Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-04-22 / 17. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 205 Miről ezen határozat közzététel végett a vm. Hivatalos Lap szerkesz­tőjével közöltetik. Kelt Nagykárolyban Szatmárvármegye árvaszékének, 1909. április 15-én tartott ülésében. Ilosvay, h. elnök. II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletak. 7053 — 1909. Szatmárvármegye alispánjától. A nagykárolyi járás ismeretlen hadköteleseinek körözése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák. A nagykárolyi járásból távollevő állitáskötelesek névsorát a nyomozás meg- ejtése végett közlöm. Nagykároly, 1909. évi április hó 15-én. Ilosvay, alispán. Kimutatása. Azon állitásköteleseknek, akik törvénytelenül a fősorozásról elmaradtak. Májer Vendel Szaniszló róm. kath., a) István, b) Czinczel Erzsébet, Kovács István Szaniszló róm. kath., a) András, b) Mózer Ágota. Notin Bazil Penészlek gör. kath., a) László, b) Szilágyi Anna. Orosz Ferencz Börvely ref., a) Ferencz, b) Be- reczki Erzsébet. König Márton Mezőterem róm. kath., a) János, b) Roth Rozália. Amaczi János Kaplony gör. kath., György, b) Csobi Juliánná. Tivadar György Csoma- köz gör. kath., a) Demeter, b) Pap Flóra. Lukács György Mezőterem gör. kath., a) László, b) Pap Terézia. Elchlinger János Nagymajtény r. kath., a) Vendel, b) Stibli Mária. Kozma Péter Kismajtény g. k., a) Péter, b) Pap Anna. Frenye János Kraszna- szentmiklós g. k., a) Miklós, b) Mán Flóri. Szkubli Mihály Krasznaszentmiklós a) Mi­hály, b) Moldován Teréz. Tar Miklós Mérk ref. a) Sándor, b) Varga Karolina. F'eczer János Mezőfény r. k., a) Mihály, b) Glacz Borbála. Fekete János Szaniszló g. k., a) János, b) Szfura Juliánná. Gulyás Mihály Csomaköz g. k., a) Mihály, b) Grosz Ve- ronka. Czumbel György Szaniszló r. k., a) Vendel, b) Melau Mária. Haulier Márton Nagymajtény r. k., a) István, b) Merk Mária. Szuporán Gábor Szaniszló g. k., a) Gábor, b) Marozsán Lujza. Kovács György Kaplony g. k., a) László, b) Pável Katalin. Gin­dele Ferencz Mezőterem r. k., a) Ferencz, b) Gyermán Veronika. Czimmerman Márton Csomaköz r. k., a) Márton, b) Ekker Getrud. Osvald Márton Mezőterem r. k., a) Már­ton, b) Lender Juliánná. Nagy János Szaniszló ref., a) János, b) Nagy Eszter. Szeibel József Gilvács r. k., a) József, b) Zinner Katalin. Márk Mihály K.-Miklós g. k., a) János, b) Csontos Ilona. Kis György Penészlek g. k., a) Ferencz, b) Szűcs Márta. Czumbil Jakab Csomaköz r. k., a) Jakab, b) Heinrich Rozália. Trenye Ferencz K.-Miklós g. k., a) György,, ti) Kozmucza Flóri. Barota János Nagymajtény g. k., a) György, b) Bontya Juliánná. Torna István Nagymajtény r. k., a) Vendel, b) Viland Mária. B. Nagy Lajos Börvely ref,, a) Sándor, b) Dázsi Eszter. Lebács Péter Domihidi g. k., a) László, b) Moldován Julia. Kirvai Miklós Szaniszló g. k., a) János, b) Sajtos Julia. Rimili István Csomaköz r. kath., a) Simon, b) Beiger Mária. Bódi Sándor Esztró g. k., a) Mihály. b) Papp Flóra. Müller József Mezőterem r. k., a) Jakab, b) Haller Anna. Szabó József Domahida g. k., a) László, b) Marián Flóra. Tarcza Ferencz Kismatény g. k., a) László, b) Varjú Ilona. Kiss András Mezoterem g. k., a) András, b) Danyilla Teréz. Keszelr György Szaniszló r. kath., a) Gáspár, b) Michelberger Julia. Erdei György Szaniszló g. k., a) Gergely, b) Erdei Julia. Kővári Gyula K.-Miklós g. k., a) János, bj Nádas Julia. Bontya János Erdengeleg g. k., a) János, b) Barota Flóri. Szűcs Demeter Sza­niszló g. k., a) János, b) Szűcs Teréz. Bállá P'erencz Kismajtény g. k., a) Ferencz, b) Varjú Ilona. Léber János Csomaköz r. k., a) Vendel, b) Kallanbacher Terézia. Fetter István Szaniszló r. k., a) János, b) Szfura Julia. Gnandt Ignácz Csomaköz r. k., a) Vendel, b) Ho chman Mária 1888. évi születésű hadkötelesek. Baumli Mihály Kálmánd r. k., a) Mihály, b) Mélán Magda. Torna Antal Gilváe's r. k., a) Antal, b) Kern Mária, Eberszt György Fény r. k., a) Antal, b) Fischer Mária.

Next

/
Oldalképek
Tartalom