Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

1910-11-03 / 50. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 528 Nagymajtény, B. Nagy Lajos ref. Börvely, Lebács Péter gk. Domahida, Marinkás Já­nos gk. Genes, Székely György gk. Vezend, Kirnai Miklós gk. Szaniszló, Rirnili Ist­ván rk. Csomaköz, Müller József rk. Mezőterem, Szabó József rk. Domahida, Tarcza Ferencz gk. Kismajtény, Szabó Miklós gk. Érendréd, Kozma János gk. Erdengeleg, Kis András gk. Mezőterem, Keszler György rk. Szaniszló, Kővári Gyula gk. Krsztmik- lós, Róth Ignácz izr. Iriny, Bontya János gk. Érdengeleg, Bállá Ferencz gk. Kismaj­tény, Troknya János gk. Portelek, Mózer János rk. Mezőpetri, Bokor István rk. Sza­niszló, Gnandt Ignácz rk. Csomaköz, Kis Miklós gk. Érendréd, Zima Vazul László gk. Érendréd, Horváth János ref. Nagymajtény, Horzsa János gk. Nagymajtény, Za- hari Sándor gk. Érkörtvélyes, Torna Antal rk. Gilvács. Eherst György rk. fény, Ba- rota Demeter gk. Portelek, Staub Jakab iZr. Mérk, Pólyák Tivadar gk. Dengeleg, Elchlinger Jenő rk. Nagymajtény, Meirovics Herman izr. Csomaköz, Kővári Gergely gk. Szentmiklós, Farkas János rk. Csomaköz, Szilágyi János gk. Szaniszló, Srádi Ven­del rk. Gilvács, Szilágyi Miklós gk. Szaniszló, Rácz Gergely gk. Kismajtény, Hegedűs Ferencz ref. Domahida, Lőrincz Dávid izr. Penészlek, Cumbel János rk. Szaniszló, Schvarcz Jakab izr. Érkörtvélyes, Emi Vendel rk. Nagymajtény, Danka György gk. Dengeleg, Bakó József ref. fény, Csik Márton rk. Csomaköz, Rácz György gk. Kis­majtény, Kovács György gk. Szaniszló, Panel Traján gk. Kismajtény, Szabó András gk. Mezőterem, Pap György gk. Dengeleg, Dorner Ignácz rk. Csanálos, Czimmerman Antal rk. Szaniszló, Róth Jakab izr. Érendréd, Müller János rk. Csomaköz, Fogas György gk. Portelek, Berger Mátyás rk. Mezőpetri, Kecskés Gábor ref. Érkörtvélyes, Pap János gk. Csomaköz, Kosztin Demeter gk. Portelek, Pap Mihály gk. Penészlek, Merk János rk. Nagymajtény, Sámel Gergely ref. Genes, Kinczel Pál rk. Szaniszló, Leiz József rk. Nagymajtény, Grósz Emánuel izr. Szaniszló, Nagy Miklós ref. Genes, Pengye György gk. Domahida, Bakó Ferencz ref. Iriny, Csonka János gk. Vezend, Farkas Kálmán izr. Szaniszló, Klein Leopold izr. Szaniszló, Birli Sándor rk. Nagymaj- tér.y, Ludascher István rk. Csanálos, Domahidy László Pál ref. Érendréd, Jach György gk. Érkörtvélyes, Laugabacher Ignácz rk. Csanálos, Fányi János gk. Vállaj, Jusséi Antal rk. Mezőpetri, Kerezsi Sándor gk. Szaniszló, Tarcza János gk. Kismajtény, Rajz János rk. Nagymajtény, Egeli Károly rk. Mezőterem, Kovács Tógyer gk. Vezend, Szilágyi Sándor gk. Szaniszló, Szabó Sándor gk. Domahida, Vastag Lőrincz gk. Kis­majtény, Szoták János gk. Vállaj, Albanézi István rk. Csomaköz, Keszler János rk. Szaniszló, Barota Gábor gk. Portelek, Átyim Zsigmond gk. Domahida, Serény Péter gk. Kismajtény, Haller Jakab rk. Mezőterem, Horváth Albert gk. Vezend, Markovícs János rk. Csomaköz, Simonka György gk. Szaniszló, Janóczki István rk. Mérk- Tóth György gk. fény, Szabó László gk. Mezőterem, Szántai János gk. Szentmiklós, De- zserán János László gk. Csomaköz, Hartman Pál rk. Gilvács, Vastag László gk. Sza­niszló, Szabó János gk. Mezőterem, Irimiás Péter gk. Csomaköz, Veisz Samu izr. Domahida, Csurák Rostás János rk. Csomaköz, Girdeán János rk Csomaköz, Steib György rk. Gilvács, Elefánt Lajos izr. Esztró, Mán Tivadar gk. Genes, Erdei György gk. Csomaköz, Kis Sándor gk. Csomaköz, Szfura József gk. Mezőterem, Erker Antal rk. Csomaköz, Kunczili Antal rk. Mérk, Böhm Jakab izr. Mérk, Csögi Lajos ref. Bere, Kerner János I. rk. Nagymajtény, Volsitz Antal rk. Mezőtetem, Merker János rk. Nagymajtény, Mózer Márton rk. Nagymajtény, Szakács Lajos, ref. Mérk, Fekete György II. gk. Szaniszló, Botiinger Ferencz rk. Fény, Szűcs György gk. Dengeleg, Fagyai Károly II. ref. Mérk, Háger János rk. Szaniszló, Barota György I. gk. Portelek, Szál­kái István ref. Iriny, Tegzés György gk. Dengeleg, Mózer Pál rk. Nagymajtény, Spitz József izr. Dengeleg, Szűcs László gk. Szaniszló, Prég Ferencz rk. Szaniszló, Váradi László gk. Mezőterem, Gulyás László gk. Csomaköz, Bantya József gk. Dengeleg, Vig Mihály ref. Szaniszló, Banyó György gk. Esztró, Juhász Mihály gkv Csomaköz, Gábris György gk. Vállaj, Molnár János gk. Reszege, Kis János gk. Érkörtvélyes, Szabó György gk. Mezőterem, Bulger Demeter gk. Szentmiklós. Péntek József rk. Szaniszló, Stemler Lajos rk. Szaniszló, Móka László gk. Dengeleg, Lajti Sándor ref. Szaniszló, Perényi Tódor gk. Szentmiklós, Maxim János gk. Vállaj, Könyü János gk. Penészlek, Csurgó György ref. Csomaköz, Magyar Demeter gk. Szaniszló, Szeszák János rk. Gsomaköz, Gyerman Béla gk. Szaniszló, Ptyánk György János gk. Vezend, Pfeifer József rk. Mezőpetri, Tempfli András rk. Csomaköz. Popovics Róbert rk. Me-

Next

/
Oldalképek
Tartalom