Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

SZATMÁFSW\F?MeGye HIVATALOS LAPJA Kiadja: SZflTMAFjVÁFjMEGyE. 1911. IX-ik É V F 0 L V fl «. <K> ^33 9ío $HLiJ NAGYKÁROLY, 1912. nyOM. RÓTH ÉS TÓTH KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom