Dunántúli Protestáns Lap, 1906 (17. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS EAP. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1906. TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. Kis József ev. ref, esperes-lelkész, felelős szerkesztő. SZERKESZTIK : Faragó János ev. ref. főgimn. igazgató-tanár, főmunkatárs. Pápa, 1906. Az ev. ref. főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom