Békés Megyei Népújság, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-19 / 298. szám

Huszonöt egyesület 159 versenyzőjének három napos, színvonalas összecsapását hozta a Kocziha János ökölvívó-emlékverseny Az Orosházi Üveggyár nyerte a csapatversenyt " Áz utóbbi évek legérdeke­sebb, legszínvonalasabb Békés megyei ökölvívó versenyének lehettek tanúi azok a nézők, akik végignézték a múlt hét végén Békéscsabán — az Ifjú­sági és Üttörőház nagytermé­ben — a háromnapos Kocziha János ökölvívó-emlékverseny küzdelemsorozatát. Huszonöt egyesület 159 ser­dülő, ifjúsági és felnőtt ver­senyzője lépett a kötelek közé és nyújtotta tudása legjavát. A nagyszerű összecsapásokat a kö­zönség méltán jutalmazta ha­talmas tapssal. A legnagyobb sikert az alábbi párok mérkő­zései aratták: Botos János (SBTC)—Cs. Tóth István (Bé­kési SZMTE), Benkő József (Oh. Üveggyár)—Szaniszló Sándor (MGM Debrecen), Szálkái Sán­dor (Pécsi VSK)— Bohus Pál Bányász, Ceglédi VSE 17—17, Zalaegerszegi TE 15, Békési SZMTE 14. Gyulai MEDOSZ 10, Szekszárdi Dózsa Sportiskola 8 ponttal. Eredmények. Serdülők. Pa- pírsúly (6 induló): 1. Oláh Bar­nabás (SBTC), 2. Ármán György (Oh. Üveggyár), 3. Székely Jó­zsef (MGM Debrecen). Légsúly: (1 induló). 1. Nagy Zsigmond . (Bcs. E. Sp.) Harmatsúly: (4 in­duló). 1. Simon Tibor (Mező­túr), 2. Adamik Pál (Békési SZMT), 3. Török Tibor (Oh. Üveggyár). Pehelysúly: (7 indu­ló). 1. Gulácsi Antal (Szolnoki MÁV), 2. Abonyi István (Ceg­léd), 3. Kádár István (Mező­túr). Könnyűsúly: „A” csoport (6 induló): 1. Fekete János (SBTC), 2. Pelok János (Oh Üveggyár), 3. Szlovák Jenő (Cegléd). „B” csoport (5 induló): Képesítéssel és gya­korlattal rendelkező könyvelőt alkalmazunk azonnali belépéssel. Telentkezés a főkönyvelőnél BARTÖV. Magyar bánhegy es. 688 A Kocziha János emlékverseny zsűrije. Balról jobbra: Bob- csek István, a megyei TS gaz dasági vezetője, Kincses Fe­renc, a MÖSZ elnökségi tagja, a versenybizottság elnöke, Márton Pál, a verseny védnöke, dr. Szendi András sportor­vos. Hátul: Sebők Vilmos, a versenybizottság titkára. (Bp. Honvéd), Homoki Károly' (Cegléd)—Csuba Lajos (Gyula), Orsós János (Steinmetz)—Timár Ferenc (Csepel Autó), Csepregi Károly (Bcs. E. Sp.)—Kuburczik István (Tatabánya). Legtechnikásabb öklözőnek járó tiszteletdíjat, amelyet a Bé­késcsabai Városi TS ajánlott fel, Borbély István (Kiskunfél­egyházi HSE) kapta. A legeredményesebb edzó tiszteletdíját Trimmel Kálmán az Orosházi Üveggyár edzője nyerte el. A Békés megyei Ökölvívó Szakszövetség kitűnően rendez­te meg a versenyt, amelynek jutalomtárgyai nagyon értéke­sek voltak. Külön dicséret il­leti az alábbi szerveket és vál­lalatokat. amelyek ajándékaik­kal tiszteletdíiaikkal hozzájá­rultak a sikerhez: Hűtőház, mesyei KISZ-bizottság, Kon­zervgyár, MEZŐGÉP Vállalat, HUNGAVIS, Éoítőinari Válla­lat. Szőnyegszövő Htsz, Bútor­ipari Ktsz. A Kocziha János emlékver­seny pontversenyét az Orosházi Üveggyár csapata nyerte meg 42 ponttal és ezzel — egy évig a cvári sportkör vitrinjébe ke­rül a szép trófea. A további sorrend a következő volt: Bcs. Előre 35. Saleótariáni BTC 21, Szolnoki MÁV 18,, Tatabányai 1. Varga Imre (MGM Debre­cen), 2. Szlovák István (Cegléd), 3. Bus István (Oh. Üveggyár). Kisváltósúly; (6 induló). 1. Papp Zoltán (Mezőtúr), 2. Csiz­madia József (Oh. Üveggyár), 3. Szeifert Károly (Pécsi VSK). Váltó: (5 induló). 1. Rostás Pé­ter (Oh. Üveggyár), 2. Vidove- nyecz János (Bcs. Előre Sp.), 3. Szűcs János (Mezőtúr). Nagy­váltó (5 induló): 1. Molnár László (Békési SZMTE), 2. Krátki Mihály (Bcs. Előre Sp.), 3. Lévai János (SBTC). Közép­súly (2 induló): 1. Guti Sán­dor (Bcs. Előre Sp.), 2. Kovács László (Oh. Üveggyár). Nagy­közép (2 induló): 1. Bolla Lász­ló (Bcs. Előre Sp.). 2. Garam- Völgyi László (Bcs. Előre Sp.). Nehézsúly: (1 induló): 1. Szila- si Sándor (Oh. Üveggyár). Ifjúságiak. Papírsúly (1 in­duló): 1. Szőrös Mihály (SBTC). Légsúly (5 induló): 1. Katona Béla (Kaposvár), 2. Ambrus Já­nos (Szekszárdi, 3. Pollák Béla (Tatabánya). Harmatsúly (5 in­duló): 1. Botos János (SBTC), 2. Cs. Tóth János (Békési SZMTE), 3. Keilhaner György (Pécsi VSK). Pehelysúly (6 in­duló): 1, Bakk László (Miskol­ci VSC), 2. Maronies Attila (Kaposvár), 3. Garabl János (Pécsi VSK). Könnyűsúly: „A” csoport (4 induló): 1. Borbély István (Kun Béla HSE), 2. Hor­váth László (Szekszárd, 3. Far­kas Róbert (Zalaegerszegi TE). „B” csoport (5 induló): 1, Or­sós János (Pécsi Steinmetz). 2. Zsemberl István (Szekszárd), 3. Tímár Ferenc (Csepel Autó). Kisváltósúly (S induló): 1. Csá­ki András (Kun Béla SE), 2. Katona József (Pécsi VSK), 3. Bogyó Elemér (Zalaegerszeg). Váltósúly (5 induló): 1. Farkas János (Zalaegerszegi TE), 2. Tóth József (Kaposvár), 3. Nyá­ri Tibor (Bp. Szakipari Építő). Nagyváltósúly (6 induló): 1. Bo- dolai Lukács (Miskolci VSC), 2. Oláh Ferenc (Gyula), 3. Molnár József (Bcs Előre Sp.). Közép­súly (3 induló): 1. Richter Mik­lós (Tatabánya), 2. Murvai Jó­zsef (Oh. Üveggyár), 3. Nagy István (Debreceni Dózsa). Félne­hézsúly (5 induló): 1. Szálkái Sándor (Pécsi VSK), 2. Bohus Pál (Bp. Honvéd), 3. Hosszú János (Szekszárd). Nehézsúly: (1 induló): 1. Csontos Lajos (Békési SZMTE). Felnőttek. Légsúly (1 induló): 1. Breznyik György (Oh. Üveg­gyár). Harmatsúly (2 induló): 1. Szénás! Gyula (Szolnoki MÁV). 2. Szilágyi Mihály (Deb­receni Dózsa). Pehelysúly (6 in­duló): 1. Hamza István (Debre­ceni Dózsa), 2. Nagy Sándor (Tatabánya). 3. Marczinka Zol­tán (Szegedi Dózsa). Könnyű- súly (5 induló): 1. Kuburczik István (Tatabánya), 2. Clcás László (Szolnoki MAV). 3. Csep­regi Károly (Bcs. Előre Sp.). Kisváltósúly (7 induló): 1. Rácz Ferenc (Oh. Üveggyár), 2. Sárdí Károly (Pécsi VSK), 3. Farkas Csaba (Zalaegerszegi TE). Vál­tósúly (4 induló): 1. Benkő Jó­zsef (Oh. Üveggyár), 2. Szanisz­ló Sándor (MGM Debrecen). 3. Rátkai Pál (Zalaegerszegi TE). Nagyváltósúly (10 induló): 1. Danczik László (Bcs. Előre Sp.), 2. Hegedűs György (Ta­tabánya), 3. Szelezsán István (Bcs. Előre Sp.). Félnehézsúly: (2 induló): 1. Stefanik Mihály (Szolnoki MÁV), 2. Bódy Jenő (Bcs. Előre Sp.) Nehézsúly (5 induló): 1. Homoki Károly (Ceg­léd), 2. Csuba Lajos (Gyula), 3. Péter Géza (Pécsi VSK). Ortási küzdelmet hozott a felnőtt váltósul^xn az orosházi ueu.w Her-pásztóit ^emhéjjal, balról) és a debreceni Smniszló összecsapása. A győ^dmet — MjJáut ^rrásko-tása mellett — as orosházi fiú szerezte meg. (Fotó; Fábián István) m. Kézilabda. Befejeződte»: Schwe- rln.ben a nemzetközi férfi kézilab­da.to ma küzdelmei. A végeredmény a következő: i. NDK A, 2. NDK B ]. Magyarország, Szovjetunió, 3. Bili. gária. — Labdarúgás. A Soma-Intem®. zionale bajnoki mérkőzés 88. percé* ben Mazzolát szabálytalanul akadá. lyozták, s a bíró ll.est ítélt. A bűn. tetőt Boninsegna értékesítette, s Így az Inter 2—1 arányban vezetett. Ek­kor a római közönség elözönlötte a pályát, és a játékvezető lefújta a mérkőzést. I Tunézia válogatottja világbajnoki selejtezőn 2—0 arányban győzött ax BAK ellen és továbbjutott a követ, kező fordulóba. — Kosárlabda. Befejeződtek az 107». évi NB X. küzdelmei. Miután a BSE kikapott a TFSE.től és az MTK meg. nyerte BEAC elleni találkozóját, a bajnoki cím az MTK birtokába ke. rillt. — Asztalitenisz. Moszkvában • Szovjetunió válogatottja Európa Liga mérkőzésen 7:0 arányban győzött Anglia ellen. A torna jelenlegi lis. tavezetője Magyarország, 2. Svédor­szág, 3. NSZK. Idén már csak egy mérkőzést játszanak; szerdán: Cseh. Szlovákia—Szovjetunió. — Sakk. Két fordulóval a szovjet bajnokság befejezése előtt, Mihail Tál már negyedszer mondhatja ma­gát bajnoknak. Tál 14 pontot gyüj. tött, a mögötte levő Tukmakovnak 12 pontja van. Amennyiben Tál nem szerez pontot a továbbiakban. Tűk. makov viszont mindkét játszmáé megnyeri, akkor két bajnokot avas­nak a versenyben. Mexikóvárosban ötperces mérkő. zésekből álló villámtomát rendeztek és ezt a 21 éves szovjet Anatollj Karpov nyerte, miután 13 mérkőzé. séből 12_t megnyert, csupán a mexi­kói Roberto Gard tudott fél pontot elrabolni tőle. A második helyen a dán Larsen végzett 115 ponttal, a szovjet Kérész lett a harmadik, U ponttalt 1 Békéscsabai Seriéshiz.aló (elvesz állatorvosi szaksegédet, hentes szakmunkásokat, kazánfűtőket, sertésgondozókat és éjjeliőröket Jelentkezés: Kétegyházl út 129863 Békéscsabai Építőipari Szö­vetkezet azonnali belépéssel felvesz: gépírni tudó általá­nos adminisztrátort Fizetés megegyezés szerint. Minden szombat szabad. Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Vörös Október sor. 229968 9 smmsm UB. UfcLfcJMüKR 19. Eredményhirdetés az ifi-harm* • .úlyban. A győztes Botos Já­nos (SBTC) — Márton Pál gratulációját fogadja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom