Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-06-11 / 26. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 313 963-1907. kih. sz. KÖTÖZÉS Kihágási ügyben kihallgatandó volna, mint terhelt jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó Szabó Erzsébet legutóbb volt nagyecsedi lakos. Megkeresem az összes hatóságokat, hogy nevezettet nyomoztatni, feltalálás esetén hivatalom sür­gősen értesíteni szíveskedjenek. Nagykároly, 1908. junius hó 4. Demídor, rendőrkapitány. 1734—908. rend. sz. KÖTÖZVény. Folyó hó 1-én az országos vásár alkalmával egy pénztárcza találtatott» melyben bizonyos összeg pénz van, jogos tulajdonosa a hivatalos órák alatt a rendőrkapitányi hivatalban átveheti. Nagykároly, 1908. junius 2. Demidor, rendőrkapitány. 2359—1908. sz. Körözés. Nyomozás és eredmény esetén hivatalom értesítése végett közlöm. Nagykároly, 19o8. május 30. Jeszenszky, szolgabiró. Szatmármegye. Nagykárolyi járás. Kimutatása azon állítás köteleseknek, akik törvénytelenül a fösorozásról távol maradtak. Baumli Mihály Kálmánd rk. a) Mihály b) Mellau Magda, Torna Antal Gilvács rk. a) Antal b) Kern Mária, Merker István Szaniszló rk. a) János b) Schiesz Erzsébet, Eberst György Fény rk. a) Antal, b) Fischer Mária. Barota Demeter Portelek gk. a) Tógyer b) Barota Ágnes, Papp György gk. Csomaköz a) János b) Bratu Anna, Heinrich József Szaniszló rk. a) József b) Pink Erzsi, Márk György János Szent- miklós gk. a) János b) Csontos Ilona, Tóth Károly Börvely ref. a) — b) Tóth Ilona, Staub Jakab Mérk izr. a) József b) Leichtman Regina, Katz Salamon Szaniszló izr. a) Mózes b) Beck Fáni, Pólyák Tivadar Dengeleg gk. a) László b) Lőcsös Eszter, Soproni Péter Csomaköz gk. a) János, b) Pap Teréz, Elchlinger Jer.ő Nagymajtény rk. a) Ferencz b) Ludescher Juliánná, Markovics Herman Csomaköz izr. a) Volf b) Schvarcz Máli, Farkas János Csomaköz rk. a) László b) Mellau Anna, Szilágyi János Szaniszló gk. a) János b) Szabados Mari, Srádi Vendel Gilvács rk. a) Mihály b) Müller Rozália, Szilágyi Miklós Szaniszló gk. a) Miklós b) Tatár Anna, Ráez Gergely Kismajtény gk. a) Sándor b) Bán Anna, Hegedűs Ferencz Domahida ref. a) Sándor, b) Kardos Julia, Lőrincz Dávid Penészlek izr. a) Sámuel, b) Klein Hani, Schvartz Jakab Érkörtvélyes izr. a) Herman b) Sten'oerger Berta, Érni Vendel Nagymajtény rk. a) Pál b) Geiger Mária, Kirvai János I. Szaniszló gk. a) László b) Erdei Teréz, Jere­miás József Nagymajtény izr. a) Herman, b) Katz Róza, Danka György Dengeleg gk, a) Illés, b) Móka Anna, Erdei László Iriny gk. a) Mihály, b) Irinyi Mari, Csik Márton Csomaköz rk. a) Vendel b) Steiblinger Erzsiké, Rácz György Kismajtény gk. a) Deme­ter b) Báth Anna, Mihálka Mihály Kaplony aj Mihály b) Barbó Julia, Bontya Péter Kismajtény gk. a) Péter b) Szabó Julia, Erdei János Iriny gk. a) János b) Lupner Flóri, Kirvai János Szaniszló gk. a) Demeter, b) Korb Regina, Volf József Csomaköz rk. a) Mihály b) Tempfli Julia, Kovács György Szaniszló gk. a) György b) Marosán Teréz, Riskó Bertalan Domahida gk. a) — bj Riskó Vilma, Leim Mihály Fény rk. a) Mihály b) Grievar Teréz, Gulácsy Sándor Érendréd gk. a) Gábor b) Vlas Mari, Pável Traján Kismajtény gk. a) György b) Papp Anna, Kinczel János I. Szaniszló rk. a) Antal b) Feigi Teréz, Szabó András Mezőterem gk. a) György b) Kirila Anna, Papp György Dengeleg gk. a) György b) Nyisztor Anna, Farkas Sándor Szaniszló gk. a) Sándor b) Marosán Mari, Dorner Ignácz Csánálos rk. a) Ignácz, b) Gnándt Mari, Burgó László Nagymajtény gk. a) László b) Nyisztor Flori, Czimmermann Antal Szaniszló rk. a) György b) Czumbil Teréz, Róth Jakab Érendréd izr. a) Lajos b) Steiner Róza, Müller János Csomaköz rk. a) József b) Evert Mari, Fogas György Portelek gk. a) György b) Kis Mária, Hartman Ferencz Nagymajtény gk. a) Simon b) Funken- hauser Borbála, Berger Mátyás Mezőpetri rk. a) György b) Hern Anna, Kecskés Gábor Érkörtvélyes ref. a) Gábor, b) Kovács Julia, Papp János Csomaköz gk. a) János b) Erdei Flóri, Kosztin Demeter Portelek a) Demeter b) Erdei Mária, Papp Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalom