Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-04-06 / 14. szám

Szatnrárvármegye Hivatalos Lapja. 151 Flófi, Lengyel Sándor Erkörtvélyes, a) András, b) Kővári Teréz, Pap János Ér- körtvélyes, a) Péter, b) Pap Flóri, Rézműves Mihály Mezőterem, a)—, b) Rézmű­ves Johanka, Lakatos István Nagymajtény, a) -, b) Lakatos Teréz, Napkori András Penészlek, a) András, b) Katin Anna, Bódog Gyula, Szaniszló a) György, 1)) Lakatos Mária, Kis Lajos Szaniszló, a) András, b) Kis Agnes, Mizsei Kálmán Szaniszló, a) Sándor, b) Halló Juliánná, Szabó Miklós Szaniszló, a) László, b) Qsordás Juliánná, Lipályi .Mihály Vállaj, a) Sándor, b) Kása Mária, Márkus István Erendréd, a) János, b) Kis Rozália. Nagykároly, 1911. márczius 10. Madarassy, főszolgabíró. 1100 -911. sz. F.rdődi járás főszolgabirájától. Névjegyzéke az 1884 -1890. évben születetett teljesen ismeretlen állitéskötelesekhek. Szénási Gergely g. k. Királydarócz, a) Péter, b) Merk Flóri, Vállán János r. k. Szinfalu, a) László, bj Dominika, Blédt Miklós r. k. Alsóliomoród, a) -, b) Blédt Terézia, Sztrazsán János r k. Alsóliomoród, a) János, b) Pap Flóri, Boros Pál g. k. Krasznaterebes, a) Tivadar, b) Kántor Julcsa, Bráta Pál, g. k. Krasz­naterebes, a) László, b) Komé Mária, Mészáros György g. k Krasznaterebes, a) Demeter, b) Boros Juliánná, Nagy László g. k. Krasznaterebes, a) Demeter, b) Pap Anna, Bolicz József g. k Krasznabéltek, ismeretlen, Kokos' Simon g. k. Krasznabéltek, a) Simon, b) Fekete Katalin, Erdélyi Argyilán János g. k. Ki­lót ydarőcz, a) —, b) Erdélyi Argyilán Unka, Erdélyi Sándor g. k. Királydarócz, a) Mihály,-b) Kocsorva Anna, Juhász I. Péter ref. Királydarócz, a) Károly, b) Orosz Klára, Mihályka György g. k. Királydarócz, a) Sándor, bj Pap Anna, Math József r. k Királydarócz, aj —, b) Muth Teréz, Szabó Sándor g, k. a) József, b) Szabó Flóri, Varjú Flórián g. k. Királydarócz, a) János, b) Tamás Eszter, Veres Mihály g. k. Királydarócz, a) László, b) Szilágyi Mária, Egresi József g. k. Alsóliomoród, a) Miklós, b) Kujbus Amália, Szilágyi György g. k. Páczafalu, a) Simon, b) Mészáros Magdolna, Balog Samu r.-k. Madarász, a) —, b) Lakatos Anna, Bolicz József g. k. Krasznabéltek, ismeretlen, Koksz Simon g. k. Krasznabéltek, a) Simon, b) Fekete Katalin, Sztán Sándor g. k. Piskárkos, a) Ti vadai’ bj Andréka Anna, Gál András g. k. Krasznaterebes, aj Mihály, b) Sza­kács Mária, Gedeon János g. k. Krasznaterebes, aj Ferencz, b) Geiger Rozália, Kokos György g. k. Krasznaterebes, a) György, b) Nyikora Teréz, Orosz György g. k. Krasznaterebes, aj András, bj . Szarvadi Teréz, Orosz Péter g. le Kraszna­terebes, a) János, b) Serényi Júlia, Tamásán Tógyer g. k. Nagyszokond, a) Péter, b) Nyáncz Anna. Kucsében Péter g. k. Szoldobágy, a) Péter, b) . . Agnes, Buksa György g. k. Szinfalu, aj György, bj Gárus Juliánná, Papp Gergely g. k. Szin- falu, aj György, b) Somkutyán Flóri, Patován János g. k. Szinfalu, a) —, b) I ’atován Terézia, Farkas Géza g. k. Krasznabéltek, a) György, b) Varga Biri, Kántor János g. k. Krasznabéltek, aj —, Kántor Mária, Kornye Simon g. k. Krasz­nabéltek, a) Péter, bj Hóliágyi Juli, Varga Vazul g. k. Szoldobágy, a) Vazul, b) . . . Mária, Varga János g. k. Szoldobágy, aj —, b) Varga Mária, Páskuj József g. k. Krasznabéltek, a) György, bj Tolasi Mária, Erdei Mihály g k. Krasznabél­tek, a) Miklós, b) Erdei 1 tömni ka, Ralis (Ratyisj Sándor g. k. Krasznabéltek, a) —, b) RatyisFlóra, RuszIllés,g. k. Krasznabéltek, a) Illés, bj Száraz Mária, Szilágyi Tivadar g. k. Krasznabéltek, a) Demeter, bj Valeán Mária. Szilágyi Demeter g. k. Erdőd, a) György, b) K rizsán Mária, Páskuj József g. k. Krasznabéltek aj György, b) Tolasi Mária, Lakatos Ferencz r k. Krasznaterebes, a) —, b) Lakatos Juliánná, Jakab József g. k. Piskárkos, aj György, bj Farkas. Mária, Khón Móricz Hermámé izr. Piskárkos, a) Hermán, bj Sehvarcz Betti, Erdei József g. k. Királydarócz, a) József, b) Novák Mária, Gidán József g. k. Királydarócz, aj Gábor, b) Murgoly Anna, Greblán Lázár g. k. Középhomoród, a László, b) Simon Flóri, Andréka László g. k. Erdőd, a) László, bj Kerekes Mária, Bogár Géza g. k. Krasznabéltek, a) János, bj Martocsán Flóri, Katz József izr. Krasznabéltek, a) Salamon, b) Krausz Linka, Szaponár György g. k. Felsőhomoród, a) Gergely, b) Argyilán Klára,

Next

/
Oldalképek
Tartalom