Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-07-20 / 30. szám

374 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. Szilágyi János Yezend, Prég Lajos Szaniszló, Tivadar György Csomaköz, Lakács György Mezőterem, Elchlinger János Nagymajtény, Szekeres Berti Vezend, Ro­mán Miklós Mezőterem, Mlásztán György Reszege, Szkubli Mihály Krsztmiklós, Szilágyi Sándor Szaniszló, Tar Miklós Mérk, Kaszár Miklós Szaniszló, Pap János Krasznaszentmiklós, Varga Imre Bere, Szilágyi L,ászló Szaniszló, Bontya Kamii Kismajtépy, László András Krasznaszentmiklós, Árendás György Krasznaszent­miklós, Átyim Vazul Csomaköz, Kinczel János II. Szaniszló, Fekete János Sza­niszló, Vastag János Kismajtény, Serbán György Esztró, Czumbel György Szaniszló, Erdei Demeter Iriny, Hauler Márton Nagymajtény, Szuporán Gábor Szaniszló, Kovács György Kaplony, Gindele Ferencz Mezőterem, Czimmerman Márton Cso­maköz, Mészáros György Csomaköz, Nagy János Sziniszló, Sájbel József Gilvács, Márk Mihály Krasznaszentmiklós, Dula József Krasznaszentmiklós, Schneider György Válíaj, Barota János Nagymajtény, Torna István Nagymajtény, B. Nagy Lajos Börvely, Lebács Péter Domahida, Marinkás János Genes, Kirvai Miklós Szaniszló, Rimili István Csomaköz, Müller József, Mezőterem, Szabó József Idoma­iddá, Tarcza Ferenez Kismajtény, Szabó Miklós Erendréd, Kozma János Érden- geleg, Kis András Mezőterem, Keszler György Szaniszló, Kővári Gyula Kraszna­szentmiklós, Róth Ignácz Iriny, Bontya János Erdengeleg, Bállá Ferencz Kismaj­tény, Troknya János Portelek, Gnandt Ignácz Csomaköz, Zima Vazul László Ér- e,ndréd, Zahari Sándor Érkörtvélyes, Gál István Érkörtvélyes, Korcsmáros János Érendréd, Czumbil Vendel Mezőpetri, Czimmerman Mihály Nagymajtény, Lőrincz Herman Penészlek, Szfura János Vezend, Fehér Demeter Vezend. Kuni Károly Csomaköz, Szabó György Esztró, Bádi János Esztró, Turdeán Péter Csomaköz, Kis Vazul Erendréd, Siket Demeter Portelek, Prinezinger Mihály Csomaköz, Pizsai György Csomaköz, Simái József Genes, Horn Márton Mezőpetri, V. Barota György Portelek, Gnándt János Szaniszló, Szakács Antal Mérk, Kozma ( lyörgy Szaniszló, Paszet Jakab Mezőterem. Botos Sándor Erendréd, Simon ka György Esztró, Freund Márton Csomaköz, Tárgyán János I. Szaniszló, Magyar Pál János Portelek, Baumli János Mezőpetri, Vida György Vezend, Máyer Ignácz Csomaköz, libán János Nagymajtény, Báber Márton Nagymajtény, Barota László I. Portelek, Pink György Csomaköz, Suta Péter Kismajtény, Hachdorfer Viktor Csanálos, Pfeifer Antal Mezőterem, Lámpel Károly Erdengeleg, Lengyel János Penészlek, Nagy József Mezőterem, Sivadó Mihály Csomaköz, Nagy György Vezend, Vakarcs Ferencz Börvely, Pálinkás László Vezend, Tegzes Sándor Erdengeleg, Kinczel György Csomaköz, Farkas Gergely Szaniszló, Papp János Kismajtény, Pap Gergely Kis­majtény, Kis Sándor Reszege, Bálintfi Márton Nagymajtény, Pilka Demeter Ve­zend, Demeter László Szaniszló, Puskás György Szaniszló, Béréi Lílszló Bere, Vieland Antal Nagymajtény, Bodnár Miklós Mérk, Szintyián László Erdengeleg, Süveg János Kismajtény, Lajos György Szaniszló, Róth Menyhért Érendréd, Krivács Péter Penészlek, Császár József Szaniszló, Orosz Gergely ,Kismajtény, Schwarcz Sáje Reszege, Marozsán János Érendréd, Róth Dezső" Erkörtvélyes, Horváth János Nagymajtény, Uhl Lajos Kálmánd, Trenye Ferencz Krsztmiklós, Heim Pál Kaplony, Bőhm Nándor Szaniszló, Kinczel Antal , Mezőpetri, Sámuel Ferencz Szaniszló, Krémer Jakab Szaniszló, Lakatos Sándor Erkörtvélyes, Szilva­sán János Szaniszló, Danka Gergely Kismajtény, Rácz Gyula Börvely, Trenye János Krsztmiklós, Ériedman Ignácz Érkörtvélyes, Tímár György Érdengeleg, Kisbika János, Kismajtény, Tilger János Csomaköz, Résch Mátyás Mezőpetri, Móka Gábor Érdengeleg, Tivorán Vazul Csomaköz, Kosa János Szaniszló, Komo- róczi Lajos Csomaköz, Petrás Mihály Penészlek, Balog Imre Érendréd, Schwarcz Ferencz Szaniszló, Kemény Mihály "Penészlek, Szeretni Márton ,Kismajtény, Pás- kádi Teodor Esztró, Veisz Lajos erdengeleg, Horváth Kálmán Érendréd, Tyimók László Yezend, Faller György Szaniszló, Drágus Károly Krsztmiklós, Lőrincz László Érkörtvélyes, Vastag György .Szaniszló, Veinberger Lajos Szaniszló, Ke- rezsi Gergely Krsztmiklós, Pál Vazul Csomaköz, Drágus László Nagymajtény, Szabó György Esztró, Nagy Károly Bere, Srepler Orbán Mezőfény," Suta Mihály Kismajtény, Szabó Baril Penészlek, Prigye György Vezend, Szilágyi Miklps Sza­niszló, Nyisztor Sándor Kismajtény, Stoka György Erdengeleg, Bállá Ágoston Kismajtény, Bartha László Bere, Birli József Nagymajtény, Hauler Pál Nagymaj-

Next

/
Oldalképek
Tartalom