Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-09-17 / 49. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 432 2093—914. sz. Névjegyzék azon nemtényleges állományúi közös hadseregbeliekről akik az általános mozgósí­tás folytán be nem vonultak. Szabó Gyula Domahida, Lang József Vállaj, Szfüra György Vezend, Lőrinc Tódor Penészlek, Rozei János bevonult, Csarnó Gábor Érdengeleg, Nagy Károly Genos, Radecki József Nagymajtény, Babuc József Érdengeleg, Torzsás Sándor Börvely, Lengyel János Penészlek, Fekete Miklós Csomaköz, Kormos György Penészlek, Sivádó Mihály bevonult, Erdei György Kszentmiklós. Lini József Csanálos, Konglevics József Csomaköz, Kern Mihály Mezőterem, Rencsik István Iriny, Csornai Zsigmond, Kővári László Genes, Fény György, Steib Márton Mezőfény, Sajó Péter Börvely, Egeli Ferenc Csanálos, Dorner Gyula Vállaj, Horváth Jenő. Szaniszló, Szilágyi János Kálmánd, Bene Mihály Érkörtvélyes, .Bárt Antal bevonult, Bauch János Csanálos, Szabó Miklós János Érendréd, Márkus István Szaniszló, Sájerman . Ferenc Vállaj, Weisz Majer Bere, Lang Gyula Szaniszló, Lázár György Nagymajtény, Ludescher Ferenc Mezőfény, Pelyvás Sándor Börvely, Lőfner Márton Penészlek, Lender János, Funti Gáspár, Kincli József, Mezőterem, Kerezsi Sándor Szaniszló, Páskádi János Esztró, Heringer Mihály Mezőpetri, Szombati Dezső Csomaköz, Botár Zsigmond, Szaniszlai György Szaniszló, Baumlik Mihály Kálmánd, Harcsa Lajos Márk, Katz Márton, Sop- ronyi Péter Csomaköz, Puskás Demeter, Berecki József Szaniszló, Koch Vince Mérk, Osváth Lajos Sza­niszló, Ecsedi Lajos Genes, Hágen József Szaniszló, Ekker János Gilvács, Murvai Lajos Szaniszló, Bumli Vendel Kálmánd, Weisz Móric Érendréd, Benler János Csanálos, Erdei György Iriny, Szalai Gedeon Ér­körtvélyes, Lévén Ferenc Vállaj, Molnár Károly Iriny, Erdei Lajos, Likesdi - Mihály Mérk, Bálint György Kszentmiklós, Szabó János Mérk, Kasszonyi Mihály Kszentmiklós, Kiss János Iriny, Pocsai György Sza­niszló, Katona Sándor Genes, Dajka József, Koill Ferenc Gilvács, Binenger János Csomaköz, Veiszer Já­nos Gilvács, Szerémi Ferenc Kszentmiklós. Érni Gyula Nagymajtény, Onuc János Mezöterem, Nagy György bevonult, Vadai István Érdengeleg, Hágen Márton Mezőterem, Fagyar I. Károly Mérk, Székely Lajos Érendréd, Lucái Sándor Bere, Fülep József Domahida, Babuc György Érdengeleg, Tóth I. József Érdenge­leg, Kiryai László Szaniszló, Baltány János Mezőterem, Mészáros Mihály, Dajka János Kismajtény, Fodor Sándor Érkörtvélyes, Szolomájer István Mérk, Fucskó János Penészlek, Weisz Jakab, Tivadar Sándor Csomaköz, Hodászi János Szaniszló, Bosnyák Pál Nagymajtény, Müller Lőrinc Mezőfény, Kis Grigor Kszentmiklós. Varga András Iriny, László György Mérk, Simon Jakab Mezőterem, Pap Sándor Kismajtény, Bakovits Sándor Mezőterem, Szécsi János Csomaköz, D.uli András Penészlek, Katona Sándor bevonult, Vigh Sándor Csomaköz, Bállá János Kismajtény, Kapusi Antal Domahida, Jámbor József Iriny. Varga Fe­renc Érdengeleg, Opre László Reszege, Pataki Demeter Vezend, Mám Miklós Mezőterem, Lenn Antal Kap- lony, Böhm Jenő Mérk, Lengyel János Penészlek, Uhl János Vállaj, Klini György Kszentmiklós. Gnandt Antal bevonult, Gnandt Antal Mezőfény, Mauer János Kszentmiklós, Tóth Bodán János Csomaköz, Weisz Ferenc Irin)', Tóth Sándor Börvely, Barabás Miklós Iriny. Kaszni Ferenc Érendréd, Újlaki István Iriny, Incédi Miklós Érkörtvélyes, Vakarcs Sándor Mezőterem, Kővári György Szaniszló, Szilágyi György Mérk, Marosán György Vezend, Tucskai Sándor Érendréd, Erdei I László Szaniszló, Pintye László Mérk, Fekete László Szaniszló, Schvegler Antal Vállaj, Schek Antal Mérk, Radecki László Nagymajtény, Lang József Gilvács, Szentgyörgyi Elek Bere, Molnár Banil, Mán János Iriny, Kővári Illés Érdengeleg, Rác János Kis- rnajtény, Seres Traján Reszege, Pontán György Mezőterem, Erhardt Mihály. Kovács József Szaniszló, Heidenhoffer József Gilvács, Skhrádi Pál Mezőterem, Nádas Gyula György Nagymajtény, Merk József Luc Mnrton Mezőfény, Szfura Demeter Szaniszló, Alfatter József Vállaj, Tempfli Pál Csomaköz, Tyánk János Vezend, Magyar János, Kincli János Mezőterem, Riskó Sándor Domahida, Ari Zsigmond Érkört­vélyes, Kaufmann Antal Kismajtény, Papp Sándor Domahida, Kondor László Genes, Pap József Börvely, Valhelm József Vállaj, Genger Ignác Mezőterem, Bogdán Miklós, Molnár B. Imre Szaniszló, Meczner Péter Mérk, Schrádi György Gilvács, Orosz Mihály Esztró, Mecner Péter Mérk, Ember György Kismajtény, Bor­bély István Szaniszló, Pál György Csomaköz, Dustyuca József Mezöterem, Balog Mihály, Indor Péter Csomaköz, Gulácsi Sándor Érendréd, Hegedűs János Kaplony, Gnandt János Vállaj, Szilágyi István Mező- terem, Lád György Nagymajtény, Hegedűs János Kaplony, Szilágyi István, -Virikler István Mezőterem, Lang János Csanálos, Pfeifer János, Vonház I. József Mezőpetri, Mayer József Mezőterem, Kerezsi László Sza­niszló, Gnáedt János Mezőfény, Ordel Mihály Mezőterem, Kávási Pál Kismajtény, Nyíri Lajos Érendréd, Nagy János Mérk, Merk Vendel Mezőterem. Nagykároly, 1914. szeptember 3. ____________ Madarassy, főszolgabíró. 4817-914. sz. Körözés. Ifj. Gábor László nagypeleskei lakos Szatmárra jövet közben egy 10 fil­léres kitöltetlen váltó űrlapot elveszített, mely kitöltetlen volt, ifj. Gábor László elfogadó, Mátyás József kibocsátó és Gábor Johanka kibocsátó aláírással, körözöm. Szatmárnémeti, 1914. szept. 11. Domahidy, szolgabiró. Róth, Nagykároly

Next

/
Oldalképek
Tartalom