Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

1910-11-03 / 50. szám

522 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. iparkamara bizonylatával igazolni. A szállítási szerződés és részletes feltételek az aján­lati minta s ennek mellékletét képező felosztási kimutatás és kőminták az államépi- tészeti hivataloknál a szokott hivatalos órákban átvehetők, illetve megtekinthetők. Budapest, 1910. évi október hó 25-én, Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 2416—1910. sz. Nagykárolyi járás főszolgabirája. Kimutatás a nagykárolyi járás távollévő névjegyzékéből. Korcsmáros János gk. Érendréd, Cumbil Vendel rk. Mezőpetri, Kovács György ref. Krsztmiklós, Czimmerman Mihály rk. Nagymajtény, Lőrincz Herman izr. Penész­lek, Szfura János gk. Vezend, Fehér Demeter gk. Vezend, Kuru Károly rk. Cso- maköz, Szabó György gk._ Esztró, Bádi János gk. Esztró, Turdeán Péter gk. Cso- maköz, Kis Vazul gk. Érendréd, Siket Demeter gk. Portelek, Princzinger Mihály rk. Csomaköz, Pizsai Györgv gk. Csomaköz, Simái József ref. Genes, Pap István ref. Bere, Bodnár Ferencz ref. Érkörtvélyes, Horri Márton rk. Mezőpetri, V. Barota György gk. Portelek, Gnándt János rk. Szaniszló, Szakács Antal ref. Mérk, Kozma György gk. Szaniszló, Katz Márton izr. Csomaköz, Szabó János ref. Érkörtvélyes, Poszet Jakab rk. Mezőterem, Botos János ref. Érendréd, Simonka György gk. Esztró, Freund Már­ton rk. Csomaköz, Tungyán János I. gk. Szaniszló, Magyar Pál János gk. Por­telek, Mészáros Sándor ref. Bere, Szarvas János gk. Penészlek, Gnandt Ágoston rk. Szaniszló, Kosztin György gk. Portelek. Baumli János rk. Mezőpetri, Vida György ref. Vezend, Máyer Ignácz rk. Csomaköz, libán János gk. Nagymajtény, Kerezsi János gk. Szaniszló, Merker István gk. Nagymajtény, Báber Márton gk. Nagymajtény, Barota László J. gk. Portelek, Pink György rk. Csomaköz, Suta Demeter gk. Kismájtény, Hachdorfer Viktor rk. Csanálos, Pfeifer Antal rk. Mezőpetri, Botiinger Antal rk. Cso­maköz, Erdei Demeter gk. Portelek, Lámpel Károly izr. Érdengeleg, Nagy József gk. Mezőterem, Sivadó Mihály gk. Csomaköz, Kind Ferencz rk. Kaplony, Nagy György gk. Vezend, Vakarcs Ferencz ref. Börvely, Pálinkás László gk. Vezend, Tegzes Sán­dor gk. Érdengeleg, Kinczel György rk. Csomaköz, Farkas Gergely ref. Szaniszló, Pap jános gk. Kismájtény, Perényi János gk. Krsztmiklós, Pap Gergely gk. Kismaj- tény. Kis Sándor ref. Reszege, Bálintfy Márton rk. Nagymajtény. Pilka Demeter gk. Vezend, Demeter László gk. Szaniszló, Puskás György gk. Szaniszló, Béréi László ref. Bere, Vialand Antal rk. Nagymajtény, Bodnár Miklós ref. Mérk. Szintyián László gk. Érdengeleg, Süveg János ref. Kismájtény, Lajos György gk. Szaniszló, Bocska György gk. Reszege. Krivács Péter gk. Penészlek, Császár József izr. Szaniszló. Mák Izidor rk. Kaplony, Orosz Gergely gk. Kismájtény, Farkas Mihály rk. Csanálos, Lázár György gk. Krsztmiklós, Szim György gk. Szaniszló, Veres Gergely ref. Mérk, Máyer Vendel rk. Szaniszló, Kovács István rk. Szaniszló, Szabó Jenő rk. Nagymajtény, Kö­nig Márton rk. Mezőterem, Kecskés József gk. Szaniszló, Amaczi János gk. Kaplony, Szilágyi János gk. Vezend, Prég Lajos rk. Szaniszló, Tivadar György gk. Csomaköz, Lukács György gk. Mezőterem. Elkhlinger János rk. Nagymajtény, Kozma Péter gk, Kismájtény, Szekeres Berti rk. Vezend, Román Miklós gk. Mezőterem, Trenye János gk. Krsztmiklós, Másztán György gk. Reszege, Szkubli Mihály gk. Krasznaszentmiklós, Szilágyi Sándor gk. Szaniszló, Tar Miklós ref. Mérk, Kaszár Miklós gk. Szaniszló, Pap János gk. Krsztmiklós, Varga János ref. Bere, Januczás László gk. Krsztmiklós, Szilágyi László gk. Szaniszló, Bantya Kamii gk. Kismájtény, László András ref. Krsztmiklós, lile György gk. Vezend, Árendás György gk. Krsztmiklós, Atyim Vazul gk. Csomaköz, Kinczel János II. rk. Szaniszló, Fekete János gk. Szaniszló, Vastag János gk. Kismájtény, Serbán György gk. Észtró, Cumbel György rk. Szaniszló, Erdei Demeter gk. Iriny, Hauler Márton rk. Nagymajtény, Szuporán Gábor gk. Sza­niszló, Kovács György gk, Kaplony, Gindele Ferencz rk. Mezőterem, Czimmerman Márton rk. Csomaköz, Osvald Márton rk. Mezőterem, Mészáros György gk. Csoma­köz, Nagy János ref. Szaniszló, Sájbel József rk. Gilvács, Márk Mihály gk. Krsztmik­lós, Dula József gk. Krsztmiklós, Kis György gk. Penészlek, Cumbil Jakab rk. Cso­maköz, Schneider György rk. Vállaj, Barota János gk. Nagymajtény, Torna István rk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom