabó Sándor 75 1011 Szabó Vera 1006 [...] Mihály 1024 Szamos László 1050 Szaniszló Sándor 1025 Szaniszló Sándorné Komjáty Irma 1025 Szántó [...] 668 Szászi Éva 349 Szászi Sándor 551 Szeberényi 207 232 242 [...]
4. 2011-01-13 / 9. szám, csütörtök
[...] A statisztikai hivatal adatai szerint Szaniszló Sándor MKP Híd aki 16 évig [...] az eredmény találgatásokra adott okot Szaniszló Sándor az Al­kotmánybírósághoz fordult szerinte csalás [...] 16 éves polgármesterségemet közölte lapunkkal Szaniszló Sándor aki szerint szándéko­san manipulálták az [...]
5. Ki kicsoda? 29 (285. oldal)
[...] 0708 32 38 szj 1025 Szaniszló Sándorné Komjáty Irma Pány Abaúj [...] Gábor földm Klára htb F Szaniszló Sándor mozdonyvez 1960 Kassán keresk szak­isk [...] 1919 szept 5 erdőmérnök Sz Sándor földm Büdös Erzsébet htb F [...] E u z y Szep­si Sándor szj Ország Világ 1989 35 [...]
6. 2008-03-29 / 74. szám, szombat
[...] Elkészült a várva várt vízvezeték Szaniszló Sándor középen méltán ünnepelhet Társulása oroszlánrészt [...] része elkészült de Kamáróc polgármestere Szaniszló Sándor aki a 2000 óta alakult [...] összköltség 500 millió ko­ronára rúg Szaniszló Sándor pol­gármester azonban sajnálatát fe­jezte ki [...]
7. 1956-02-03 / 34. szám, péntek
[...] és rábízták a szövetkezet könyvelését Szaniszló Sándor az új könyvelő tudta hogy [...] tudományát A tagság felismerte hogy Szaniszló nemcsak az adminiszt­rációhoz ért hanem [...] azok sok újat tartalmaztak elfogadták Sza­niszló Sándor okosan felismerte hogy a kolhozparasztok [...] az nyilván jó vezetőnek bizo­nyult Szaniszló elvtárs fejlődik tovább távhallgatója a [...]
8. 1979-08-12 / 32. szám
[...] alelnök Kuzder István a könyvelő Szaniszló Sándor a raktárnok Szaniszló Ferenc a gépe­sítő Szopko Imre [...] történt amit nem vártunk Mikor Szaniszló Sándor berukkolt katonának és Pelegrin Elek [...]
9. 1995-06-06 / 130. szám
[...] pályát mondhat a magáénak mint Szaniszló János jazz­zongorista Aki idén pályafutásának [...] a Sajtóház Stefánia Klubjában m Szaniszló János jubileumi jazz konceríje Harminc [...] fél 5 órától a Bálint Sándor Művelődési Házban I BODÓÚOl JA [...] 60 évfor­dulója tiszteletére a Bálint Sándor Művelődési Házban Közreműködnek Kiss Ernő [...]
10. 2012-04-11 / 85. szám
[...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA IfÓ SZANISZLÓ napja leó Az eredetileg Leonnak [...] a Ma­gyarországi Általános Mun­káspárt megalakításának szaniszló a szláv Stanislav névből alakult [...] 1842 ben meghalt Körösi Csorna Sándor magyar orien­talista és világutazó 1896 [...] aranyérmet 1900 ban született Márai Sán­dor író költő újságíró 1905 ben [...]
11. 2005-10-26 / 248. szám, szerda
[...] egy vállalkozói ház megépítését Ahogy Szaniszló Sándor pol­gármester lapunknak elmondta a környéken [...] birkóznánk meg ezzel is közölte Szaniszló Sándor De alaposan oda kell figyelni [...]
12. 2004-10-05 / 230. szám, kedd
[...] szeretné­nek teret biztosítani Amint azt Szaniszló Sándor a Kanyapta Menti Falvak Társulásá­nak [...] a térség fejlesztési alapprogramjának kidolgozását Szaniszló Sándor annak a re­ményének is hangot [...]
13. 1931-02-12 / 34. szám
[...] or­szág egyik legjobb amatőr játékosát Sza­niszló néhány hónappal ezelőtt megvált a [...] differenciákon hlusultak meg a tár­gyalások Szaniszlő amint Szegedre érkezett jelent­kezett a [...] klubnak Azonnal megindultak a tárgyalások Szaniszlóval ha­marosan meg is egyezne a [...] Bohngyári SC nem támaszt e Szaniszló ki­adatásával kapcsolatban olyan anyagi igénye­ket [...]
14. 2007-06-30 / 151. szám
[...] hogy annak idején felvette Friderikusz Sándort Korengedményesen megy nyugdíj­ba Kruzslicz Pál [...] botrányt kavart tehetsé­ges újságíró Friderikusz Sándor a szentesi ifjúsági házban kapott [...] A szegedi Móraváros szülötte Bérezi Szaniszló fizikus csillagász Alsóvárosi paprikás ősöktől [...] a leendő utazók mondja Bérezi Sza­niszló Fotó Frank Yvette ként nézzen [...]
15.
[...] Bedros József Boronkay Lajos Braun Sándor Dr Burián János Fehér Ferencz [...] Vancsó Gyula Mattyasóvszky Lajos Villányi Szaniszló Véghelyi Ödön Dr Burián János Szabó Iván Braun Sándor Szegedy Sándor II Szakosztály Elnök Héya Tivadar [...] Reusz József Szabó Iván Szegedy Sándor Vancsó Gyula Véghelyi Ödön Villányi Szaniszló Vimmer Ferencz
16. 1936-08-19 / 188. (4037.) szám
[...] Máirta leánykori tag és Szilvássi Sándor legénylköri tag vallásos tárgyú köl­teményeket [...] emberbaráti szeretet kimiélyitéséről Utána Szabó Sándor nagy szőllősi igazgató tamitó az [...] jubiláló leánykör tízéves történetét ismertette Szaniszló Irma leányköri tag alkalmi költeményt [...] elnöke Horkay Barna lel­kész és Szaniszló Sándor egyházgondnok érdeme A nagyszőllősi református [...]
17. 1969-11-02 / 44. szám
[...] pillanat­ban amikor megpillantottam a tömegben Szaniszló barátomat felvillant agyamban a felismerés és hangosan közöltem gondola­tomat Szaniszlóval Ahá hát te is megnézed [...] zenekart Hülye vagy kérdezte vissza Sza­niszló hűvös tárgyilagossággal Azt sem tu­dod [...] Csontos Ez már döfi mondtam Szaniszlónak és sodródtam a tömeggel Az [...]
18. 2002-03-20 / 67. szám, szerda
[...] telepü­lésszövetség mellett működő tár­sulás elnöke Szaniszló Sándor la­punknak elmondta hogy a hu­szonhét [...] részvételével kon­ferenciát tartottak Szeszta község­ben Szaniszló Sándor elmondta a Kanyapta menti társulás [...]
19. 1963-09-05 / 207. szám
[...] éves fiatalem­berrel találja magát szem­ben Szaniszló Sándor csupán egy éve fejezte be [...] a tarcali Sza niszló házba Szaniszló Sán­dort felvették a gödöllői Ag­rártudományi Egyetemre [...] egy éves öreg agronómus már Szaniszló Sándor Szinte véletlenül kerültem a Kossuth [...] ben de hamar megoldód­nak mondja Szaniszló Sán­dor Azonban ha már a problémáknál [...]
20. 2016-04-11 / 84. szám
[...] A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Az eredetileg Leonnak [...] 100 leggyakoribb férfi név között szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A KATOLIKUS naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] BEN Darjeelingben meg­halt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1956 [...]
21. 1916-05-04 / 18. szám (136. oldal)
[...] ad 7844 1916 kig Tárgy Szaniszló Mária körözése Körözvény Kiskorú Szaniszló Károly illetősége kerestetvén a tárgyalás [...] 9 én született református vallásu Szaniszló Mária hajadonnak atyja Sz Pál [...] k alispán Körözvény Kiskorú Krausz Sándor illetősége kerestetvén a tárgyalás folyamán [...]
22. 2012-09-04 / 204. szám, kedd
[...] telekkel Kotleba sokkolta a romatelepet Szaniszló István és Marián Kotleba Krasznahorkán [...] Miroslav Belička illetve a helyi Szanisz­ló István és felesége azzal a [...] videómegosztó portálon amelyben Kodéba kifejti Sza­niszló István a Rendbe tenni és [...] csütörtök Kassa 18 00 Márai Sándor életéről életmű­véről és műveinek színházi [...]
23. 1931-06-20 / 137. szám
[...] kérdezi mt lesz a Bástyával Szaniszló jogosan játszott a Bohngyár csapatában [...] az SzTR át jogosulatlanul szerepeltették Szaniszlót Már arról is beszéltek hogy [...] azonban közben kiderült hogy a Szaniszló ügy­höz Budapestnek nincs köze azt [...] vizipólómérkő zés eredménye Javáre Kisfaludíj Sándor tífuszának es öüühoránah szerelmei Korfestő [...]
24. 2002-11-13 / 264. szám
[...] területet A Miskolci EAFC elnöke Szaniszló Sándor vezeti az Amatőr Kosárlabda Alszövetséget Szaniszló Sándor középen missziós feladatra vállalkozott Molnár [...] pénteki ala­kuló közgyűlésén a tagok Szaniszló Sándort a Miskol­ci EAFC Sportlétesítményei­nek igazgatóját [...] kellett létrehozni az amatőr ligát Szaniszló Sándor Igény volt rá ugyanis nagyon [...]
25. 2007-07-19 / 167. szám
[...] Oszt f Enginé Ábrahám Kátálin Szaniszló Bálint Ásott halom Kiss Ferenc [...] Va Oszt f Kása Istvánné Szaniszló Kristóf Asotthalom Kiss Ferenc Ah [...] Györgyné Bozsák Patrik Üllés Fontos Sándor Alt Isk 2 a Oszt [...] Judit Mikuska Tamás Domaszék Bálint Sándor Ah Isk Va Oszt f [...]
26. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Rudnay Sándor • Jezsuiták • Ferencz-rend (383. oldal)
[...] után az esztergomi széket Rudnay Sándor erdélyi püspök nyerte el A [...] 1822 ben tette le Rudnay Sándor prímás A Bazilika terveit Khiinel [...] házak építései is miután Rudnay Sándor érsek 1822 ben a Barkóczy [...] és az árkokat betöltötték Villányi Szaniszló i m 21 1 A
27. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Rudnay Sándor • Jezsuiták • Ferencz-rend (383. oldal)
[...] után az esztergomi széket Rudnay Sándor erdélyi püspök nyerte el A [...] 1822 ben tette le Rudnay Sándor prímás A Bazilika terveit Khiinel [...] házak építései is miután Rudnay Sándor érsek 1822 ben a Barkóczy [...] és az árkokat betöltötték Villányi Szaniszló i m 21 1 A
28. 2001-05-08 / 106. szám
[...] tartja az új rendszert Egervári Sándor Du­naferr pedig azt állítja az [...] 10 10 g Horváth 5 Szaniszló 2 Szőcs Várhegyi Sándor SZVPS Vasas 6 6 g Szaniszló 3 Kovács Horváth Kálmán SZVPS [...] 7 11 g Horváth 3 Sándor 2 Nagy Szaniszló Gyermek SZVPS UTE 3 8 [...]
29. 1940-07-03 / 148. szám
[...] 3 Papp Szeged 171 oOo Szaniszló íölnienletteh ts azon­nal iaazolhatóvá niiilvánítolláh [...] föltűnést keltett szegedi sportkörök­ben hogy Szaniszlót Pleplárt és Bálhyt a kitűnő [...] az egész magyar vizipólósport­nak hiszen Szaniszló egyike legjobb centereink­nek Szaniszlóval a centerben most meg bizto­sabb [...] Budapesten kedden réggel hazaérkezett Nacsa Sándor intéző megelégedés­sel beszélt az együttes [...]
30. 2014-04-11 / 85. szám
[...] 35 NYUGTA 4 06 LEÓ SZANISZLÓ GLÓRIA napja LEÓ Latin eredetű [...] ered­ményes körmönfont politi­zálás jellemzi őket szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A katolikus naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] ben Darjeelingben el­hunyt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1896 [...]
31. 1982/6 • Böszörményi János: Hadak útján — hadak szolgálatában VI. (546. oldal)
[...] Mindenes Gyűjtemény Madách 1981 Villányi Szaniszló Néhány lap Esztergom város múltjából Esztergom 1981 Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom megye és [...] Domus hoz Kézirat másolat Szalai Sándor Madar és a madari táj [...]
32. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Vármegyei szervezkedés • Közgyűlési székhelyek • Sándor Menyhért • Tiszti javadalmazások (363. oldal)
[...] a birtokot másnak adták Villányi Szaniszló i m Az új birtokosok [...] 30 án kelt levelével Nedeczky Sándort nevezte ki a vármegye helyettes [...] a szükséges átmeneti intézkedéseket Nedeczky Sándor a ki neje révén Észtergom [...] a közgyűlésen Konkoly Lászlót első Sándor Imrét pedig másodalispánná választották ugyanekkor
33. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Vármegyei szervezkedés • Közgyűlési székhelyek • Sándor Menyhért • Tiszti javadalmazások (363. oldal)
[...] a birtokot másnak adták Villányi Szaniszló i m Az új birtokosok [...] 30 án kelt levelével Nedeczky Sándort nevezte ki a vármegye helyettes [...] a szükséges átmeneti intézkedéseket Nedeczky Sándor a ki neje révén Észtergom [...] a közgyűlésen Konkoly Lászlót első Sándor Imrét pedig másodalispánná választották ugyanekkor
34.
[...] közi 1 Tata 1968 VILLÁNYI Szaniszló Néhány lap Esztergom város és [...] múltjából Esztergom 1891 s ThKATS Sándor A magyar malom Századok 19 [...] században Bp 193 Á VILLÁNYI Szaniszló Három évtized í sztergom megye [...]
35.
[...] A Nedeczky család 1891 Villányi Szaniszló Néhány lap Esztergom város és [...] Buzárovits 1892 26 o Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom vm és [...] ny 1903 29 o Takáts Sándor Telepítések Esztergom vidékére a XVI [...] Századok 1903 531 o Takáts Sándor Az esztergomi érsek kincsei Bécsben [...]
36. 2000-08-31 / 204. szám
[...] Tibor és Bakacsi Gizella Karikó Sándor és Fekete Krisztina Bogár Krisztián [...] dr Maráz Anikó Csilla Zsigo­vics Sándor és Megyesi Andrea Dimovics Arnold [...] és Ruskó Anitának Tibor Árva Sán­dornak és Márta Katalinnak Vivien Katona [...] Szőke Alexandra Szabina Nagy József Szaniszló Sándor Fátyol Károly György Fa­ragó Gáspár [...]
37. 1983-05-20 / 21. szám
[...] is mindig nagy gondot fordítottak Szaniszló Irmát az éneklő csoport vezető­jét [...] éneklő csoportot kell alakítani emlékezik Szaniszló Irma Én ezen az ülésen [...] szesztai éneklő csoport számára GÁL SÁNDOR EREDMÉNYDÚS NAPOK Az idei Czuczor [...] Kata­lin Oroszlány Mária Tóth Teréz Szaniszló Judit Kotoráné Belák Rózsa valamennyi [...]
38. 2003-01-22 / 17. szám, szerda
[...] létszámot idővel hat főre emelik Szaniszló Sándor komáróci polgár mester elmondta az [...] szintén tizenegy község engedélyeit intézik Szanisz­ló szerint azonban ésszerűbb lenne ha [...]
39. 2013-03-21 / 68. szám, csütörtök
[...] A miniszter visszakérné a díjat Szaniszlótól Táncsics díj tévedésből Holnap temetik [...] erőforrások minisztere nyűt levélben kérte Szaniszló Ferenc újságírót hogy adja vissza [...] a szerintük szélsőséges nézeteket valló Szaniszló Fe­renc is megkapta az elismerést [...] a földrajzverseny kiértékelését k PENGE Sándor aki Sarolta Van olyan Sándor is aki született Sarolta úja [...]
40. 1937-07-27 / 169. szám
[...] 1 Pleplár 22 25 2 Szaniszló 23 11 4 2000 méteres [...] dr Váradi bom­báé z Pleplár Szaniszló dr Wanie és Morólh iátszott [...] intelligens középkorú asszony ke­restetik Petőfi Sándor sugárut 84 Jelentkezés 19 től [...] mm bordképes­ségü eladó Megte­kinthető Rubovszki Sándor kovácsmester­nél Szeged Tavasz u 11 [...] nál Szeged Felelős üzemvezető KLEIN SÁNDOR
41. 1982-01-17 / 14. szám
[...] elkeseredetten a füstös ülésen Szószóló Szaniszló Nem tél a tél hó [...] a hókérdés nehéz ügy Szószóló Szaniszló azon­ban nyugalomra intette a kétkedő­ket [...] váratlanul megsza­kadt az összeköttetés Szószóló Sza­niszló a Hóimport Egylet patro­nálója idegesen [...] nyílik vásárhelyi népi kerámiákból Mónus Sándor és Mónus Fe­renc a népművészet [...]
42. 1999-06-02 / 126. szám
[...] Kelemen Béla edző Bukó Tünde Szaniszló Eszter és Kollár Árpád Hacker [...] Ko­vács Gábor Maróti László Bé­res Sándor kisiklott vagyis túlváltott pedig az [...] I Nagy I Edző Giricz Sán­dor Nagyon kemény küzdel­met láthatott a [...] kell Ebben partnerre találtunk Ki­rály Sándorban aki egy három A Dégázé [...]
43. 2002-10-07 / 234. szám
[...] Ottlik Fazekas Ádelhard Edző Ottlik Sándor Gólszerző Csányi Kiállítva Tóth Cseh [...] Katona Tóth Molnár Petrovics Gémes Sándor Kiss Székely Holló J Edző [...] Barbócz Pipicz Farkas Heve­si Csehó Szaniszló Tóth Csiszár Vér Juhász Edző Tóth Szeles Gábor Gólszerzők Szaniszló Juhász Csiszár Kiállítva Újvári 11 [...]
44. 1999-05-20 / 116. szám
[...] Vedres 110 m gát Mészáros Sándor Szeged Piarista Magasugrás Fe­renczi Zoltán [...] Gy V korcso­port 100 m Szaniszló Esz­ter Széchenyi 200 m Bu­kó [...] m Széchenyi Pósa Bukó Bősze Sza­niszló 4 x 400 m Széchenyi [...] Kiss Ferenc Erdé­szeti Szakközépiskola edző Szaniszló Attila 110 a lá­nyoknál pedig [...]
45. 1985-08-12 / 188. szám, hétfő
[...] A felnőtt labdarúgók szakmai irányítását Szaniszló Fe­renc sportszerető pedagógus vet­te át [...] B csapat edzőjével dr Czap Sándor csapatvezetővel Horváth László­val a csapat [...] a labdarúgók nem lazsáltak hanem Szaniszló Fe­renc vezényszavára szorgalma­san futottak vágtáztak [...] ember jött el Dr Czap Sándor csapatvezető az örömmel együtt a [...]
46. 1885-09-13
[...] Varsóban a fö­városban 1791 ben Szaniszló Ágost király alatt még egyszer [...] akart a konczon nem segítette Szaniszló Ágost királyt a betolakodott orosz csapatok ellen Ekkor Szaniszló népfölkelést hir­detett Koszcziuszko volt a [...] seregeit Varsó alól Ekkor Szuvarov Sándor gróf vette át az orosz [...]
47. 1898-07-17
[...] osztályban Bürötz Ferenc Harsa nyi Sándor és Jung Gyula a III [...] 15 Bettelheim Ödön 10 Schlesinger Sándor Hárman a nevezők közül nem [...] egy hétig fog tartózkodni Villányi Szaniszló Villányi Szaniszló bakonybéli apát a kiváló pap [...] hogy nagyságos és főtisztelendő Villányi Szaniszló ur szent Móric és vértanú [...]
48. 2000-07-01 / 152. szám
[...] pályafutását ugyanis ő és Nyári Sándor a Tisza parti klub ügyvezetője [...] Kelemen Béla tanítványai is remekeltek Szaniszló Eszter a 400 méte­res síkfutást [...] Henrietta Kovács Zsófia Deli Marianna Sza­niszló Eszter a második he­lyen végzett [...] míg a küldöttség lege­redményesebb tagja Sza­niszló 100 méteren 12 54 mp [...]
49. 2000-06-07 / 132. szám
[...] lehetett értékesíteni a külpiacokon Örosz Sándor a Haltermelők Országos Szövet­ségének ügyvezető [...] 00 Naprakész 8 30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 9 00 Az MTV [...] 30 Elixir 16 00 Nagy Sándor nyo s mában 17 05 [...] több szervezet jelezte csatlakozási szándékát Szaniszló Sándor a Mezőgazdasági Szövet­kezők és Termelők [...]
50. 1936-07-08 / 161. szám
[...] 72 7 Ü Hay és Szaniszló sikere a felvidéki túrán H a y és Szaniszló a két szegedi vizipólójátéko s [...] or­szágos válogatott túráján vett részt Szaniszló játszott a cseh válogatott ellen [...] 1 hon­védgyalogezred zenekara Vezényel Figedy Sán­dor 13 30 Hanglemezek 16 15 Bánky Sándor elő­adása 17 Bonkowska Ágnes énekel [...]
51. 1955-05-17 / 114. szám
[...] takarmányelökészitő helyiség­ben a férje szorgoskodik Sza­niszló István A férj is a [...] már évek óta itt élnének Szaniszlóék a múlt évben még két [...] kenyérnehualó­juk sem termett meg Ezért Szaniszló István minden nap kerékpárral bejárt [...] élüzem címről szóló okle­velet Balla Sándor elvtárs­nak igazgatónak A dolgo­zók nevében [...]
52. 1998-10-26 / 250. szám
[...] Mórahalom Kapitány Börcsök Bóka Kószó Sza­niszló Kovács Dóczi Hu­szár Kecskés Hargitai [...] Edző Molnár Ferenc Gólszerzők Kószó Sza­niszló ill Börcsök Masa Hegedűs Jók Szaniszló Hargitai Kószó ill Kovács Hegedűs [...] Brinszky Sipos Fábián Edző Mészáros Sándor Röszke Kopschitz Kiss J Tanács [...] Ottlik Szekeres Fődi Edző Ottlik Sándor Gólszerzők Brinszky ill Ottlik 2 [...]
53. 1906-03-24 / 12. szám
[...] N Tóth István és Zsigmond Sándor 60 60 fill Rhabovszki N [...] Józsefné Kovács Mihálv Puchinger József Szaniszló Sándor 1 1 K Ney Viktor [...] 20 K Balogh Jenő Benedek Sándor Deutsch József Csorna Deutsch Samu [...] szakemberek egész sora Te ki Sándor gróf Náray Szabó Sándor Kriesch Aladár Hajós Lajos dr [...]
54. 1931-11-06 / 252. szám
[...] László Vágó Arthur L Fülöp Sándor Tunyoghy Péter ját­szák Premierbérlet Hétfőn [...] Lázár Tihamér Freddy L Fü­löp Sándor BilHe Marinkovics Sebő Bobby Zilahy [...] nszó­sportnak legfrissebb eseménye az hogy Szaniszló az SzMTE vizipólócsapatának kiváló tagja átiga­zotását kérte a SzUEbe Szaniszló már aláirta az átlépési nyilatkozatot Szaniszló a legjobb szegedi pólózók közé [...]
55. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Esztergomi érsekek 1543-tól • 3. A VÁRMEGYEI ÉLET A XVIII. SZÁZADBAN ÉS A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN • Elpusztult falvak a XVIII. sz. elején • 1712. évi országgyűlés (385. oldal)
[...] 1809 Rudnai és Divékújfalusi Rudnay Sándor 1819 1831 Kopácsy József 1838 [...] az 1711 évi pozsonyi tanácskozásra Sándor Mihály alispánt és Zlinszky Imre jegyzőt küldte ki követekül Villányi Szaniszló Néhány lap stb 51 Ez [...] irányadóúl a jövőre nézve Villányi Szaniszló i m 41 Az ország­gyűlés [...]
56. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Esztergomi érsekek 1543-tól • 3. A VÁRMEGYEI ÉLET A XVIII. SZÁZADBAN ÉS A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN • Elpusztult falvak a XVIII. sz. elején • 1712. évi országgyűlés (385. oldal)
[...] 1809 Rudnai és Divékújfalusi Rudnay Sándor 1819 1831 Kopácsy József 1838 [...] az 1711 évi pozsonyi tanácskozásra Sándor Mihály alispánt és Zlinszky Imre jegyzőt küldte ki követekül Villányi Szaniszló Néhány lap stb 51 Ez [...] irányadóúl a jövőre nézve Villányi Szaniszló i m 41 Az ország­gyűlés [...]
57. 2014-10-12 / 37. szám
[...] Fanka Deli Jáki Teodóz Pörzse Sándor Papp Gábor Szvorák Katalin Simó Jó­zsef Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia [...] László Bogár László Kubínyi Tamás Szaniszló Ferenc dr Ángyán József Kéri [...] hozzánk várhatóan Dévény Anna és Szaniszló Ferenc Nagyon sze­retném ha Fábry Sándor el tudná fogadni a meghívást [...]
58. 1939-01-19 / 15. szám
[...] Herendi iKvéreh Herde P epTár Szaniszló ts bűiihj az uüahiah latinosa [...] Herendi fivérek Bor­iié Pleplár és Szaniszló kiléplek egyesületükből és n III [...] is az újlaki csapatban Pleplár Szaniszló és Bálhy azonban nem miután [...] férfikar hangver­senye fii 05 Sztojka Sándor püspök előadása ind iViiibilnt Itt [...]
59. 2000-07-19 / 167. szám
[...] EA­BA európai szövetség el­nöke Csötönyi Sándor a Magyar Ökölvívó szövetség elnöke [...] ké­kek akik közül a legeredmé­nyesebbnek Szaniszló Eszter bi­zonyult a bajnoki cím [...] 100 m es síkfu­tás 1 Szaniszló Eszter edzője Kelemen Béla 200 [...] lépett elő A vásárhelyi Benkő Sándor ezúttal nem szerepelt sikere­sen de [...]
60. 2007-08-03 / 180. szám
[...] száma is tudtuk meg Kovács Sándor alezredestől a Csongrád Megyei Rendőr [...] e 18 éven alulit Kovács Sándor hangsúlyozta a szülők és az [...] fogyasztás tünetei ugyanis könnyen felismerhetők Szaniszló József széttárt karokkal A ház [...] önkormányzattól és az államtól egyaránt Szaniszló Józseffel a Caparol Hungária Kft [...]
61. 1997-12-18 / 295. szám
[...] köz­reműködik a Canticum Ka­marakórus Gyüdi Sándor ve­zényletével A művész jubileuma al­kalmából [...] emléke fö­lötti gyertyafényes zenevir­rasztást jelent Szaniszló Já­nos édesanyja Ilonka néni egy [...] szól te­hát a karácsonyi blues Sza­niszló János szólóelégiája vezeti be az [...] szeretetsession ra hívja fel majd Szaniszló Já­nos hogy elbeszélgesse­nek az elmondhatatlanról [...]
62. 1998-03-21 / 68. szám
[...] Megyei Kézmű­ves Kamara részéről Bőhm Sándor alelnök köszöntötte a megjelenteket Kiss [...] Hégert Róbert Horváth János Kó­nya Sándor Nagy Tivadar Sóki Attila Szörfi [...] Pé­ter Gábor Hegyközi József Juhász Sándor Kispál János Martin Balázs Mónus [...] Sanda István Dániel Sós Gábor Szaniszló Sándor Szigeti End­re Újvári Csaba Vörösváczki [...]
63. 2008-04-11 / 85. szám
[...] 20 9393 049 dr Holló Sándor Bonyhád Mester u 18 Tel [...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Latín eredetű név [...] párizsi kommün munkaügyi megbízottjává választották szaniszló Szláv eredetű név jelentése állandó [...] katolikus naptárban Szent Leó Szent Szaniszló emléke­zete Glória napja A refor­mátus [...]
64. 1896-04-26 / 17. szám (266. oldal)
[...] kovács vágási 1 50 frt Szaniszló Pál f novaji 1 50 [...] keszii 1 50 frt Sághv Sándor bejei 1 50 frt Kis [...] 50 frt Parasznva 30 frt Sza­niszló 60 frt T Bökény 60 [...] péterfalvai 1 40 frt Szekeres Sán­dor forgolányi 1 30 frt Szép [...]
65. 1998-05-14 / 112. szám
[...] korcsoport Lányok 100 m síkfutás Szaniszló Eszter Széchenyi Szeged 400 m [...] Ágnes Horváth Mihály Szentes távolugrás Sza­niszló Eszter Széchenyi Szeged súlylökés Rácz [...] m es váltó Széchenyi Szeged Szanisz­ló Dobó Pósa Bukó 4 x [...] Dénes Tünde Kun Zoltán Szappanos Sándor Sólyom Dániel Túri Andrea Magyar [...]
67. 1998-08-24 / 197. szám
[...] Brinszky Gyárfás Fábián Edző Mészáros Sándor Mórahalom Farkas Gy Palotás Somodi Bóka L Kószó Szaniszló Temesvári Tandari Hevesi Csiszár Koncz [...] segí­tett a hazaiakon Gólszerzők Fábián Sza­niszló öngól ill Palotás Hevesi Kiállítva [...] Pikó Gyár­fás ill Bóka L Szaniszló Hevesi Ifjúságiak SZVSE Móra­halom a [...]
68. 1888-06-10 / 47.szám
[...] kiváló tehetségű ifjú kitüntetése Villányi Szaniszló főgymn igazgató a főgymn dalegyesület [...] történetírás egyik derék müvelője Villányi Szaniszló igazgató tűzte ki két drb [...] növ pap nyerte el Magos Sándor bíráló Szattkó József VIII o [...] a bíráló urak egyike Magas Sándor kir járásbiró ur az I [...]
69. 1998-03-30 / 75. szám
[...] Kapitány Börcsök Bóka Kószó Te­mesvári Szaniszló Tanda­ri Békési Csiszár Pelsőczi Hevesi [...] Gránitz Antal Répás Edző Bartucz Sándor Szentesi Kinizsi Varga Fruzsa Pataki [...] Ba­lázs Sipos Simkó Dobos Nyeste Szaniszló Kosz­ta Hanyecz Lója Edző Balázs [...] Edző Tóth Győző Gólszerzők Koszta Sza­niszló Nyeste ill Rau Hűvös Jók [...]
70. 1973-01-26 / 4. szám
[...] József Attilá­tól Szimonovtól Jevtusenkótól Petőfi Sán­dortól és Kacsóh Pongráctól illetve Heltai [...] című versét szavalta mély átér­zéssel Szaniszló Ferencné Szimonov Várj reám cimű [...] előre ünnepeltük nagy költőnk Petőfi Sándor születésének 150 év­fordulóját Csonka László [...] dal­játékok következtek a János vitézből Sza­niszló Ferenc és Geri Frigyesné nagyon [...]
71. 1892-11-03 / 89.szám
[...] szívélyes vendégszeretettel fogadták Tiszteletére Villányi Szaniszló igazgató díszebédet adott melyen előkelőbb [...] jelenlevő tagjáról kivan megemlékezni Villányi Szaniszló igazgató úrról ki a tanügy [...] feszült figyelemmel hallgatták aztán Villányi Szaniszló lelkes felkö­szöntŐjét melylyel először a [...] grófi család beleegyezésével gr Károlyi Sándor a kuruez altábornagy vette át [...]
72. 1936-12-13 / 285. (4134.) szám
[...] Ronkai István ügy­vezető elnök Sípos Sándor alelnökök Szakács Péter és Tóth [...] I Bácskái István ellenőrök Csatlós Sándor és Bod jjnár János Szolnocska [...] elnök Kocsvay Pál alelnök Ujházy Szaniszló Béla Fazekas István titkár Tamás [...] Sztropkó Imre ellenőrök Gresó András Szaniszló András Németh István Tamás András [...]
73. 1910-06-07 / 13. szám
[...] Berger Mór dr és Gyuritza Sándor dr szerepeltek orvosszakértőkként Az orvosszakértők [...] anyagot Egy korcsmai mulatozás alkalmával Szaniszló Jó­zsef Farkas István nevü társát [...] került ma az esküdtbíróság elé Szaniszló József A vádlott aki most [...] II Oroscly Fülöp báró Végvár Sándor Pál Budapest V Wickenburg Márk [...]
74.
[...] Major János Tagjai Dr Fcichtinger Sándor Dr Fehér Gyula Frey Ferencz Hu lényi Péter Hiibschl Sándor Kaán János Kovács Albert Obcrmaycr György Niedermann József Villányi Szaniszló III Pénzügyi bizottság Elnöke a [...] Dr Fehér Gyula Dr Fcichtinger Sándor Hulényi Péter Dr Haugh Lambert [...]
75. 1999-12-02 / 281. szám
[...] Pannónia Mezőgazda sági Szövetkezet elnökét Szaniszló Sándort Borsod Abaúj Zemplén megyéből és [...] és szimpatizánsait Ezután dr Sző­ke Sándor az egyesület elnöke bemutatta azt [...]
76. 1997-06-21 / 143. szám
[...] Csigér Tóth J Edző Ba­tik Sándor Szikrázóan kemény mérkőzésen a bajnokcsapat [...] 10 52 46 44 6 Sándort II 26 10 8 8 [...] m 1 Vári Beáta 6 Szaniszló Eszter 400 m 5 Dobó [...] 6 Mátó And­rea Távolugrás 2 Sza­niszló Eszter 3 Juhász Yvett Súlylökés [...]
77. 2006-12-04 / 278. szám, hétfő
[...] 559 79 40 Komaróc Komárovce Szaniszló Sándor MKP 394 332 84 26 [...] udvarnok Méhész Dvorníky Véeláre Miliczky Sándor MKP 445 303 68 09 [...] Zselízhez tartozott Dunamocs Moéa Asbóth Sándor F 1194 1098 91 96 [...] 85 33 Fülekpüspöki Biskupice Bácskái Sándor MKP 1110 861 77 57 [...]
78. 2000-05-27 / 123. szám
[...] 7 p 1500 m Török Sándor Szeged Fodor 4 39 9 [...] 7 p Lányok 100 m Szaniszló Eszter Szeged Széchenyi 12 4 mp 200 m Szaniszló 25 8 mp 1500 m [...] Hódtói 11 42 p távolugrás Szaniszló 518 cm súlylökés Szrenka Éva [...]
79. 2002-06-17 / 139. szám
[...] Dusztos Gá­bor Tiszasziget Kadnár Puskás Sándor Laczkovics Paksi Hűvös Kovács Sziro­vicza [...] Tóth Ottlik R Edző Ottlik Sándor Szeplast Tápé Kispéter Z Terhes [...] Csehó Z Hevesi Csehó N Szaniszló Tóth Szeles Csiszár Juhász Játékos [...] Vidéki Edző Gál Lajos Gólszerzők Szaniszló Tóth Szeles ill Vidéki 2 [...]
80. 2001-04-18 / 90. szám
[...] hir nem mindig hír fogalma­zott Szaniszló Sándor Úgy érezzük többnyire azok az [...] vagy az Egye­sült Államokban válaszolta Sza­niszló Sándor azon kérdésünkre hogy egy felsőfokú [...] nem küzdene az élvonalba kerülésért Szaniszló Sándor szerint nem csupán ezzel az [...] társadalomban számtalan olyan szektor van Szaniszló Sándor Fotó Vajda János ahová nehezen [...]
81. 2000-08-29 / 202. szám
[...] fájdalommal tudatjuk hogy drága szerettünk SÁNDOR VINCE Tápé Zsukov tér 9 [...] szívvel tudatjuk hogy szeretett fér­jem SZANISZLÓ SÁNDOR augusztus 16 án 57 éves [...] Budapesten tartott sajtótájékoztatóján el­hangzott Balázs Sándor ez­redes Darwinból indul el és [...] visz ma­gával az úton Balázs Sándor a túra első 400 500 [...]
82. 1995-06-07 / 131. szám
[...] mien­két legalább 6 milliárdra Kopátsy Sándor AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN ma 16 [...] János Tatár Attiláné Tegzes Miklós SZANISZLÓ JÁNOS ju­bileumi koncertje és szü­letésnapi [...] Házigazda az EURO JAZZ COMBO Sza­niszló János és barátai mu­zsikálnak Kiállítás is látható Szaniszló János Hawaiiban készült felvételeiből A [...]
83. 1883 / 86. szám
[...] szogéuy legénykedósbői bontakozzék ki Göndör Sándor nem Rózsa Sándor Csányi Juczika Finnin Rózsit éne [...] este a főgymuasium díszter­mében Villányi Szaniszló lelkes ig zgató történeti felolvasás [...] a felolvasást követni fogja Villányi Szaniszló ur ugyanis Eszter­gom legrégibb képeit [...] adja ki Tartalmazni fogja Villányi Szaniszló felolvasását dr Merényi értekezését dr [...]
84.
[...] Szabó Szilveszter Várkonyi Odilló Villányi Szaniszló Vojnits Döme Wargha Samu Világi [...] reáliskola Igazgató Dr F eicbtinger Sándor kir tanácsos Igazgató tanár Obermayer Ggyörgy Bellovits Ferencz Csomossy Sándor Gyarmati József Kaán János Tanári [...] romada János Major János Hübschl Sándor Szöllősy János Segédtanító Neumayer Károly [...]
85. 1936-11-22 / 268. (4117.) szám
[...] elnök Ambrus János alelnökök Hancsz Sándor és Bartók Sándor titkár id Raj czy István [...] Jáno 6 Cselh János Kovács Sán­dor Stepán József Mátyus Lajos é [...] jegyző L Büdös András pénztáros Szaniszló Pál titkár Csáji István szerv [...] Papp Bálint gazdasági bizottság elnöke Szaniszló Ist ván kulturális bizottság elnöke [...]
86. 2003-03-07 / 55. szám, péntek
[...] nó­Rozsnyó Április elsejével távozik posztjáról Szaniszló Pál a városi hi­vatal vezetője [...] ez hosz szú történet és Szaniszló vállalko­zói mivolta csak egy volt [...] az érdekek konf­liktusáról volt szó Szaniszló Pál nem fogadja el a [...] MKP kalondai alapszervezetének elnöke Papp Sándor a járási tisztújító közgyúlé­Komárom Ha [...]
87. 1933-09-19 / 212. szám
[...] kerékpárját a Hitelszövetkezet elől Szabó Sándor Wesselényi ueca 20 szám alatti [...] 10 Sdiwarcz Manó ht Petőfi Sándor sugárut 1 Déry Sándor ht Kálvária ucca 5 Reich [...] gólképes­sége Vágó II küzdőképessége és Szaniszló agilitása vasárnap nagyszerűen egyesült A gólokat Wanie 6 Szaniszló és Vágé fi illetve Mátrai [...]
88. 001-10-25 / 246. szám, csütörtök
[...] Barnabás Kassa I járás Albert Sándor Kassa II járás Filipko József [...] István Bartók László Csoltkó Jenő Szaniszló Sándor Zboral Im­re Iván László Nagymihályi [...]
89. 1914-01-03 / 2. szám
[...] elszéledtek a legények két csoportban Szaniszló Antal és Farkas József ment [...] Antalt Bozóki fejbe szúrta de Szaniszló s m volt rest és [...] egy huszár is részt vett Szaniszló István honvédhuszár de mire ő [...] az alsóközponti rendőrlaktanyá­ba ahol Ács Sándor dr kerületi orvos nyúj­totta az [...]
90. 1997-02-05 / 30. szám
[...] Gyurkovics Tibor író és Csinta­lan Sándor Ferencváros or­szággyűlési képviselője Mind­ketten utaltak [...] Hanász Har nócz Körösi Kundrák Szaniszló Gál Koncz Remenár Szőke Hanyecz [...] a MEAFC kosárlabda szak­osztályának társelnöke Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szak­osztályának vezetője [...] egész­ből a kirakatban lévő kosárlabdának Szaniszló Sándor SzS A kosár­labda szakosztály 4 [...]
91. 1899-12-24 / 103.szám
[...] Ju ztinián Fehér Ipoly Villányi Szaniszló Vojnits Döme és Hollósy Rupert [...] István Maiina Lajos dr Feich­tinger Sándor és Obermayer György Kezdettől fogva [...] Virgil Ka­possy Lucián Kisfaludi Lipthai Sándor Lányi Adolár Lévai Sándor Mayer István Magyary Szulpicz Móry [...] Döme dr Vár­konyi Odilo Villányi Szaniszló dr Wertner Mór Wencell Antal [...]
92. 1985-07-19 / 29. szám
[...] Komáromi Komárno Járási Bi­zottságán Balázs Sándorral a párt járási ellenőrző és [...] találkoztunk rendellenessé­gekkel visszásságokkal is Balázs Sándor elvtárs belelapozott az előtte fekvő [...] a meggyőződéssel búcsúztam el Ba­lázs Sándor elvtárstól hogy alapos munkát végeztek [...] Aratási híradó című műsort közvetítik Szaniszló Sándor az állami gazdaság dolgozója példásan [...]
93. 1913-02-05 / 10. szám
[...] te­hetségük javát produkálták Szőllősi F Sándor cimbalmon játszott volna csakhogy Hamburgba [...] Ha tala Istvánné Krach Józsefné Szaniszló Józsefné Börzsey Jánosné Bajer Józsefné [...] Obermajer Géza Bauer Lajos Póts Sándor Takács 3 Ferenc Hanák Lajos [...] Ferenc Paulik János N N Szaniszló József dr Franyó István Koncsiczky [...]
94. Vasárnapi Tolnai Népújság 2009-08-30 / 34. szám
[...] elnökének Ugyan­csak segítő kezet nyújtott Szaniszló Sándor a XVIII kerü­let alpolgármestere akinek [...] a Fass testvérek Károly és Sándor évek sikeres utánpótlás nevelésé­nek a [...]
95. 1964-05-05 / 103. szám
[...] elmúlt év szep­temberében Sárospatakon jár­tunk Szaniszló Sándor a Kos­suth Termelőszövetkezet fiatal agronómusa [...] munkakedv Sem egyik sem másik Szaniszló Sándorék itt akartak megte­lepedni tetszett nekik [...] szak­embereket hiszen sokat vár­tak tőlük Szaniszló Sándorék lakás­gondokkal küzdöttek Havi 500 forintért [...] veszekedés kilincselés sok időt elrabolt Szaniszlóéktól de eredményre nem vezetett A [...]
96. 1929-01-01 / 1. szám
[...] 1929 j tiuAr 1 Tannas Sándor szállítási vállalata Esztergom Kossuth Lajos [...] János dorogi lakos végréhajtatónak Haladin Szaniszló és neje Kovács Mária mogyorósbá­nyái [...] az Öreg szőlők dűlőben Haladin Szaniszló es neje Kovács Mária nevén [...]
97. A társulat tagjainak névsora (168. oldal)
[...] Kereszty Viktor theol tanár lOLitsaer Sándor el iskolai igazgató tanító Magos Sándor kir táblai biró Maiina Lajos [...] orsz bizott­ságának előadója Dr Feichtinger Sándor kir tanácsos nyug városi főorvos [...] pannonhalmi központi könyvtárőr f Villányi Szaniszló bakonybéli sz Benedekrendi apát
98. 1942-10-03 / 224. szám
[...] ensem­ble A rokonszenves megjelenésű Sza­páry Sándor és Kovách Aladár a ked­ves [...] és vízilabdázók a SzUE ban Szaniszló Kiss es Tiszolczy Magda a [...] a SzUE hoz szóló igazolólapját Szanisz­ló a legjobb vidéki állócsatár Kiss [...] aki eddig palicsi színekben versenyzett Szaniszlóékkal egyidejűleg a tehetséges Tari és [...]
99. 1961-01-07 / 6. szám
[...] másodrendű vád í lőtt Molnár Sándor kihallga tására kerül sor Molnár [...] napi kiesése volt a traktornak Szaniszló Sándor DT 54 es gépével mit [...] Ebből nem lett baj mert Sza­niszló idejében észrevette Mi történik ha [...] vol­tam Az udvaron találkoztam Molnár Sándorral aki szintén rossz viszonyban volt [...]
100. 2010-12-01 / 276. szám, szerda
[...] 744 86 31 Komaróc Komárovce Szaniszló Sándor MKP Híd 394 332 84 [...] Szádudvarnok Méhész Dvorníky Včeláre Miliczky Sándor MKP 445 303 68 09 [...] 91 43 FOlekpúspöki Biskupice Bácskái Sándor MKP 1110 861 77 57 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Balatonvidék 1900–1917 15Bács-Kiskun megyei aprónyomtatványok 1844-1992 1Békés 1869-1937 29Békés Megyei Hírlap 1971-2010 178Békési Élet 1966–1981 3Békésmegyei Közlöny 1877–1938 48Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 13Déli Hírlap 345Délmagyarország 1910-2010 1265Dunántúli Napló 1944-2004 160Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 4Eger - hetilap 1863-1914 29Eger - napilap 1915-1944 36Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Erdőd és Vidéke 1914 1Esztergom 1895–1932 21Esztergom 2015-2019 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 144Életünk 1963-2014 3Észak-Magyarország 1948-2009 1510Északkelet 1909-1914 35Északkeleti Újság 1909-1919 76Fehérgyarmati Hírlap 1909-1914 6Felsőbányai Hírlap 1896-1918 12Felsőmagyarországi Hírlap 5Felvidéki Magyar Hirlap 2Félegyházi Közlöny 2Gazdák Lapja 1903-1910 13Heti Szemle 1899-1914 145Heves megyei aprónyomtatványok 23Heves Megyei Hírlap 1953-2018 444Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 2A Hét 1956-1996 32Hídlap 2003-2011 6Irodalmi Szemle 1958-2014 2Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 188Könyvek Esztergomról 75Körösvidék 1920–1927 3Közérdek (Tolna megye) 4Közérdek 1908-1916 141Kővárvidék 1904-1918 4Magyar Földmívelő 1899-1913 10Magyar Paizs 1900–1917 4Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1879-1884 1Mátészalka 1909-1915 8Mátészalka és Vidéke 1911-1912 2Mátészalkai Ujság 1914 2Méhészeti Hetilap 1917-1918 1Nagybánya 1903-1931 23Nagybánya és Vidéke 1899-1918 9Nagybányai Hírlap 1908-1919 5Nagykároly 1906-1912 30Nagykároly és Érmellék 1910-1914 58Nagykároly és Vidéke 1899-1919 306Nemere 1871-1884 5Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 330Nyírvidék 1882–1942 89Pápa és Vidéke 1923–1944 7Pápai Hirlap 7Pápai Közlöny 1892–1921 15Pápai Lapok 1874–1919 38Pápai Újságok 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 436Petőfi Népe 1950-2011 199Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 67Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 36Reformátusok Lapja 1892-1896 2Rendőri Lapok 1904-1911 1Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 124Szabolcs 1874-1876 2Szamos 1899-1919 186Szatmár-Németi 1899-1912 108Szatmár 1899-1911 29Szatmár és Bereg 1923-1931 1Szatmár és Vidéke 1899-1919 90Szatmár Vármegye 1905-1913 84Szatmári Est 1913-1914 2Szatmári Friss Újság 1902-1903 8Szatmári Gazda 1909-1919 16Szatmári Hírlap 1902-1919 20Szatmári Közlöny 1910-1911 1Szatmári Napló 1904-1905 2Szatmári Újság 1917-1918 9Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 29Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 244Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 154Szekszárd Vidéke 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 9Szinérváralja 1904-1914 20Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 216Tanügyi Értesítő 1902-1919 38Téli Esték 1909-1914 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 94Tolnamegyei Közlöny 9Tolnamegyei Ujság 6Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 7Történelmi mukák 14Új Ifjúság 1952-1989 9Új Kelet 1994-1998 40Új Szatmár 1912 9Új Szó 1948–2017 213Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 5Váci Hirlap 1887-1942 27Váczi Közlöny 1881-1895 11Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 6Veszprémi Ellenőr 1Veszprémi Független Hirlap 10Zala 1948-1953 3Zalai Közlöny 1925 9Zalai Magyar Élet 1940-1944 3Zalamegye 1882–1910 14Zalamegyei Ujság 1920-1944 5Zemplén 68Zempléni Barátság 2Zempléni Gazda 1Zempléni Népujság 2