Tanügyi Értesítő, 1913 (12. évfolyam, 1-10. szám)

!□□□□□□ □□□□□□! m I / . § □□□□□□□□□□□□□a-□ rang □ g XII. éufolyam. Szatmdr-Démeti, 1913. janutír. •0 ITRHU6YI ! ÉRTE51TŐ ■ NEUELÉ5- É5 OKTATÁSÜGYI 5ZRKLRP. 0> n M M ■ ■ B B K) ■0 5ZRTÍT) R RUHR fHESYE KIR. TRNFELÜSYELŐ5É6ÉHEK É5 R SZRTmRRURRfDEBYEI RLT. TRNITÓ-ESYE5ÜLETDER HIURTRL05 KÖZLÖNYE. 0« FELELŐS SZERKESZTŐ: NEUBfUJER ELEÍDÉR. TÁRSSZERKESZTŐ : SZÉKELY RRPÁD. DcD TRRTRLOm: Életbevágó nagy kérdéseink. Irta: Székely Árpád. — Uj év. —r. —r. Miért? Buti Vincétől. — Svájci iskolák. Irta: H. Király Miklósné. — Hiva­talos rész. — Vegyes hírek. Előfizetési ára egy éure 4 korona. U ® ®> n □□□□□□□□ □ . E □ § Kiadótulajdonos : a Szatmdrudrmegyei flltaidnos Tanitó-Egyesület. | >0 □□□□□□□□□□□□□□ □ □ _§ □ J§ □□□□□□□□□□□□□□

Next

/
Oldalképek
Tartalom