Tanügyi Értesítő, 1909 (8. évfolyam, 1-10. szám)

^ BIBE £ ^6p-^ íONfmSi fS:\ Szatmár-jNM, 1909. január. 1. szám. Jitfy. 3396Q" r tanügyi értesítő NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP SZATMÁRVÁRMEGYE KIRÁLYI TANFELÜGYELŐSÉGÉNEK ÉS A SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLETNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: MIHÁLY FERENC. Súű D 1 • é# ' •• % Előfizetési ára egy évre 4 korona. TARTALOM: Konviktusunk ügyeiről, ly. — Tömörüljünk! Vladár Ferenc. — A magyar nyelv tanításának tanterve a nem magyar népiskolák­ban. Székely Árpád. — A tanító a nemzeti küzdelemben. Ma­rosán János. — Közigazgatási bizottságból. — Az egyesület két évi története. Károlyi Sándor. — Hivatalos. — Vegyesek. — Szerkesztői üzenet. — Nyilvános nyugtázás. Németi Sándor. KIADÓTULAJDONOS: A „SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET."

Next

/
Oldalképek
Tartalom