Nógrád Megyei Hírlap, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

/tv /írv !v L S> ^1GÖTÁ^.K Reszkessetek, dohányosok (?) Polgármesteri köszöntő Nemdohányzó embertársaink feltűnően allergiásak lettek Puszta Béla. Salgótarján polgármestere ünnepi köszöntőt a cigarettafüstre az utóbbi egy évben. Mintha divattá lett mondott tegnap a városi televízióban. A beszéd egyes volna csúnyán nézni a káros szenvedélyűekre. 2. oldal részleteit közöljük. 3. oldal Elfogadható az őszi bizonyítvány A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Karancskeszi gárdája a 7. helyen fejezte be az 1997/98-as bajnoki évad őszi szezonját. Elemezzük az eredményeket. 9. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1998. JANUAR 2., PENTEK 2. i IX. ÉVFOLYAM, I. SZÁM ARA: 34 FORINT A Nógrád Megyei Hírlap Mindenkiről a világon, mindenkinek az egész megyében! Parlamenti csengő a babának A parlament csengőjét kapta ajándékba Vác város első újszülöttje. A 3000 grammos, 54 centi­méter hosszú Varga Cintia Anettet édesanyja újév regge­lén 7 órakor hozta a világra. Az egyedülálló 35 éves kis­mamát és gyermekét Kóródi Mária, a parlament alelnök asszonya köszöntötte a váci kórház szülészetén. Az egy­milliós Pest megye az ország egyetlen növekvő lélekszámú régiója, ezért különös figye­lemmel kell kísérni az itt szü­lető és felnövekvő gyermeke­ket - mondta Kóródi Mária. (A csengőt a képviselők fi­gyelmeztetésére használták.) Nógrád ismét kimaradt - ÁB-bébik január 1-jén Gyermekáldás negyedmillióval Szilveszter éjjelén - éjfél és egy óra között öt budapesti és tizenkettő vidéki csecsemő születéséről érkezett bejelen­tés az ÁB-Aegon biztosítóhoz, ahol éjfél és hajnali 2 óra kö­zött fogadták a kórházak és szülészetek hívásait. A csecsemők közül köz­jegyző jelenlétében sorsolták ki azt a négy vidéki és egy buda­pesti újszülöttet, aki az idén a 250 ezer forint értékű Szemünk fénye elnevezésű életbiztosítási kötvényt kapták. A budapesti szerencse gyermeke Faddi Bi­anka. A vidéki nyertesek: Va- nyó Benjámin Egerben. Bárány Boglárka Szentesen, Pisák Áron István Nagykanizsán, Bartók Tamás pedig Pécsett látta meg a napvilágot. Eddig - 37 év alatt - össze­sen 134 ÁB-bébi született, kö­zülük 44-en már betöltötték a 18. életévüket, s így felvehették az ajándékkötvény alapján járó összeget. Három a kislány Nógrádban - Újévi újszülöttek „Lusták” és egészségesek Az 1989-es esztendő első nógrádi újszülöttjeiként három le­ánygyermeket köszönthetünk. Bár a hölgyek kissé lusták, már ami világrajöttük időpontját illeti, de ami ennél fontosabb, hogy mindnyájan egészségesek. Időrendben a pásztói kórház szülészetén 1998. január 1-jén 2 óra 50 perckor jött világra az első újszülött, majd reggel 7 óra 15 perckor a balassagyarmati kórházban született meg egy újabb leánygyermek. Tőlük ráérősebb volt az a salgótarjáni csecsemő, akinek az újév nap­ján, röviddel a déli harangszó után adott életet az édesanyja. Az NMBB segíti az új vizsga megszerzését Ittasan és engedély nélkül vezetett A Nógrád Megyei Baleset­megelőzési Bizottság tudomá­sára jutott, hogy az új esz­tendő első óráiban megtör­tént az idei év első közleke­dési balesete. Okozója ittasan és engedély nélkül vezetett, s ennek követ­keztében kidöntött két útmenti oszlopot. Szerencsére az illető csak könnyebben sérült, ámde ez nem mentesíti őt a felelős­ségre vonástól. A balesetmege­lőzési bizottság méltányolva az év első balesetét minden segít­séget megad a balesetet szen­vedett személynek, s biztosítja számára a tananyagot, hogy új vizsgát tehessen, hogy a jövő­ben ne kényszerüljön illegális vezetésre. Egyben jobbulást kí­vánnak neki. A szórakozóhelyek nagyrészt visszatérő vendégeket fogadtak Újévköszöntő jókedvvel, várakozással Mulatozók a Kulacsban - Szemmel láthatóan emelkedett a hangulat Noha a petárdázók egész nap gondoskodtak a zajról és durrogtatusukkal szc* dic sre esetleg csak ijedtséget váltot­tak ki, minden különösebb rendzavarás nélkül vette kez­detét a szilveszter ünneplése. A falvakban inkább a családi, baráti ünneplés vitte a prí­met, mig a városokban szá­mos szórakozóhelyen öltöz­tették a termeket az ünnepi alkalomhoz illő ruhába. Este 19 óra után kihaltak a telepü­lések utcái, csupán csellengő fiatalokat, a szórakozásra utolsó pillanatban sietőket le­hetett látni. Az újságíró és a fotóriporter az esti órákban indult el, hogy néhány helyen meglesse hogyan szórakoznak az óévet búcsúztató, új esz­tendőt köszöntő emberek. Salgótarján nyugati városré­szében a Galcsik Fogadó abla­kaiban jól lehetett látni a belső ünnepi díszítés fényeit. Az asz­taloknál ülők halk zsongása még csak sejteti a hangulatot, hiszen a jókedvű társaság még a vacsora előtt áll. Galcsik Lajos tulajdonostól megtudjuk, hogy ez már a ha­todik szilveszterük. Három he­lyiségben várták a vendégeket, akik mintegy kétszázan rend­ben megérkeztek. Mind a há­rom helyiségben külön zene szól, két helyen élő zene és a harmadik teremben nosztalgia diszkózene.- A szilveszteri szokáshoz híven az idén is rendezünk tombolát - mondja Galcsik úr - amihez az élő kismalacot már előkészítettük. Éjfélkor pedig hagyományosan korhelylevest szolgálunk fel. Galcsikékhoz most is - akár­csak eddig is - a középrétegbeli vállalkozók jöttek szórakozni. Itt már novemberben elkeltek a hel^k. hiszen vendégkörük dömo része azokból áll, akik tavaly is itt szórakoztak. A pa­tinás vendéglátó helyen szil­veszterkor gazdagon töltött bor­júszelet és az aszalt szilvával töltött pulykamell volt a fő at­trakció. A Népjóléti Képzési Köz­pont recepcióján Gabora Ká­roly prímásba ütközünk. A fia­talosan idős hegedűmester ép­pen pillanat­nyi levegő- zesie jött ki a zenekartól. Ők elmarad­hatatlan sze­replői a szil- Mesteri fogások a tíalcsik vendéglő konyháján vesztereknek, s amint mondja neki ez már a nagyon sokadik szilveszter. Olyan vegyes műsorral ked­veskednek közönségüknek, amelyben a cigányzene mellett helyet kapnak a sokak által kedvelt népszerű keringők és operettrészletek, s még lehetne sorolni a széles repertoárt. Herczeg József étteremve­zető a tőle megszokott elegan­ciával és magabiztossággal kormányozza csapatát, hogy a több száz vendég kedvére szó­rakozhasson.-Joggal mondhatjuk, hogy jubilálunk, hiszen éttermünk­nek ez az ötödik szilvesztere - mondja Herczeg úr. - S ez az első alkalom, hogy csaknem háromszáz vendégük van. Ez annak köszönhető, hogy a ven­dégházban kibővítettük a ter­meinket. A jórészt hazai vendégsereg nagyobb része olyan visszatérő vendég, akik korábban is itt ün­nepeltek. Köztük most vannak azonban német és lengyel ven­dégek is. Az emeleten a bálte­remben tánczene, a földszinti kisebb teremben pedig cigány­zene szórakoztatja a vendége­ket. Az itt szilveszterező vendé­gek Ínyencségek közül válo­gathattak. Volt jércegalantin és a trópusi tengerek gyümölcseit kínálták bélszínnel. A tombola fődíja egy egybesült malac, de aki ezt megnyeri az egy élő új­évi malacot is kap ajándékba. A Tarján patak mellett az ut­cán végig parkolnak a gépko­csik, mutatva hogy a jó hírű Kulacs Vendéglőben is telt ház van szilveszter estén. Keszler (Folytatás a 3. oldalon) Fúrótorony kolbászból, pálinkával - Óévbúcsúztató játékot rendeztek Szé- csényben még szilveszter előtt. A HA-HÓ-NAP névre keresztelt versengésre a környező köz­ségek vállalkozó szellemű csapatait is meghívták, cikkünk a 4. oldalon fotó: -rt­Halott a házban, hajnalban - Árkok, árterek, autók: három baleset négy sérülttel Lángtenger a lakásban Mindössze tizenhat nyugodt percük volt a salgótarjáni tűzol­tóknak az új év első éjszakáján: negyed egy után ugyanis már befutott az első riasztás az Úttörők útjáról, ahol egy második emeleti lakás erkélyajtói égtek, egyelőre ismeretlen okból. Egy órával később újabb jelzés érkezett - ez egyben az év első rendőrségi halottszemléjét is jelentette, a Dobó Katica úton. A 65 éves A. K.-t este kilenc óra körül még látták tévézni, hogy ezután mi történt vele, azt legfeljebb sejteni lehet, pontosan rekonstruálni vi­szont aligha. Tény, hogy éjjel egy óra körül néhányan arra figyeltek fel, hogy füst szivá­rog a mindössze 25 négyzet- méteres, egyetlen helységből álló lakásból. Feltörték az aj­tót, majd riasztották a tűzoltó­kat, akik oltás közben megta­lálták az idős ember szin­te teljesen elégett holttestét. A hőterhelésre jellemző, hogy a házból - a helyszínen járt vizsgáló elmondása sze­rint - jóformán csak az oldal­falak maradtak meg, a beren­dezésből pedig néhány nehe­zebben olvadó fémdarab. Amikor az ajtót felnyitották, az addig csendben izzó tűzből valóságos lángtenger lett, amit a szomszédok nem tudtak elol­tani, s a férfit sem lehetett ki­menteni. Az ügyben a rendőr­ség és a tűzoltóság közös vizsgálata még tart. Valamivel jobb volt a hely­zet a nógrádi utakon: az el­múlt három napban három balesetben négyen sérültek meg, de közülük csak egy ember súlyosan. Karancslapujtőn még 30-án éjjel borult árokba egy autó, amelynek vezetője eredetileg csak egy kátyút akart kike­rülni, ám a művelet - megcsú­szás után - az árokban ért vé­get. Szilveszterkor is csúsztak az autók: jutott belőlük az Ipoly árterébe (Szécsény és Balassagyarmat között) és az árokba (Becske külterületén) - itt a vezető súlyos, utasa könnyű sérülést szenvedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom