Észak-Magyarország, 1999. augusztus (55. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

Vr ff Anyatejjel Az anyatej, a szop­n Hattyú a mezőn Az eső miatt a bú­■W. m Csupa ötös Folytatjuk a megye IDŐJÁRÁS: Esős idő I tatás országos ün­W: & I * za, az árpa veszte­V. <*0*- f jeles tanulóinak Nappal 24 - 28 °C nepe Miskolcon /2 séget hoz /7 £S.^á?i bemutatását /II Éjszaka 12 - 15 °C444 ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1999. augusztus 2., hétfő 55. évfolyam, 178. szám-- , •’TRflfPiiii A dobogón. A TVK-Mali TK felnőtt férfiegyüttese a második, a női pedig a harmadik helyen vég­zett tegnap Tiszaújvárosban a 3. Triatlon Klubcsapat Európa- bajnokságon. A férfiaknál svájci, a nőknél francia győzelem szüle­tett. /10 Fotó: Vajda János ✓'■"v > N >-S uMlWttX LbítAtfílüM Segítettek A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat hazai tevékenysége Debreceni Szoc. K. 10,48% 1999. évre elhatárolt céltámogatások és alapok 42,14% Miskolci Szoc. K. 3,29% Budapest, XIII. kér. r?oc. Közp. 10,74% Oktatás - ^ továbbképzés 3,05% 3,36% Krízis T a Otthoni szakápolás SÍ rogramok ' 4 1,56% 3,11% / Erőspusztai Menekültotthon , Menekültügyi és Idegenjogi Iroda 4,63% 12,28% Forrás: KSH - Grafika: ÉM Zene és Fény Fesztivált tartottak Miskolctapolcán szombaton. /3 Fotó: V.Cs. A tanév rendje Budapest (MTI) - Az 1999/2000- es tanév, az ideihez hasonlóan, 185 napból áll majd, és a peda­gógusok hat tanítás nélküli munkanappal gazdálkodhatnak. A tanév rendjéről szóló minisz­teri rendelet szerint szeptember 1-jén kezdődik a tanítás az isko­lákban, az utolsó nap a nem végzős évfolyamokon 2000. júni­us 16. A téli szünet december 23-án kezdődik, a szünet utáni első tanítási nap január 3-a. A tavaszi vakáció április 17-től 25- ig tart. A húsvét hétfőt követő kedd is szabadnap lesz. A középiskolai előfelvételikre csak a nemzeti, etnikai és ki­sebbségi oktatásban részt vevő, a két tanítási nyelvű, a művé­szeti szakmai vizsgára felkészí­tő, továbbá a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek által fenn­tartott iskolákban kerülhet sor. Magyar vizes aranyak Isztambul, Győr (MTI) - Az isztambuli Európa-bajnokságon folytatódott a sikerso­rozat: Kovács Ágnes harmadik aranyérmét nyerve 200 m mellen diadalmaskodott. Taroltak a győri Seat kajak-kenu mara- ton világbajnokságon is a magyarok. Aranyérmes lett a Pitz Andrea, Csay Re­náta női kajak-páros; a Szakály Viktor, Jámbor Attila kajak-kettős; a Győré Attila, Csabai Edvin kenu-páros. Pétervári Pál 1988 és 1998 után harmadszor is világbaj­nok lett kenu egyesben. Salga István és Szonda Kornélia egyaránt ezüstérmet szer­zett, a kenusok között Kolozsvári Gábor a 3. helyen végzett. /10, 12 Hirdetés ÉSZAK-MAGYARORSZÁG LAPKIADÓ KFT. IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 <0 (46)414-022 Petőfi, a márkajegy Fehéregyháza (MTI) - Több ezer Erdélyből és Magyarország­ról érkezett ember a magyar és román kormány több minisztere jelenlétében emlékezett meg szombaton a Segesvár melletti Fehéregyházán Petőfi Sándor halálának 150. évfordulójáról. Az idei jubileumi megemléke­zések központi rendezvényét Kiskunfélegyháza, Fehéregyhá­za és Segesvár közösen szervez­te. A 150. évfordulóra Kiskupfél- egyháza egészalakos Petőfi-szob- rot adományozott a fehéregyhá­zi Petőfi Múzeumnak. /2 „Gabi” fogai Bemutatták a nagyközönségnek a közelmúltban talált újabb Ruda- pithecus-leletet, „Gabit”, szomba­ton Rudabányán. Az érdeklődés óriási volt. A kutatók már három éve nem találtak olyan jelentős leletet a rudabányai előemberrel kapcsolatban, mint amilyet „Gabi” képvisel. Az új lelet egy Rudapithecus felső állcsontja a hozzá kapcsolódó arc- illetve agy­koponya egy darabjával. De elő­került egy őslónak az alsó láb­szárcsontja is. /3 Fotó: Vajda János Megjelenik: 55 000pél Hányban Berente bizonyított: helyhatóságot választott Berente (ÉM - FG) - Lapzár­tánkkor még nem lehetett tudni a végeredményt, de az már biztos volt: saját vezető­ket választott Berente. Éjfélre, leghamarabb fél 12-re várták a berentei önkormányza­ti képviselőtestület- és polgár­mester-választás eredményeit tegnap este a választási iroda munkatársai. De azt már tudni lehetett: megválasztották vezető­iket a berenteiek, hiszen egyfor­dulós választásról lévén szó, az lesz a polgármester, aki a - rész­vételi aránytól függetlenül - leg­több szavazatot kapta. Reggel 6-tól este 7 óráig ad­hatta le szavazatát a 806 válasz­tásra jogosult berentei lakos. A szavazóhelyiség lezárása előtti utolsó jelentéskor, amely a fél 6- os állapotot rögzítette: 579 fő ad­ta le voksát. Addig tehát a sza­vazásra jogosultak több mint 70 százaléka élt ezzel a jogával. A részvételi arány kapcsán fogal­mazta meg Veresné Jakab Zsu­zsanna, a helyi választási iroda ve?etője, hogy a berenteieket ér­dekli a település jövője, fontos­nak tartják, hogy a május 1-jétől ismét önálló település élhessen az önkormányzati törvény által biztosított jogaival. A választási iroda vezetőjétől megtudtuk, a településen - a lé- lekszámnak megfelelően - hét tagú lehet az önkormányzati képviselő-testület. A képviselő­ket huszonhat jelölt közül vá­lasztották ki a szavazók. A pol­gármesteri listán négy függet­len jelölt - Berecz János, Kal- lus Lászlóné, Lukács Gyula György, Serfőző József - neve szerepelt. Táncos örökségünk Matyóföldön Mezőkövesd (ÉM - PTA) - A Matyóföldi nyár rendezvényso­rozatán belül Matyóföldi Nem­zetközi Néptáncfesztiválf rende­zett az elmúlt hét végén a köves- di önkormányzat illetve a me­gyei közművelődési intézet. A néptáncfesztiválon közel 20 együttes szórakoztatta a mezőkö­vesdi főtéren egybegyúlt közönsé­get. Az immárom 14. alkalommal megrendezett fesztivál hagyo­mányőrző programjainak hosszú sorát idén is a Matyó Néptánc­együttes kezdte meg. A csoport 1947-es megalakulása óta gyűjti a matyóföldi táncmódozatokat, vi­seleteket - folklór-koreográfiájuk­ról Európa szerte híresek. Hazai megbecsülésben sem szűkölköd­nek: elismerő, jubüeumi okleve­let kaptak a Művelődési és Köz­oktatási Minisztériumtól. De ők kapták meg legutóbb a Mezőkö­vesd Városért díjat is. Mellettük számos hazai - felsőzsolcai, győri és szolnoki - és külföldi csoport mutatta be tudását. A közönség megismerkedhetett a szlovén, a lengyel, a német, az észt és a ma­cedón kultúra örökségeivel is. Matyóföldi táncosok a fesztiválon Fotó: Vajda János NÉM Teljes körű tőzsdei szolgáltatással várja ügyfeleit Miskolc, Arany Corvin Üzletház II. emelet. Tel.: 46/500-170 Fax: 46/500-179 Tőzsdei üzletkötés díja már 0,15%-tól! ET

Next

/
Oldalképek
Tartalom