Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-03-18 / 11. szám

110 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja A nagykárolyi I. választókerület 1-ső összeirási szakaszába: Elnök : Balogh Kálmán; rendes tagok: Id. Vida Sándor, S.trohmájer Ferencz; póttagok: Luká- csovics János, Lochmájer Márton, (Nagykároly r. t. város). 2-ik összeirási szaka­szába: elnök: Solymossy István Csomaköz: rendes tagok : Gruber Márton Szaniszló, Szabó Dezső Csanálos; póttagok : dr. Láng György Szaniszló, Moldován Endre Mező- fény ; (Kálmánd 12 K 54 f., Börvely 10 28, Csanálos 22 56, Mezőfény 14'22, Bere 5'4,0 Csomaköz 7'62, Szaniszló 14 54, Reszege 4 30, Kaplony 9'62). 3-ik összeirási sza­kaszába: elnök: Csighy István K.-Szentmiklós; rendes tagok: Becsky Géza Den- geleg, ,Nagy István Érendréd; póttagok: Csillóry Ferencz Mezőpetri, Kovács Ge­deon Érkörtvélyes; (Penészlek 2‘36, Érkörtvélyes 6 66, Érendréd 9'—, Erdengeleg 8.20, Iriny 7-12, Portelek 660). 4-ik összeirási szakaszába: elnök: Kalmár Ferencz Genes; rendes tagok: Tőtös János K.-Szentmiklós, Saághy Gusztáv Mezőterem; póttagok: Dömötör Elek Mezőterem, Becsky Sándor Vezend; Genes 7'28, K.-Szent­miklós 4’30, Esztró 8 48, Mezőterem 6'08, Mezőpetri 13 06, Vezend 8'64). A mátészalkai II, választókerület 1-ső összeirási szakaszába: elnök: Szal- kay Sándor Mátészalka; rendes tagok : Csernyus Zoltán, Kincses István Mátészalka; póttagok: Komoróczy Jenő Gyűrtelek, Kulin Miklós Mátészalka; (Mátészalka 18K 95 b, Nyircsaholy 6’—, Kocsord 7'78, Gyűrtelek 7'78, Tunyog 7'78, Nyírmeggyes 8‘—). 2-ik összeirási szakaszába: elnök: Jármy András Nagydobos; rendes tagok : Fórizs Lajos ref. lelkész Olcsvaapáti, Kiss Bertalan ref. lelkész Szamoskeér; pót­tagok: Mártonffy Géza Szamosszeg, Lencsés Albert Vitka; (Nagydobos 7'86, Olcsvaapáti 4* 15, Ópályi 675, Ilk 17 52, Nyirparasznya 2 99, Szamosszeg 7'40, Vitka 1978, Szamoskeér 7'46, Olosva 5'20). 3-ik összeirási szakaszába: elnök: Pauszig Gyula Mátészalka; rendes tagok: Berger Dezső Mátészalka, BoghaFerencz Papos; póttagok: Hetey József Iklód, Juhász Lajo^ Kántorjánosi; (Kántorjános I0’U8 Nyiriklód 10'68, Nyirderzs 8 78, Nyírcsászári 5 03, Hodász 10 62, Jármi 6 66. Papos 6'36). 4-ik összeirási szakaszába: elnök: Berey József ref. esp. Nagyecsed; rendes tagok: Lénárd Jenő Márk, Kossuth János Nyirvasvári; póttagok: Asztalos Kál­mán és Magyar Endre Fabiánháza; (Vállaj 7 94, Fábiánháza 6’—, Mérk 6 03, Nagyecsed 10‘24, Nyirvasvári 5'38, Gebe 7-—). A fehérgyarmati III. választókerület 1-ső összeirási szakaszába: elnök: Bakó László Fehérgyarmat; rendes tagok: Mártonffy István Fehérgyarmat, Bakó István Fehérgyarmat; póttagok: Bornemissza István Nábrád. Molnár Albert Kö- mörő; (Fehérgyarmat 8 K —- f., Matolcs 7'56, Fülpösdarócz 6'92, Géberjén 6’54, Fülpös 6'86, Nábrád 6'—, Kérsemlyén 6'—, Panyola 6'—. Nagyar 10'04 Kisar 10.80, Kömörő 54)4, Penyige 9'72). 2-ik összeirási szakaszába : elnök : Thury Zsigmond Kisar ; rendes tagok: Tarpay Lajos Milota, Pinkóczy Sándor Botpalád; póttagok: Acs Lajos Cseke, Fülöp Kárály Tiszabecs ; (Szatrnárcseke 4'50, Tiszacsécse 9'—, Milota 9‘—, Tiszabecs 9'—, Tiszakóród 7-—, Uszka 9'—, Botpalád 4'45, Nagypalád 3'—, Kispalád 3’—, Nagyhódos 3'—, Kishódos 3'—, Magosliget 3’—). 3-ik összeirási szakaszába: elnök: Papp József Cseke; rendes tagok: Fábry János Vámosoroszi, Bortnyik György Kölese; póttagok: Kozák János Botpalád, Jeney Sándor Zsaro­lván ; (Fülesd 8'—, Kölese 9'—, Turistvándi 9‘—, Sonkád 9'—, Kisnamény 9 60, Csaholcz 8'34, Turricse 8 38, Tisztaberek 7'96, Vámosoroszi 902, Zsarolyán 5 72 Nemesborzova 5’72, Dányád 5'72, Mánd 5 72, Nagyszekeres 572, Czégény 5 72). 4- ik összeirási szakaszába: elnök: Madarassy András Császló; rendes tagok; Ra- katovszky János Rozsály, Goes János Zajta; póttagok: Majtényi Lajos Gacsály, Németh Károly Császló; (Gacsály 622, Császló 6'68, Rozsály 8 56, Zajta 9'—, Nagypeleske 10-—, Jánk 6'38, Darnó 6'40, Gyügye 7'—, Kisszekeres 6'40, Majtis 7'—, Szamosujlak T—, Szamostatárfalva 10 46). A csengeri IV. választókerület 1-ső összeirási szakaszába: elnök: Mada- rassy László Nagypeleske; rendes tagok: Kossuth István Komlódtótfalu, Noéh Miklós Nagypeleske; póttagok: Orv Tamás Lázári, Kanizsay Jenő Lázári; (Pusz- tadarócz 2 K 74 f., Csengersima 8 64, Hermánszeg 1126, Pete 8 32, Csegöld 13'92, Atya 10'36, Szamosbecs 16'32, Mikola 3'—, Szamosdara 9 90, Szárazberek 3'—, Komlódtótfalu 10.22, Sándorhomok 5’32, Nagygécz 9 62, Méhtelek 3'—, Kispeleske 5- 32, Garbolcz 3—, Egri 3’—, Kissár 5‘32, Lázári 5‘32). 2-ik összeirási szakaszába:

Next

/
Oldalképek
Tartalom