Észak-Magyarország, 2000. szeptember (56. évfolyam, 205-228. szám)

2000-09-01 / 205. szám

Főhajtás A nagy miskolci árvíz áldozataira emlékeztek /3 Összecsapás Olaszországot fogadja válogatottunk /II IDŐJÁRÁS: Változékony idő \ Nappal 23 - 28 °C Éjszaka 9 - 14 °C ÁRA: 44 Ft, előfizetőknek: 26,90 Ft. szeptember 1., péntek 56. évfolyam, 205. szám Megjelenik: 53 000némámb Ma Tv Plusz. Ismét jelentkezik mai számunkban az ÉM rádió- és televízió- melléklete, a Tv Plusz. Térségi oldalainkról Az abaúj-zempléni kiadásunkban olvas­ható: Tiszta portától a kecskepörköltig A dél-borsodi kiadásban: Újraértékelt ko­alíciós pártviszonyok Az észak-borsodi kiadásban: Az utolsó „vasbánya” Ózdon A Miskolc és környéke kiadásban: Sza­natóriumi körülmények Nyékládházán 9 770133 1103505700205 ÉSZAK-MAGYARORSZÁO ISI 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46)414-022 a jaraar A járdát Ugyan a gyalo­gosoknak építették, de indokolt esetben, vi­gyázva a biciklis is kerekezhet rajta. Mis­kolcon ugyanis - a biciklitulajdonosok szá­mának növekedése ellenére - évek óta nem épül kerékpárút. /5 Fotó: Bujdos Tibor Acélünnepet ültek az ózdi kohászok Ózd (ÉM - ML) - Tíz év szünet után ismét acélt csapolnak Ózdon: a német Max Aicher vállalatcsoport beruházásában az Ózdi Acélművek Kft.-ben megépített miniacélművet hi­vatalosan tegnap adták át. A német Max Aicher GmbH and Co. 1997 májusában vásárolta meg az ózdi rúd- és dróthenger­művet az Ózdi Acélművek Kft. teljes vagyonával együtt. A priva­tizációs szerződés aláírásával az Aicher vállalatcsoport vállalta többek között azt is, hogy zöld­mezős beruházásként a henger­mű mellé acélművet is épít. A 46 millió német márka, mintegy 6 milliárd forint értékű beruházás - amelynek finanszí­rozását az anyavállalat mellett az Európai Újjáépítési és Fej­lesztési Bank, illetve a Raiffei­sen Bank Rt. hitelezte - végül 30 hónap alatt készült el. Az új acélmű csapoló-rendsze- rű elektrokemencéből, egy üstke­mencéből, egy négyszálas folya­matos öntőműből, valamint az eh­hez kapcsolódó környezetvédelmi berendezésekből áll. A váltakozó árammal működő ívkemence éves kapacitása 400 ezer tonna fo­lyékony acél. A folyamatos öntő­mű technológiája lehetővé teszi a közvetlenül csatlakozó henger­lést, ami lényeges energia-meg­takarítást eredményez. Az acél- és hengerműben együttesen 500 alkalmazottal elérhető a mű­ködtetés rentabilitása, a beru­házás azonban közvetve 300 munkahelyet teremtett az acél­gyártás alapanyagát, a fémhul­ladékot begyűjtő és előkészítő üzemek, illetve a salakot feldol­gozó cégek által. /3 Fotó: Bujdos Tibor Átadás - Ózd az Aicher-csoport bugagyártó bázisa lesz Kicsit jólesett, de nem jól esett tegnap Miskolc (ÉM) - Bár az augusz­tus minden évben hőséget és szárazságot hoz, az idei nyár utolsó hava a szokásosnál is melegebb volt. Csapadék csu­pán 3 alkalommal és minimális mértékben esett. A tegnapi sze- merkéléssel együtt is alig 10 milliméternyi eső hullott le. A tegnapi enyhe, frissítő esőt megelőzően utoljára augusztus 12-én volt mit mérni a miskolci meteorológiai központ csapa­dékmérő berendezéseinek - mondta el lapunknak Szűcs La­jos, a Meteorológiai Intézet Miskolci Központjának állomás- vezető-helyettese. Az elmúlt napon mintegy 1,5 milliméternyi csapadék esett ko­ra délutánig, ez a szárazság csil­lapításához azonban túl kevés. Hogy a szomjazó földek, növé­nyek „fellélegezhessenek” még a tegnapi eső ellenére is legalább 15-20 milliméternyi csapadék kel­lene - már ha rendelésre érkez­hetne. A meteorológus szerint a na­gyobb esőzésre egy kicsit még várni kell, az elkövetkezendő na­pokban azonban még lesz része esőben a régiónak. /3 Felszámolás? Miskolc (ÉM) - A miskolci önkormányzat jövő héten tár­gyalja Kohold Tamás polgár- mester előterjesztését, amely „A diósgyőri-miskolci labda­rúgás támogatása” címet vi­seli, s amelynek írásos anya­gát a napokban jutattak el szerkesztőségünkbe a Város­házáról. /9 A közönség számára is Miskolc (ÉM - FL) - Megnyílt tegnap délelőtt Miskolc szí­vében a nagyközönség szá­mára is a Szinvapark. A ház előtt showműsor, bent bo­hócok „állták útját” a befelé és egyre feljebb igyekvőknek. A mozgólépcsők előtt és a végel­számolást jelentő pénztáraknál is egész nap hosszú sorokba kel­lett állni. Csortos Mátyusné és testvére Miskolcról nagyon kel­lemes élményekkel távozott. - A szomszédban lakom és április­ban még nem gondoltam, hogy mára elkészül és ilyen szép lesz a ház - mondta. Az ugyancsak miskolci Durai Péterné szerint nagyon jó a mozgólépcső és nagyon szép, szemet gyönyörködtető az egész intézmény. Két miskolci fiatal, Csordás György és Szegedi László sze­rint a Szinvapark Miskolc ki­emelkedően szép, modern, eszté­tikus háza lett. A nyíregyházi Todosán Erzsébetnek nagyon tetszik a létesítmény és - véle­ménye szerint - látszik, hogy a miskolciak is boldogok benne. Az első napon több mint 15 ezer látogató kereste fel a Szinva- parkot. A hatalmas érdeklődés miatt meghosszabbították a nyit­vatartási időt - tudatta lapunk­kal Orosz B. Erika igazgató. kinyitott a Szinvapark Hatalmas volt az érdeklődés Fotó: Végh Csaba

Next

/
Oldalképek
Tartalom