Észak-Magyarország, 2001. március (57. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

Zsibvásáriak HarmóniaBajnokcsarnok IDŐJÁRÁS: Az olcsóság nem Arcok, emberek,Illyé Miklós Sokfelé eső,havazás Nappal 4 - 7°C ( J) 1 jár együtt jellemek néznek­meggyógyult, és a minőségei /7 m:áA ránk vissza /8tatamira lép /10 Éjszaka -10 - 1°C ÁRA: 42 Ft, előfizetőknek: 26,90 Ft 2001. március 1., csütörtök 57. évfolyam, 51. szám Meglelmlki 53 000pólűányüan Lottó: többért, többet Miskolc (ÉM) - Március ötödikétől az ötös- és hatoslottón a részvételi díj 30 szá­zalékkal, a nettó nyeremény átlagosan 35 százalékkal emelkedik. Jövő csütörtöktől 100 helyett 130 forintot kell fizetni egy já­tékért. Azok, akik február 7-étől váltanak öthetes lottót, azok a március 5-e utáni hetekre már az emelt díjat fizetik. A Sze­rencsejáték Rt. két évvel ezelőtt emelte a játék díját utoljára, s azóta növekedtek a játékszervezés költségei és az infláció ha­tásai is érvényelsültek. /7 A döntések napja Miskolc (ÉM) - A miskolci oktatást érintő döntéseket hoz mai ülésén a megyeszékhely közgyűlése. A legtöbb vitát kiváltó elképze­lés, hogy az önkormányzat átadná az evan­gélikus egyháznak a Kossuth Gimnáziu­mot. Lapunkhoz is számos hozzászólás, nyílt levél érkezett ebben az ügyben, s az ellenzék mellett a szülők, a diákok, az ér­dekképviseletek is bírálták, ahogy ezt az ügyet a miskolci városháza kezelte. A ja­vaslatot előterjesztő alpolgármester azon­ban nem változtat szándékán: az iskola egy­háznak való átadását javasolja a közgyűlés­nek. összeállításunkban az iskolaügy fonto­sabb momentumait ismertetjük. /5 Amerikai center. Megérkezett a Diósgyőri KSK NB I-es női kosárlabdacsa­patának új centere, Jennie Leander. /9 Fotó: Molnár István Alig maradtunk számlálatlanul Miskolc (ÉM) - Az évezred el­ső népszámlálása tegnap lezá­rult. A következő napokban az egyes számlálókörzetekből gyűjtik be a kérdőíveket, ame­lyek értékelését március első heteiben kezdik meg a Közpon­ti Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságai. Borsod-Abaúj- Zemplénben a népszámlálást eredményesnek értékelte a sta­tisztikai hivatal megyei igaz­gatója, Kapros Tiborné, aki ál­lítását arra alapozza, hogy a megyében alig fordult elő olyan eset, amelyben az adat­szolgáltatás megtagadásával találkoztak volna a kérdezőbiz­tosok. Miskolc és Ózd környékéről jelezték ugyan, hogy néhányan nyíltan megtagadták az egyéb­ként kötelező adatszolgáltatást, ám ezek száma a népszámlálás végeredményét, összesítések­ből levonható adatokat nem befolyásolja érdemben. Hogy az adatszolgáltatást megtaga­dók ellen indítanak-e szabály­sértési eljárást, az az adott te­lepülés önkormányzatán múlik - tudtuk meg. Nincs felvásárlási láz. Átlagosan tíz százalékkal emelkedik mától a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek ára. Az év közepétől újabb áremelésre számíthatunk. /3 Fotó: Ádáiii János Utcára pakoltak egy családot Erdőbényén Erdöbénye (ÉM - BSZA) - Szó szerint az utcára tettek teg­napelőtt egy családot Erdő­bényén. A bútorok és a ru­hák még mára virradóra is a szabad ég alatt töltötték az éjszakát. Matola Andrásék és a kipakolta- tással megvádolt U. J.-ék között 7 évvel ezelőtt kezdődött a kiköl­töztetésig fajult ügy. A család akkor vásárolta meg Matola Andrásné keresztapjától, U. J.- től az erdőbényei házat. Az üzlet létrejöttét követően - mivel ro­konról volt szó, és az illetéket is meg akarták takarítani - nem íratták át nevükre az ingatlant - tudtuk meg a helyszínen. Igen ám, de a volt tulajdonos időköz­ben másoknak is eladta a házat - állítják Matoláék. A három új tulajdonos egymásról mit sem tudva jelzáloggal terhelte meg az ingatlant, így ezután a Matola család a nevére sem ve­hette a házat, amelyben laktak. Ebből peres ügy lett, amely még ma is tart. A helyszínen kide­rült: a Matola família csak azért maradhatott eddig a lakásban, mert ők voltak az első vevők.- Aztán tegnapelőtt hat mar­kos ember jelent meg az épület előtt, s minden ellenkezésünk ellenére kipakolták bútorain­kat, ruháinkat az utcára - mondja a hajléktalanná vált emberek lánya, Oláhné Matola Ilona. Matola Andrásné az ira­tait alig találta meg a romhal­mazzá változott berendezések között. - Sok minden össze is tört - mutat a kezében tartva egy vázát az asszony. Hozzáte­szi: a csilláruk, a gáztűzhelyük és a konyhaszekrényük benn is maradt, de már nem tudnak visszamenni a házba. A kerí­tést lelakatolták. A kétségbe­esett família tegnap a rendőr­séghez fordult. Matola András és felesége azóta a Bényén lakó családtagoknál alszanak. Búto­raikat még mindig nem sike­rült fedél alá vinni. Természetesen szerettük vol­na megkérdezni a kiköltöztetés állítólagos megrendelőjét, U. J.-t - aki a szerencsétlenül járt csa­lád elmondása szerint a helyszí­nen tartózkodott, amikor a ki- költöztetés történt de rövid beszélgetést követően nem volt hajlandó nyilatkozni lapunk munkatársának. A család tegnap a fontosabb iratokat kereste a romok között Fotó: bsza

Next

/
Oldalképek
Tartalom