Észak-Magyarország, 1996. május (52. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-10 / 109. szám

1996. MÁJUS 10«, PÉNTEK Sport ÉSZAKIM agyarország 17 i MK-forduló Miskolc (ÉM) - A labdarúgó Ma­gyar Kupa megyei második forduló­ját rendezték meg szerdán délután, ahol a következő eredmények szü­lettek: Arnót — Siegel SE-Felsőzsol- ca 2-4, Sajósenye — Nyékládháza 1- 1, Onga - Hejőcsaba 2-2, Büttös - Krasznokvajda 1-4, Alsóvadász - BEVSC-Damix 1-6, Sajóvámos - Szikszó-Szatev 2-4, Forró — Mádi SE 2-7, Megyaszó - Hernádnémeti 2- 3, Taktakenéz - Taktaharkány 1-0, Golop - Hollóháza 3-2, Bodrog. SE - Abaújszántó 1-4, Monok - Encs 0-4, Tolcsva - Sátoraljaújhely 3- 3, Bodroghalom - Karcsa 2-1, Sze­rencs - Sárospatak 0-1, Harsány — Mezőkövesd 2-1, Tibolddaróc - Vat­ta 0-3, Sajópetri - Mezőcsát 2-4, Gi- rincs - Halmaj 0-3, TITÁN SE - Ti- szaújváros 0-3, Rudabánya - Ede­lény 2-1, Ormosbánya - Kazincbar­cikai SC 1-6, Erdőbénye - Miskolci VSC 0-2, Borsodszirák — Szirmabe- senyő 2-3, Hangács - Red-Devils- Sáta 0-1, Tardona - Bánhorváti 3-3, Dédestapolcsány - GLAS-SVSE 1-2, Hidvégardó - Bódvaszilas 1-2, Zádoríálva - Ózdi FC 3-10. Döntet­len esetén az alsóbb osztályú csapa­tok jutottak a következő fordulóba. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó-szövetség versenybi­zottsága felhívással fordul a megyei L és II. osztályban szereplő labda­rúgókhoz, amely szerint kettős iga­zolással nem játszhatnak egyetlen körzeti bajnokságban szereplő csa­patban sem. Esetleges pályára lépé- sük fegyelmi büntetést von maga után! Birkózó-napközi Miskolc (ÉM) - A Diósgyőri Birkó­zó Club vezetősége az iskolai idő be- fejeződtével, a nyári szünetben júni­us 17-től, kéthetes turnusokban, Sportnapközit szervez általános is­kolások részére. A foglalkozások reggel 7-től délután 5 óráig tarta­nak, amelyeken a birkózáson kívül szerepel majd labdarúgás, strando­lás, kirándulás és számos más prog­ram. Az érdeklődők a DBC csarno­kában vagy a (46) 401-925-ös tele- fonszámon tudhatnak meg további részleteket a nyári sportnapköziről. —TllRAAfÁNTAT • AZ MVSC TERMÉSZET, ROI május 12-én, vasárnap 6 kor találkoznak a Tiszai pályauc ron. Az útvonal: Dubicsány - Ga ci-völgy - Voncsó-fej - Kavics-dc ~ Kakas-vár - Barackó-völgj Szedres lápa - Hármashatár hej Hegyes hegy - Keleméri nagy hős tó - Forrás-völgy - Putnok. • A DIÓSGYŐRI TERMESZ] BARÁTOK május 12-én, vasári 6.50-kor indulnak a lillafüredi a\ busz végállomásról a Vol busszal. Az útvonal: Hollóstet Rejtek - Sugaró - Kecskeláb n Nagy-Kőris - Nagy Hárs - Boró tebrek — Vesszős völgy — Lillaíüi • A MISKOLCI HELYIIP^ TERMÉSZETBARÁT EGYEÍ LET tagjai május 12-én, vasári 8.30-kor találkoznak az Ujgyőri térről induló 6-os busznál. Áz úl ual: Pereces — Paprét - Tiszán Ortási rakodó - Galya oldal - Ar kút - Soros töbör - Sólyom kií Köpüsnyereg - Háromkúti völg Garadna. Hirdetés= Próbálja ki! 2 hónapra! Ha meg sosem fizetett elő a HVG-re, most itt az alkalom! Legalább 58 oldal hír és információ minden héten. 8 szám mindössze 522 Ft-ért. Éljen ezzel az ój előfizetőknek szóló ajánlattal! Amennyiben elő kíván fizetni lapunkra, küldje vissza az alábbi kupont címünkre vagy a 250-6604-es faxszámra. 3x-_ ______________________ N év:.............................................. Cím:....... l ék:ion: ........... C ímünk: 1300 Budapest 3.. pl. 20. . „Elég hamar megszoktuk egymást” Antal Krisztián és a Lotus a Hungaroringen egymásra talált Bánhegyi Gábor í WIE -•■■■■ -- ' Antal Krisztián és autója a magyar bajnokság első futamának rajtja előtt a Hungaroringen Miskolc (ÉM) - A borsodnádasdi autóversenyző, Antal Krisztián néhány évvel ezelőtt még az Opel Astra Kupában jeleske­dett, tavaly Csehországban bor­zolta a versenyzőtársak idegeit, az idén pedig ismét hazai pá­lyán falja a kilométereket. Az el­múlt hét végén, május 5-én a Hungaroringen a magyar baj­nokság Formula szabadkategó­riájának első futamában a De­nim Racing Team versenyzője kétezer köbcentiméteres Opel Lotusával a harmadik helyre futott be. Antal Krisztiánnal többek között arról beszélget­tünk, hogy érzi magát az új au­tójában. □ Pár hónappal ezelőtt még arról volt szó, hogy az Antal Krisztián ve­zette Opel Lotus a német bajnokság­ban küzd majd a bajnoki pon tokért. • Most is szó van erről, csak egyelő­re a csapatom, a Denim Racing Team úgy döntött, hogy az idei esz­tendőt a magyar bajnokságnak szenteljük. Ez egyrészt ismerősebb közeg, másrészt van idő arra, hogy teszteljük az autót. □ Mit kell tudni erről a masináról? • Ez az Opel Lotus egy százhatvan lóerős, kétezer köbcentis, tizenhat szelepes motorral és egy ötsebessé- ges váltóval rendelkezik. Az önsú­lya összesen négyszázötven kilo­gramm, aminek köszönhetően mindössze négy másodperc alatt gyorsul a kocsi álló helyzetből száz­ra, majd „némi” idő elteltével 220- 250-es tempóra. Száraz pályán Slick-, vizes pályán Wett gumikkal megyünk. □ Mennyi idő volt az ismerkedésre? • A szerződés értelmében csak bé­reljük az autót Ausztriából Christi­an Eigltől, így csak a verseny heté­ben érkezik meg a gép. Az első hiva­talos találkozásunk május elsején volt a Hungaroringen. Élég hamar megszoktuk egymást, mert körön­ként javultak az eredményeim, vé­gül a verseny hivatalos edzésén a második rajtkockát sikerült meg­szereznem. Ezt amiatt tartom nagy eredménynek, mert ebben a szabad­kategóriában a kétezres autók együtt indulnak az erősebb Formu­la hármas kocsikkal. □ Az edzésmásodikból hogy lett ver­senyharmadik? • A váltó miatt. Indulásnál rende­sen kipörgettem a kocsit, majd rak­tam volna a váltót második fokozat­ba. A váltó azonban csak recsegett- ropogott, de nem vette be a másodi­kat. Végül negyedikbe sikerült be­raknom, csak közben a mezőny el­porzott mellettem és mire felesz­méltem, már a nyolcadik helyen ta­láltam magam. A tizennégy körös versenyen sok időm nem volt a javí­tásra, így kockáztatni kezdtem és - a kívülállók szerint - bravúros elő­zésekkel, „vas a vasnak” távolság- tartással sikerült felverekednem magam a harmadik helyre. □ A 111-es rajtszám a véletlennek köszönhető, vagy szimbolikus érie­lemmel is bír? • Csak véletlen. De jól mutat, és akár azt is bele lehetne magyaráz­ni, hogy ezután már kizárólag csak az első helyen fogok végezni. □ Legközelebb például mikor? • Ha minden jól megy, akkor talán már a következő bajnoki futamon, amelyet május 31. és június 2. kö­zött rendeznek szintén a Hungaro­ringen. „A védekezésünkkel nincs gond” Miskolc (ÉM - PA) - A férfi ko­sárlabda-bajnokság küzdelmei­ben a MEAFC gárdája a 22. he­lyen végzett. A csapat szereplé­séről, a tervekről beszélgettünk Szaniszló Sándor szakosztály- vezetővel és Miien Vukicse- viccsel, a gárda edzőjével. □ Milyen tervekkel vágtak neki. az 1995/96-os idénynek? - kérdeztük Szaniszló Sándort. • Az idény elején a szakosztályve­zetés azt határozta meg, hogy a csa­pat az A-csoportért szálljon harcba. Az erősítések befejezése után nyil­vánvalóvá vált, nagyon fiatal csapat alapjait sikerült leraknunk. A leg­jobb 16 csapat közé kerülésért két alcsoport küzd, mi a „zöldbe” kerül­tünk. A mindent eldöntő siófoki meccsen vereséget szenvedtünk, így nem sikerült a tervünket megvaló­sítanunk. Ezután az volt a célunk, hogy a rájátszás nyolc csapatos küz­delmeiben a legjobb helyen végez­zünk. Ekkor azonban már folyama­tos sérüléshullám tizedelte a gár­dát, így végül a 22. helyet sikerült megszereznünk. Azért is értékes ez a helyezés, mert a bajnokságot gya­korlatilag idegenlégiós nélkül ját­szottuk végig, amit nem sok egyesü­let mondhat el magáról, és mint már említettem, a sérülések sem kerültek el minket. □ Sok fiatal kapott lehetőséget. • Elkezdtünk egy csapatépítési fo­lyamatot, megkapták a lehetőséget a bizonyításra. Úgy gondolom nem okoztak csalódást, hanem megmu­tatták, hogy a jövőben lehet rájuk számítani. Ä csapat játékára jellem­ző, hogy a védekezésünkkel nincs gond, hiszen a küzdelmek során mi kaptuk a második legkevesebb pon­tot, a támadások befejezésén kell még javítanunk. □ Mik a tervek a jövőre? • Megpróbálunk egy jó csapatot építeni, amelynek célja az A cso­portba kerülés. Külön öröm szá­momra, hogy az NB I-es iijúsági bajnokság B csoportjában ezüstér­met nyert az együttesünk, az érme­iket Budapesten a Körcsarnokban fogják megkapni. Ezután Miien Vukicsevics, a csapat trénere vette át a szót: • Sok problémával kellett szembe­néznünk a bajnokság folyamán, sok volt a sérülés, amely sajnos végigkí­sérte az egész idényünket. Nagyon fiatal a gárda, akikben még van egy kicsi „félsz” a mérkőzéseken. Az utánpótlással nincs gond, Íriszen az ifjúsági csapataink nagyon jól sze­repelnek. Van tehát egy fiatal bázis, amelyet egy-két rutinos játékossal kiegészítve biztosan nem marad el a siker. Ez miskolci csapat és to­vábbra is ez lesz a tradíció. A Paris St. Germain első KEK-győzelme Brüsszel (MTI) - Szerdán este a labdarúgó Kupagyőztesek Európa Kupája döntőjében Brüsszelben lépett pályára a francia Paris St. Germain és az osztrák Rapid Wien. A mérkő­zés után a gátlóknak volt miért igazán örülniük. Paris Saint Germain - Rapid Wien 1-0 (1-0) Brüsszel, I. Baldvin király-stadion, 36 000 néző. Vezette: Pairetto. Paris St. Germain: Lama - N’Got- ty, Le Guen, Roche - Fournier, Gu­erin, Djorkaeff, Bravo, Coletter - Rai, Loko. Edző: Luis Fernandez. Rapid Wien: Konsel - Ivanov — Schottel, Hatz, Guggi - Heraf, Küh- bauer, Stöger, Marasek - Jancker, Stumpf. Edző: Ernst Dokupil. Gólszerző: N’Gotty (29.) Sárga lap: Jancker (36.), Schottel (37.), Hatz (54.), Marasek (56.), He­raf (67.) N’Gotty (72.). Csere: Rai helyett Dely Valdes (12.), Balra: Luis Fernandez és Youri Djorkaeff (a háttérben) a kupával. Jobbra: Alain Roche (feni) örül Bruno N'Golty (leni) góljának. Fotók: AP Stumpf helyett Barisic (46.), Four­nier helyett Llacer (78.). A végig fölényben játszó és több helyzetet kialakító franciák N’Got­ty távoli lövésével szerezték meg a győzelmet. A 29. percben szabadrúgáshoz jutott a francia együttes. N’Gotty 32 méteres bombája a kapu előtt álló Herafon megpattant és ez becsapta Konselt, a Rapid kapusát, aki későn vetődött és már nem érte el a jobb alsó sarokba tartó labdát. A „bekapott” gól után mindent egy lapra feltéve támadott az osztrák együttes, azonban gólt nem tudott kicsikarni. A „túlórázáshoz” a befe­jezés előtt két perccel álltak legkö­zelebb a bécsiek, amikor a bolgár lé­giós, Ivanov fejesét csak nagy bra­vúrral tudta hárítani Bemard La­ma, a párizsiak kapusa. A KEK 1961-es premierje óta a PSG először nyerte el a kupagyőzte­sek kupáját. A PSG vezető edzője, Luis Fer­nandez, aki az idény végén távozik a csapat kispapjáról, meghatottan nyilatkozta az összecsapás lefújása után:- Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy' kellett. Nyugodtan játszot­tunk, majd a félidő felénél „robban­tottunk”. A győzelem megmutatta a francia labdarúgás erejét. Hihetet­lenül boldog vagyok. _Hétyégi sportműsor PENTEK KÉZILABDA NB II, női: Balmazújvárosi MINEX KC - Ózd Brode- co. Balmazújváros, 17.00. SZOMBAT KERÉKPÁR Bükk '51 Terepkerékpáros teljesítménytúra, Miskolc Város ünnepének tiszteletére. Miskolc, Majális Park, 8.00. KÉZILABDA NB l/B, női: Miskolci Honvéd Kórház SE - Jászbe­rény. Miskolc, Herman Ottó Gimnázium tornacsar­noka, 15.00. NB l/B, férfi: Tiszavasári Alkaloida - Ózdi KC. Tiszavasvári, 16.30. NB II, női: MVSC - Putnoki VSE. Miskolc, Herman Ottó Gimnázium, 10.00. NB II, férfi: Hajdúnánás 7 Sárospatak. Hajdú­nánás, 17.00. Mezőkövesd - Ózdvidéki BKC. Me­zőkövesd, 15.30. KOSÁRLABDA NB II, férfi: Szerencsi VSE - Szolnoki TE. Szerencs, 16.00. DKSK-Tabori SC-Nagykálló. Miskolc, Nagy- váthy úti áll. isk., 18.00. Nyíregyházi TK - Mező- csáti DSE. Nyíregyháza, 11.00. LABDARÚGÁS NB II, Keleti csoport: Diósgyőri FC - Hajdúnánási FK. Diósgyőr, 17.00. Megyei I. osztály: Bocs - Tak­taharkány. Bocs, 16.30. Putnok - Nyékládháza. Put­nok, 16.30. Red Devils-Sáta - Prügy. Miskolc, Hon­véd-Kórház pálya, 16.30. Megyei II. osztály, Keleti csoporí.Szerencs-Hejőcsaba. Bekecs, 16.30. Krasz­nokvajda- Erdőhorváti. Krasznokvajda, 16.30. Me­gyei II. osztály, Nyugati csoport: Rudabánya - Me­zőcsát. Rudabánya, 16.30. NB II, női: FC Elán - Szombathely. Miskolc, Honvéd-Kórház pálya, 15.00. KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS Flórián Kupa, kispályás labdarúgótorna. Encs, váro­si sportcsarnok, 8.00. VASARNAP KÉZILABDA NB II, női: Hajdúnánási SC - Bocsi KC. Hajdúnánás, 15.00. KOSÁRLABDA NB II, /ertí.DKK II.-Szerencsi VSE. Debrecen, 17.00. LABDARÚGÁS NB II, Keleti csoport: KCFC-Hajdúszoboszló - Ka­zincbarcikai SC. Hajdúszoboszló, 17.00. NB III Ti­sza csoport: Szikszó-Szatev -MVSC. Szikszó, 16.30. Ózdi FC - Mátészalka. Ózd, 16.30. Mádi SE 7 Bal­mazújváros. Mádi SE, 16.30. Vámospércs- BÉVSC- Damix. Vámospércs, 16.30. Hajdúböszörmény-Ti- szaújváros. Hajdúböszörmény, 16.30. Megyei I. osz­tály: Sárospatak - Tomor-Lak. Sárospatak, 16.30. Karcsa - Sátoraljaújhely. Karcsa, 16.30. Borsod- szentgyörgy - Siegel SE-Felsőzsolca. Borsodszent- györgy, 16.30. Edelény - Gönc. Edelény, 16.30. Hal- maj - Encs. Halmaj, 16.30. Abaújszántó - Mezőkö­vesd. Abaújszántó, 16.30. Megyei II. osztály, Keleti csoport: Tiszalúc - Aszaló. Tiszalúc, 16.3Ö. Tisza­karád - Hernádkércs. Tiszakarád, 16.30. Erdőbénye - Bodroghalom. Erdőbénye, 16.30. Olaszliszka - Tolcsva. Olaszliszka, 16.30. Forró - Hollóháza. For­ró, 16.30. Pálháza - Hernádnémeti. Pálháza, 16.30. Megyei II. osztály, Nyugati csoport: Varbó - Sajóke- resztúr. Varbó, 16.30. Alsóvadász-Bódvaszilas. Al­sóvadász, 16.30. Felsőnyárád - GLAS-SVSE. Felső- nyárád, 16.30. Szirmabesenyő-Vatta. Szirmabese- nyő, 16.30. Bánhorváti - Bükkábrány. Bánhorváti, 16.30. Mezőkeresztes - MEAFC. Mezőkeresztes, 16.30. Honvéd K. O. Miskolc (ÉM) - Szerdán játszotta második se­lejtező mérkőzését megyénk katonaváloga­tottja, a Borsodi Honvéd. Ezúttal a Központi Rendeltetésű Szervek Parancsnokságának együttese volt az ellenfél. KRSZP - Borsodi Honvéd 1-15 (0-7). Honvéd: Kórik-Dukai, Kóthay, Haraszti, Polyák-Sápi, Benedek, No- vodomszki-Simon, Görgei, Taskovics. Csere: Rácz, Vass, Benyó, Kakuk, Szekrényese Edző: Bobkó Miklós. Gólszerzők: Benyó (4), Simon (4), Benedek (2), Pólyák, Görgei, Vass, Sápi, Kothay._ BOBKÓ Miklós edző: - Ma minden bejött. Pálháza az élen Pálháza (ÉM) - A Megyei II. osztályú labda­rúgó bajnokság Keleti csoportjában szerdán egy7 mérkőzést játszottak. Pálháza - Hernádkércs 2-0 (0-0) Pálháza, 150 néző. Vezette: Kiss Zs. Pálháza: Kol - Tokár, Trembulyák A.. Tóth (Repka), Pe- tercsák, Fábián, Kovács Cs., Hajdú, Matusz, Kovács B. (Rácz), Kovács S. (Ungi). Edző: Kol László. Hernádkércs: Berzeniczky - Rontó, Német, Geletóczky, Russzó, Pelles, Homonnai, Orosz, Paráda, Jordán, Erős. Edző: Csákány Béla. G: Hajdú, Tóth. Jók; az egész csapat, ilí. Pelles, Parada. A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Pálháza 13 7 2 53-16 46 2. Forró 14 3 5 57-31 45 3. Olaszliszka 13 5 4 50-26 44 4. Hernádk. 11 8 3 58-38 41 5. Hernádném. 11 4 7 40-35 37 6. Erdőhorváti 10 5 7 35-31 35 7. Kraszn.vajda 11­11 52-59 33 8. Szerencs 10 3 9 37-54 33 9. Tolcsva 8 6 8 30-31 30 10. Hollóháza 7 7 8 35-30 28 11. Tiszakarád 8 4 10 43-43 28 12. Aszaló fi 3 13 45-49 21 13. Hejőcsaba 5 5 12 40-42 20 14. Bodroghalom 5 4 13 34-61 19' 15. Tiszalúc 4 5 13 36-69 17 16. Erdőbénye 4 3 15 26-52 15

Next

/
Oldalképek
Tartalom