Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-08-20 / 44. szám

Szatmárvárrregye Hivatalos Lapja. 403 2114—914. sz. Névjegyzék a nagykárolyi járásból azon nem tényleges állományú honvédekről, kik ál­talános mozgósítási hirdetmények utján eszközölt behívásra a mozgósítás 8-ik napjáig nem vonult be. Tempfli Ignác Csomaköz, Prém István Mezöterem, Márkus György Sz.-miklós, Mudra Mihály Penészlek, Szilvasán György Szaniszló, Szóló - májer József Mezőfény, Vörös László Genes, Papp György Szaniszló, Konc .Antal'Mezőterem. Vadai József Érdengeleg, Veningér András Csomaköz, Vadász János érkörtvélyes, Weisz Emánuel, Vig István Szaniszló, Barta Bertalan Genes, Vinkler János Csomaköz, Lak; tos József Kálmánd, Szabó Károly Mérk, Sájerli Antal Szaniszló, Magyar György Mezöterem, ^ Tóth Sándor Érendréd, Kálmán .Sándor Genes, Nagy László Vezend, Katona László Szaniszló, Orosz György Kismajtény, Pál György Szaniszló, Müller János Csomaköz, Ricu Mihály Vállaj, Spitz Rudolf, Spitz József Börvely, Suítész János, Dán Mihály. Cier Rudolf Dezső Csanálos, Alt András, Borsós József Szaniszló, Kindric Ignác K.-szentmiklós, Eetler Hevele Pál Kaplony, Piricsi Sándor Szaniszló, Bendel Antal Csomaköz, Taiszler Mihály Mező* tény, Turnerkó Sándor Érkörtvélyes, Bodnár Sándor Érkörtvélyes, Vonház Jakab Mezőterem, Guttman Lajos Vezend, Friedman Leopold Érdengeleg, Heizer Vendel Mezőpetri, Gnándt Mihály Mezöfény, Puskás Gyula Genes, Kincel István Mezőterem, Reizman József Genes, Krivács Mihály Penész­lek, Vonház Mátyás Mezőpetri, Ludescher Rudolf Csanálos, Igaz György Portelek, Jeck József Érkörtvélyes, Szilágyi György Vezend, Csalányi Cier József Csanálos, Bulátkó Mihály Penészlek, Ember György Genes, Homo- nyil Sándor Mezőpetri, Pálinkás László Portelek, Tircsi Polikárd, Hadady József Mérk, Kovács Lajos Érkörtvélyes, Szolomájer József, Morvái János Mezöfény, Angyal László Szaniszló, Dakő András Iriny, Bulger László Szaniszló, Ritz'György Vezend, Bolgya János Kismajtény, öliderász László Érdengeleg, Boros László Érendréd, Bukmütter Pál Mezöterem, Csaholczi ‘Ferenc Mérk, Donka József Vállaj, Égeli Imre Kálmánd, Kinc István Mező- fény, Kincel Ferenc Szaniszló, Koch István Vállaj, Dudler Dajos Csanálos Kuné József Mezőpetri, Küzmös György Penészlek, Láng Antal Csanálos Szilágyi Mihály Csomaköz, Berecki János Szaniszló, Szilágyi Gergely Ve­zend, Bontya Viktor Kismajtény, Szilvasán János Szaniszló, .Cséprcgi József Csomaköz, Szetvik János Mezőterem, Domahidi László Pál Érendréd, Süveg András Kismajténvj Merk György, Hauler József Nagymajtény, Nagy Fe­renc Bere, Papp György Vezend, Pável László Kismajtény, Elasztán Mi­hály Penészlek, Bujás Illés, Szilvasán György, Suder János Szaniszló, Lu- puc Mihály Vezend, Mózinger József Mezöfény, Veres Mihály Iriny, Veres János Szaniszló, Nagy Gedeon Érkörtvélyes, Boda Imre Szaniszló, Barlán László Érdengeleg,’ Orosz János Iriny, Pucsedi György Gilvács, Brém Elek Mezöfény, Csizma Géza K.-szentmiklós, Breck János Nagymajtény, Erdei István Bere, Féttér István Csomaköz, Poszet József Mezöterem, Reszler Móric Mérk, Lád János Nagymajtény, Gelber,Henrich Csomaköz, Nonn György Mezőterem, Kerezsi György Szaniszló, Óbis András Börvely, Oláh Ignácz Penészlek, Kaszovitz Farkas Érendréd, Képiró József Mérk, Poszet József, Krérner Károly Szaniszló, Prostyák Mihály Reszege, Reszler János Csanálos, Markovics István Mezőfény, Stecu János Mezöterem, Bakó János Iriny, Becskovics András Penészlek, Rovák György Vállaj, Éézer Balázs Mezőterem, Alttatter Ferencz Kaplony, Szabó László Mezöterem, Bologa Miklós Genes, Szeibel Mihály Mezöfény, Barlán Sándor Érdengeleg, Barota János Portelek, Gutmann Vendel Mérk, Bereczki Ferenc Szaniszló, Vadon Károly Érendréd, Búzás Ferentin Vezend, Kerbunár Pál Kismajtény, Csi- csovszky János Szaniszló, Kovács Gedeon Érkörtvélyes, Herman József Nagymajtény, Lázár Gábor Szaniszló, Nagy Zsigmond, Nagy Lajos Bere, Gnándt József Mezőfény, Kozma József Érdengeleg, Kincel Jakab Szaniszló, Nagy Lajos Bere, Koch János Szaniszló, Édes György Erdengeleg, Fischer

Next

/
Oldalképek
Tartalom