Észak-Magyarország, 2004. október (60. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-01 / 230. szám

ftM Szenvedély £ . f A miniszter az l jít újságírásról ezt Börze Munkát kínálnak megyeszerte/3. Fesztivál Fiatal filmesek találkozója kezdődik /5. t Hamis a bankó A rendőr az egyetemista pénzgyártóról /8. 60. évfolyam, 230. szám. ÁRA: 79 Ft, előfizetőknek: 46 Ft SS NAPlft 2004. október 1., péntek 17 "C Ma napközben felhős, délután borús idő várható. Gyurcsány-kormány régi és új miniszterekkel A miniszterelnök bemutatta kabinetjét - a hírekkel ellentétben Lamperth Mónika marad Elindult tegnap Miskolcon az prog­ram, melynek révén iskolások az Inform Média Kft. napilap­jaival, köztük lapunkkal ismerked­hetnek. /3. (Fotó: Bujdos Tibor) ■—~-— Beloruszla TÁVIRÁNYÍTÓK Tn-video-liili-SAT színit! minden típushoz, azonnal, raktártól! Eleclui Cenlrum Miskolc. Nagy Lkir.u. 29. lel.: 46/401-069 HIRDETÉS mányban, vagy mennie kell. A tá­vozók között van Bárándy Péter igazságügy, Csillag István gazda­sági, Kökény Mihály egészség- ügyi, Burány Sándor munkaügyi és - európai parlamenti megbí­zatása miatt - Kovács László kül­ügyminiszter. A hírekkel ellentét­ben hivatalban marad Lamperth Mónika belügyminiszter. Az integrációs ügyek felelőse az új kormányban Baráth Etele, a munkaügyi tárcát Csizmár Gá­bor kapja. Göncz Kinga esély­egyenlőségi miniszter irányítása alatt egyesülnek az ifjúsági, a családügyi és az esélyegyenlősé­gi feladatok. Kóka János, sikeres internetes cégvezető az új gazda­sági miniszter. Az igazságügyi tárca élére Petrétei József, az egészségügyiére Rácz Jenő kerül. A külügyeket Somogyi Ferenc irányítja majd. Két új tárcanél­küli miniszter is lesz az MSZP- SZDSZ-kormányban. A Gyur- csány-kormányról bővebben is írunk. /2. http://forum.boon.hu írják meg a véleményüket! Reggel Délben Este Budapest (ÉKN - SzP) - Be­mutatta a szerdán megvá­lasztott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc tegnap a kormányát. A Medgyessy-kormány minisz­terei közül öten távoznak, egy tár­ca megszűnik és létrejön egy új. Több miniszter is csak szerda es­te tudta meg, maradhat-e a kor­Piacot jártak a képviselők Miskolc (ÉM) - Nem kis feltűnést kel­tett tegnap a Búza téri piacon az a csa­pat, amelyet Mezei László, a közterület-fel­ügyelet vezetője vezetett, önkormányzati képviselők és a sajtó munkatársai tettek háromórás sétát, hogy meghallgassák az első számú piacfelelőst. Persze, nemcsak hallgattak, hanem véleményt mondtak, bí­ráltak, a sajtosok pedig kérdeztek. Mezei László azért tartotta fontosnak, hogy számot adjon a piaci változásokról - a helyzet némi javulásáról mert ily módon is mérlegre kívánta tenni félévés vezetői munkáját. /7. ■** A zene világnapján. A Miskolci Sza­lonzenekar koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők a Miskolci Városi Könyvtár Jó­zsef Attila fiókkönyvtárában, a zene vi­lágnapja alkalmából. Az október 1-jei ün­nepről emlékezik meg jegyzetírőnk, Lenkey Csaba. /3. (Fotó: Kőhalmi Péter) Legtöbb a magyar Versenyfilmek országonként ! (a Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiváljának ; versenyfilmjei országonként) Magyarország MLA .)..4 Németorstág Izrael 9“ Egyesült Királyság Kanada Svájc Libanon Románia Svédo.-Magyaio. Szerbia és Montén. Már nem kell fizetni a közös helyiségek fűtését Élénk vita volt az Észak-Magyarország tegnapi távhős fórumán Miskolc (ÉM - HSz) - Ismét vitára invitáltuk olvasóin­kat, aki meg is töltötték teg­nap délután a miskolci Avasi Sörház különtermét. Ez nem is csoda, hiszen a téma ismét a távfűtés volt. Elsőként Orosz Lajos, Miskolc alpolgármestere arról beszélt, hogy a többi nagyvárosban már évekkel ezelőtt végrehajtották azokat a fejlesztéseket, korsze­rűsítéseket, amelyek a távfűtés gazdaságos működéséhez kelle­nek. Miskolcon ez mqst folyik, hiszen a Mihő Kft. már építi új erőművét. A februári számlabot­rány után a város vezetése új ve­zetést nevezett ki, amelytől ha­tékonyabb gazdálkodást követel­tek meg. Jelentős megtakarítás Ezt követően Varga Béláné, a Miskolci Társasházak Egyesüle­tének elnöke következett, aki vi­szont aggályainak adott hangot. Többek között kiemelte, hogy a korábbi ígéretek ellenére tovább­ra is kiszámlázták a lépcsőházi fűtést. Korózs András, a Mihő Kft. ügyvezető igazgatója felso­rolta, hogy mit számolnak el az alapdíjban és a hődíjban. Ezután mindazokat az intézkedéseket so­rolta fel, amelyeket az elmúlt fél évben a hatékonyabb működés érdekében hoztak meg. Ezek kö­zött volt, hogy felmondták azo­kat szerződését, amelyekre nem volt Szükség, meghirdették el­adásra a felesleges ingatlanokat, továbbá több mint száz embert bocsátottak el, mindezzel több száz milliós költségmegtakarítást értek el. Októbertől már nem kell fizetni a közös helyiségek fűtéséért. Ezt követően olvasóink tehettek fel kérdéseket, amelyek főként a számlázással, a díjak­kal, a sokat emlegetett mérés szerinti elszámolással voltak kapcsolatosak. A fórumon elhangzottakra visszatérünk. Érvek és ellenérvek ütköztek (Fotó: Ádám János) Az árvízi védelemről Miskolc (ÉM - OlKa) - A hernádi árvízi helyzetet tekintette át, egyben a vé­delmi rendszerek állapotát vizsgálta felül a megyei vé­delmi bizottság csütörtöki ülésén.- Megállapítottuk, a me­gyében korábban kiépült védelmi rendszerek nem al­kalmasak a komoly árvízi helyzetek kezelésére, ezeket meg kell erősíteni, illetve a nyílt ártérben fekvő, véde­lem nélküli települések ese­tében árvízvédelmi rendsze­reket kell kiépíteni - össze­gezte az ülés után Kormos Dénes, a megyei közgyűlés alelnöke, jelezve: ehhez ren­delkezésre áll a forrás. Pszichés segítség Beszámolt arról is: szük­ség van olyan szakemberek­re, akik pszichésen segítsé­get nyújtanak az árvízkáro­sultaknak, valamint min­den érintett településen kel­lenek árvízvédelmi helyze­tekre felkészült, gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek. A bizottsági ülésen egyben kitüntetést nyújtották át Árvái Ferenc- né nagykinizsi, Lippai La­jos bőcsi és Madzin Tibor ongai polgármestereknek. ■ ■ ■ * a •* * a Miskolc es kornyéké kiadás 04230 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (45) 502-900

Next

/
Oldalképek
Tartalom