Tanügyi Értesítő, 1909 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1909-02-25 / 2. szám

NYILVÁNOS NYUGTÁZÁS. A szatmárnémeti-i tanitói konviktus építésére felajánlott összeget befizették: Dr.CservenyáknéT.lrén, Nkároly 20 K,Einholz József (Ahonioród),20 K, Mohácsi Gábor (Kántorjánosi) 20 K, Vass Károly (Hagymáslápos) 20 K, a nagybányai áll. isk. tanulók adománya 40'32 K, Udvari községtől 20 K, Osztr,-Magyar bank 10 K, Rác Mihály (Zsarolyán) 20 K, Gazdasági és Ipar banktól 30 K, Tar Károly (Szatmár) 20, K, a vetési áll. tantestület által ren­dezett szinielőadás bevétele 42 74 K; Ács Elek (Hirip) 20 K, N. N. 50 K, Kapnikbánya község 50 K, Sebestyén Vince (Genes), Jankovics János (Szat- már) 20—20 K, Keresk. és Ipar bank 50 K, Biki Sándor (Egri) 20 K, Bakos István (Lázári) a táncmulatság jöv. 25 K, a Népbank r. t. adománya 50 K, Waígandt Anna (Nagybánya), Schönherr Ilona (Nagybánya) 20—20 K, Re- metemező község adománya 5'10 K, Varga Lajos (Botpalád) 20 K, Fogas Miklós (Óvári) 1 K, Vizler Mihály Batiz 20 K. r. k. iskolaszék adománya Batiz 10 K, Turner Albert (Szatmár) 4 K, Nagy Vilma (Szatmár), Rohonyiné P. Erzsébet (Szatmár), Fehérgyarmat község, Vinkler István (Kr.-Béltek) 20—20 K, a nagyecsedi áll. tanítótestület adománya 100 K, Pintye Szilárd (Réztelek), Csenger község 20—20 K, Női-kör (Nagyecsed) 50 K, Baumgartner György (Szaniszló), Szentiványi Erzsébet (Apa) 20—20 K, Szatmárgörbed község 10 K, Aranyosmegyes község 20 K, Soltész István és neje (Szaniszló) 40 K, Vargha József (Jánk) 30 K, a jánki ref. egyház adománya 5 K, Lukács Mi­hály (Nagykároly) 20 K, Nyírcsászári község 5 K. Gyűjtöttek: Mihályné H. Gizella (Szatmár) 14 50 K, Spiry Endre (Szat­már) 2280 K, Ányos Miklós ) Szatmár 22 K, Melegh Dániel (Kaylony) 10 K, Barazsu István (Komlódtótfalu) 408 K, Halász Mór (Szatmár) 28 K, Bálán Gábor (Sz.-telek) 1 K, Vizler Mihály Batiz 11 K, Nagy Vilma Szatmár 15 K, Rohonyiné P. Erzsébet Szatmár 2 60 K, Tóth Julia Szatmár 43 20 K, Jancsó Janka Kapnikbánya 4P30K, Fehérgyarmat elöljárósága 9'40 K, Lukács Mihály Nagy­károly 20 K-át. Az eddig megajánlott összeg 10,601-58 K. Begyült összesen (a Kováts Béla alappal és a február hónapban befizetett részletekkel együtt) 3796 35 K. [A részletek helyszűke miatt csak az egész összeg befizetése után nyugtáztatnak.] Tanitó-egyesületi tagsági dijat fizettek : Balogh László (Mérk) 1907—8. évről . 6 koronát. Búd Gábor (BiksZád) 1909. 3 Könnyű József (Nagykolcs) 1908. 3 „ Jakobenszky Ilona (Nagykocs) 1908. 3 „ Kincs József (Apa) 1909. 3 Friedländer Izsák (Kirdarócz) 1906. 3 „ Bartha Bálint (Óvári) 1909. „ ... 3 M Getie Miklós (Tartolcz) 1907—9. „ 9 n Bogdán Gábor (Nagyfentős) 1907-8. „ 6 H Puskásné P. Gizella (Apa) 1908. 3 H Mohácsi Gábor (Kántorjánosi) 1909. 3 Budó Rénusz (Szaniszló) 1909. 3 » Szentpéteri Sándor (Tiszabecs) 1909. 3 Kádár Károly (Egri) 1909. 3 Biki Sándor (Egri) 1909. 3 Albu László (F.-fernezely) 1908—9. „ 6 >1 Mán Gábor (Borválaszut) 1909. 3 » Nyikora Gergely (Mogyorós) 1907—8. „ 6 » Batinás Győző (Erdőaranyos) 1908. 3 •» Friedländer Izsák (Kdaróc) 1907. 3 »

Next

/
Oldalképek
Tartalom