Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-07-20 / 30. szám

373 Szatmárvarmegye Hivatalos Lapjá. 2151—1911. sz. Nagykárolyi járás főszolgabirájától. Kimutatás a távollevő állitáskötelesek névjegyzékéből. Balog András Genes, Lakatos Márton Dengeleg, Szilágyi Gábor Dengeleg, Prehup Mihály Szaniszló, Rézműves József Szaniszló, Kelevajcla Mihály Penészlek, Kind,Gyula Kaplony, Bálint György Vállaj, Szilágyi Eduárd Kaplony, Fülöp Ist­ván Érendréd, Goldberg Jakab Érendréd, Érni Pál Nagymajtény, Horváth Zsig- mond Szentmiklós, Marozsán János II. Szaniszló, Kimer István Kaplony, Varga József Penészlek, Szűcs György, Szaniszló, Dezserán János Csomaköz, Katona Sándor Genes, Farkas Ferencz Érendréd, Móka György Dengeleg, Szabó László Domahida, Sonkodi Péter Kismajtény, Leska János Penészlek, Pap János Nagy­majtény, Valán Péter Kismajtény, Torna István Gilvács, Fecser Ignácz Nagymaj­tény, Majos György Szaniszló, Sere§ Miklós Vezend, Juhász József Csomaköz, Harstein Farkas Mezőpetri, Tarcsa Ágoston Kismajtény, Szilágyi Gábor Erdenge- leg, Pteifer József Mezőpetri, Lakatos Péter Szaniszló, Tempfli András Csomaköz, Popovics Róbert Mezőpetri, Baróthi Lajos Erkörtvélyes, Orosz János Szaniszló, Danka János Dengeleg, Filip János Szaniszló, Pink Ferencz Szaniszló, Gábris György Vállaj, Molnár János Reszege, Kis János Erkörtvélyes, Szabó György Mezőterem, Bulger Demeter Szentmiklós, Péntek József Szaniszló, Lajti Sándor Szaniszló, Perényi Tódor Szentmiklós, Maxim János Vállaj, Könvü János Penész­lek, Csurgó György Csomaköz, Magyar Demeter Szaniszló, Szeszák János Csoma­köz, Gyerman Béla Szaniszló, Ptyánk György János Vezend, Erdei György Cso­maköz, Kis Sándor Csomaköz, Szfura József Mezőterem, Esker Antal Csomaköz, László Ödön Szaniszló, Csögi Lajos Bere, Kerner János I. Nagymajtény, Volsitz Antal Mezőterem, Merker János Nagymajtény, Szakács Lajos Mérk, Fekete György II. Szaniszló, Botiinger Ferencz Fény, Szűcs György Dengeleg, Fagyai Károly II. Mérk, Hager János Szaniszló, Barota György I. Portelek, Szálkái István Iriny, Mózer Pál Nagymajtény, Spitz József Dengeleg, Szűcs László Szaniszló, Prég Ferencz Szaniszló, Váradi László Mezőterem, Gulyás László Csomaköz, Bontya József Dengeleg, Vig Mihály Sziniszló, Bonye György Esztró, Klein Lépőid Sza­niszló, Birli Sándor Nagymajtény, Ludascher István Csanálos, Domahidi László Pál Érendréd, Langerbacher Ignácz Csanálos, Főnyi János Vállaj, Juszel Antal Mezőterem, Kerezsi Sándor Szaniszló, Tarcza János Kismajtény, Egeli Károly Mezőterem, Szilágyi Sándor Szaniszló, Szabó Sándor Domahida, Vastag Lőrincz Kismajtény, Szoták János Vállaj,, Albanézi István Csomaköz, Keszler István Sza­niszló, Baruta Gábor Portelek, Átyim Zsigmond Domahida, Serény Péter Kis­majtény Haller Jakab Mezőterem, Horváth Albert Vezend, Markovics János Cso­maköz, Simonka György Szaniszló, Janóczi István Mérk, Tóth György Fény, Szántai János Szentmiklós, Dezserán János László Csomaköz, Hartman Pál Gil- váes, Auxstag László Szaniszló, Szabó János Mezőterem, Irimiás Péter Csomaköz, Veisz Samu Domahida, Csuráh (Rostás) János Csomaköz, Girdeán János naendréd, Steib György Gilvács, Elefánt Lajos Esztró, Torna Antal Gilvács, Eberst György Fény, Barota Demeter Portelek, Staub Jakab Mérk, Pólyák Tivadar Dengeleg, Elchlinger Jenő Nagymajtény, Meirovics Herman Csemaköz, Kővári Gergely Szent­miklós, Farkas János Csomaköz, Buda János Csomaköz, Szilágyi János Szaniszló, Szilágyi Miklós Szaniszló, Rácz Gergely Kismajtény, Hegedűs Ferencz Domahida, Lőrincz Dávid Penészlek, Schwarcz Jakab Érkörtvélyes, Érni Vendel Nagymajtény, Danka György Dengeleg, Bakó Jázsef Fény, Csik Márton Csomaköz, Rácz György Kismajtény, Kovács György Szaniszló, Pável Traján Kismajtény, Szabó András Mezőtérem, Papp György Dengeleg, Dorner Ignácz C’sanálos, Czimmerman Antal Szaniszló, Róth Jakab Érendréd, Müller János Csomaköz, Fogas György Portelek, Hartman Simon Nagymajtény. Berger Mátyás Mezőpetri, Kecskés Gábor Érkört­vélyes, Pap János Csomaköz, Kosztin Demeter Portelek, Merk János Nagymajtény, Sámuel Gergely Genes, Kinczel Pál Szaniszló, Leiz József Nagymajtény, Grósz Emánuel Szaniszló, Nagy Miklós Genes, Pergye György Domahida, Csonka János Vezend, Farkas Kálmán Szaniszló, Májer Vendel Szaniszló, Kovács István Sza­niszló, König Márton Mezőterem, Kecskés József Szaniszló, Amaczi János Kaplony,

Next

/
Oldalképek
Tartalom